Als de rook om ons hoofd is verdwenen…

Op 10 oktober 2018 werd er een infoavond omtrent roken georganiseerd door  het drugsoverlegplatform (DOP).  Het werd een interessante uiteenzetting naar voor gebracht door,  Dokter Jan Van Acker, voorzitter van het DOP,  tabacoloog mevrouw Christel Depotter en mevrouw Patracia Doise  als ervaringsdeskundige.

Het publiek was jammer genoeg niet zo talrijk.

Mensen die roken willen misschien de nadelige effecten niet horen.

Roken is echter bijzonder verslavend en het is vooral belangrijk om nooit de eerste sigaret op te steken.  De impact van roken op de gezondheid is groot ! Het is dan ook belangrijk dat we ook jonge mensen  bereiken.  Als het op deze manier niet lukt moeten we zoeken naar een verdere samenwerking met de scholen en jeugdverenigingen…

Iedereen is vrij…Maar als de ‘vrije wil’ gedomineerd wordt door verslavende  mechanismes geïnitieerd door de producten die opzettelijk in tabak verwerkt worden, zijn de hersenen/wij niet meer zo ‘vrij’.

Gelukkig zijn er mogelijkheden om deze neurale circuits te doorbreken en is er hulp mogelijk.

We zullen alvast ons best doen om van Diksmuide een gezonde gemeente te maken !

Met dank aan de sprekers, mevrouw Marijke Van Rintel en iedereen die zich hiervoor inzette + het aanwezige publiek.

(KW)