Departement Omgeving Brugge blokkeert inplanting van drie windturbines in Kaaskerke

Het zag er goed uit voor Stad Diksmuide, want de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor drie windturbines in de Kaaskerkestraat werd eind vorig jaar ontvankelijk verklaard door de Deputatie Provincie West-Vlaanderen. Nu steekt het Departement Omgeving Brugge stokken in de wielen: ze gaan in beroep.

Zowel bij Stad Diksmuide als bij (vernieuwbare) energieproducent Elicio NV en coöperatie BeauVent CV komt het beroepschrift aan als een donderslag bij heldere hemel.

Het Departement Omgeving Brugge staaft zijn bezwaren om de windmolens niet toe te laten met een lijst argumenten. De turbines zouden ingeplant worden in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. De projectsite is gelegen in een uitgesproken open landschap met weidse en panoramische zichten en een zeer lage bebouwingsdichtheid. Het landschap is ook aangeduid als ankerplaats ‘Poldergebied van Lampernisse en omgeving’.

Impact op omgeving

Door hun 121 m tiphoogte zouden de turbines een grote impact hebben op de esthetische en ruimtelijk-structurerende waarde van de ankerplaats. De huidige visuele bakenfunctie van de IJzertoren zou door de windturbines worden aangetast. Het aangevraagde windturbinepark zou ook worden gebundeld met de spoorlijn Gent – De Panne, het industriegebied Kaaskerke/Oude Barriere en het stedelijk gebied Diksmuide. De rij van drie windturbines zou echter te ver liggen van het bedrijventerrein, midden in een open polderlandschap, zonder relevant aanknopingspunt. Windturbines zijn verticale beelddragers die van heinde en ver zichtbaar kunnen zijn, zeker in de vlakke polders. Dan wordt een turbinepark als contrasterend en schaalverkleinend gekarakteriseerd.

De argumentatie wordt als volgt samengevat: “Het vergunde windproject doet afbreuk aan de landschappelijke kwaliteiten en de erfgoedwaarden van deze locatie, namelijk de weidsheid en openheid van het vlakke landschap en de signaalfunctie van het IJzertorenmonument.”

Heel wat mensen willen de voordelen wel, zolang het niet in hun achtertuin gebeurt – Schepen Marc Deprez

Schepen Marc Deprez kan het niet geloven: “Het dossier zag er zo goed uit! Iedereen wil een beter milieu, aandacht voor het klimaat, en heeft de mond vol van ‘dringende maatregelen’. Maar heel wat burgers zijn ‘nimby’s’ (Not in my backyard-people, red.). De voordelen willen ze wel, maar niet in hun achtertuin! Het is nu bang afwachten, ook voor onze verdere toekomst! Ik denk nu aan de vergunning voor de windmolens in Nieuwkapelle die elektriciteit leveren voor 1150 gezinnen. Die loopt af in 2023. De beslissing ligt bij minister Zuhal Demir. Dat zal een zware verantwoordelijkheid op de schouders van de N-VA leggen!”

“Hokjesdenken”

S.pa-oppositieraadslid Kurt Vanlerberghe: “Dit is een tweede verzoekschrift hoger beroep, ditmaal vanwege de administratie ruimtelijke ordening, die meent dat windmolens niet thuishoren in landschappelijk waardevol agrarisch gebied, zelfs niet nabij een spoorlijn, een gewestplan en een industriezone. Diksmuide bestaat voor driekwart uit landschappelijk waardevol agrarisch gebied, maar ligt wel in de windrijkste landsgedeelten. Dit bewijst eens te meer hoezeer hokjesdenken de Vlaamse administratie beheerst, en ook dat de klimaaturgentie voor een aantal ambtenaren blijkbaar totaal onbelangrijk is. De Vlaamse overheid zal via een nooddecreet zelf de zones voor windmolens moeten afbakenen, anders halen we nooit de klimaatdoelstellingen en gaat de opwarming van de aarde rustig verder. Leve de bureaucratie.”

Tweede Bokrijk

Ook Niko Deprez, coöperatie-beheerder van BeauVent reageert zwaar teleurgesteld. “Ik spreek niet alleen voor mezelf, maar voor onze 5000 aandeelouders die allemaal geloven in de voordelen en de noodzaak van duurzame alternatieve energie. Het Departement Omgeving Brugge heeft blijkbaar gewacht tot het laatste moment om in beroep te gaan, want de beroepstermijn was door de coronasituatie zelfs met 30 dagen verlengd. Ik heb de indruk dat ze van onze provincie een soort tweede Bokrijk willen maken… We zullen bekijken hoe we ons hiertegen kunnen verdedigen!”

 

Myriam Van den Putte – Journaliste Het Wekelijks Nieuws