10 000 stappenclash – Diksmuide winnaar

Dankjewel Roos, Jacinta, de mensen van onze sportdienst.

Gezondheid is het hoogste goed.

We dienen ons bewust te zijn van de fragiliteit van ons bestaan.

In de praktijk ervaar ik elke dag hoe broos de evenwichten zijn.

We dienen te aanvaarden wat we niet kunnen veranderen,

Te veranderen wat we kunnen veranderen..

Preventie speelt hier een essentiële rol.

We willen en zijn met Diksmuide een Gezonde Gemeente  en werken dan ook rond  verschillende gezondheidsthema’s.  We geven Gezonde Gemeente een plaats binnen ons gemeentelijk beleid.  Vanuit verschillende beleidsdomeinen werken we aan ons lokaal gezondheidsbeleidsplan in Diksmuide.  We investeerden in  een halftijds medewerker Gezonde Gemeente  die ons lokaal preventief gezondheidsbeleid trekt en coördineert.  Zij kijkt zo voor een vlotte samenwerking over de beleidsdomeinen heen om zo elke inwoner een gezonde omgeving aan te bieden en een gezonde levenstijl mogelijk te maken.  We hebben ook versterking voor de implementatie van ons beleid van een intergemeentelijke preventiewerker.

We zitten niet stil 😉

Ik som u een aantal genomen initiatieven op rond gezondheid naast 10.000 stappen, zowel rond beweging als ruimer: Bewegen Op Verwijzing, Lokaal drugoverleg, Halt2Diabetes, Rookstopcursus, Gezonde voeding.

Het totale plaatje telt…elk stapje telt..en we hebben ze geteld.

Voor mei 2024 hebben we er  160 313 544

We halen hiermee de overwinning met Diksmuide in de 10 000 stappen clash.

De meeste mensen weten ondertussen wel dat bewegen gezond is…maar tussen het weten en het effectief doen, gaapt een kloof.  Een welgemikt, motiverend initiatief vormt de 10 000 stappen clash .

Wat ben ik trots dat we met Diksmuide de overwinning kunnen binnenhalen.

Maar wie de grootste winnaar is? Dit is wie stapt, wie beweegt, de gezondheidswinst die u maakt door te bewegen is gigantisch.  Maar ook onze maatschappij wint …op langere termijn…

In de toekomst neemt  de druk op de zorg door de vergrijzing exponentieel toe.

Inzet op preventie is primordiaal.

Aanleren van een gezonde levensstijl van jong af aan…

Opbouwen van reservecapaciteit bij ouderen vermindert hun kwetsbaarheid.

Dit wordt essentieel bij ‘Healthy aging’.  Bij  frailty is er een verminderde reservecapaciteit en  kunnen kleine kwalen belangrijke gezondheidsproblemen veroorzaken.

Bewegen, doen bewegen en bewogen worden is mijn motto.

En we hebben bewogen met z’n allen…

Met gezondheid als hoogste goed, met Diksmuide op het hoogste plaats op het ereschavot !

We hebben 160 313 544 stappen vooruit gezet

We walk our talk…

Laten we dit volhouden en  verruimen

Katleen WInne