Digibanken – regio Diksmuide 1 jaar

Welkom,

U allen,

Burgemeesters, schepenen, voorzitters bijzonder comite sociale dienst,  bibliothecarissen, medewerkers, maatschappelijk werkers, vrijwilligers van  Diksmuide, Alveringem, Houthulst, Koekelare, Kortemark en Lo-Reninge,de mensen die de opleidingen verzorgen van Ligo, Avanza, Argos, cervo-go, de mensen van de Lovie

Beste partners

Maar in het bijzonder ook onze Hakon en Severine

Wat hebt u al geduwd en getrokken…

Welkom op onze eerste verjaardag van Digibanken Diksmuide

Ik ben dan ook verheugd u te mogen verwelkomen op deze bijzondere plaats voor dit bijzonder gebeuren.

Lezen en schrijven zijn van kapitaal belang

Het Latijnse alfabet ontstond in de 7° eeuw voor Christus

De ontwikkeling van de techniek bracht de boekdrukkunst.

Het droombeeld dat iedereen zou kunnen lezen en schrijven ontsproot in de reformatie.

Nu zitten we in de volgende transformatie.

De tijd gaat razendsnel

De technologische mogelijkheden  ontwikkelen zich exponentieel

De digitale sneltrein raast…en niet iedereen is mee met de trein…

De digitale kloof tussen wie mee is en wie niet wordt steeds groter.

Digibeten zijn de nieuwe analfabeten.

Het coronagebeuren versnelde de digitalisatie.

Ook de Vlaamse overheid is zich hier bewust van en schreef een projectoproep uit.

We wensen iedereen mee, we wensen niemand digitaal uit te sluiten…Onze kwetsbaren, senioren, laaggeschoolden en kansarmen met als doel iedereen een gelijke toegang te verstrekken tot de digitale technologie, de digitale vaardigheden te versterken en iedereen toegang te verlenen voor de essentiële diensten.

Gezien de hoge nood, beantwoordden we deze oproep en  groepeerden we ons in een geformaliseerd partnerschap in een gedeelde samenwerkingsstrategie samen met  DVV Westhoek, stad Diksmuide en partnersteden Alveringem, Houthulst, Koekelare, Kortemark en Lo-Reninge.   We mochten van Het Departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse Overheid een subsidie ontvangen van 500 000 euro (eind 2024)Dankzij het uitstekende werk kregen we een goed rapport en kregen we een verlenging voor de volgende subsidieronde van 500 000 euro tot en met juli 2026.

 

Een korte geschiedenis, een stand van zaken… ons eerste hoofdstuk…ons eerste jaar… het begin  van een duurzaam verhaal.

 

Na de goedkeuring van de subsidie met Diksmuide als trekker trad Hakon trad in dienst begin augustus 2023.  Als verkenner leerde hij de doelgroep kennen, legde hij de contacten met de gemeentes om samen dit project vorm te geven.

Midden september startten we de vrijwilligerscampagne op.

Op 9 november openden we ons eerste Digipunt in Diksmuide als pilootproject.

In de week van 15 januari 2024  konden we 8 digipunten uitrollen verspreid over alle gemeentes.

vanaf januari werd er over de gemeentes heen geëxperimenteerd met verschillende opleidingen van verschillende partners.  De juiste maat dient gevonden te worden…  de juiste opleiding en het aangepast tempo.

In april hebben we ons uitleensysteem van de hardware uitgebouwd en geïntroduceerd naar alle sociale diensten. Het starterspakket bestond uit 30 laptops, 10 tablets en 6 smartphones.

De volgende bestelling van 30 tablets, 30 iPads en 14 smartphones,44 laptops is gemaakt.

 

Dit wat betreft de organisatie …En hoe werkt het nu in het echt  ?

Tot op heden hebben we 650 personen geholpen waarvan 423 senioren. Hiervan waren dit 450 unieke.   Gemiddeld komen bij de digipunten een 5 a 6 tal mensen met hun digitale vragen.

We hebben 8 vrijwilligers die het digipunt bestaffen…

We zoeken er nog…

 

Wat willen we voor de toekomst ?

We willen  meer outreachend te werk gaan. Dit op 2 manieren. Mobiele boxen maken waar we opleidingen kunnen brengen  in de deelgemeenten en andere voorzieningen. Ook willen we een soort van mobieldigipunt die gemakkelijk tot bij de mensen kan. Zo kunnen we digipunten laten doorgaan op verschillende plaatsen en ons groot grondgebied beter dekken bv dorpsrestaurants.

We zoeken naar de mogelijkheden om Hulp aan huis aanbieden voor mensen die hier nood aan hebben.

We werken op maat en we wensen ook  gewone bedrijven te  ondersteunen en hun werknemers digitaal vaardiger te maken door opleidingen op de werkvloer.

 

We gaan voor digitale inclusie, we willen de drempels weghalen…

Waar liggen de obstakels voor ons, onze drempels ?

Er is nog een grote  onwetendheid bij vele mensen.   De digipunten zijn nog onvoldoende bekend.Zelfs de lage drempel wordt niet genomen.   Er wordt nog te weinig doorverwezen naar het digipunt.

 

De grootste uitdaging ligt in het bewaren van onze dienstverlening  in een zekere onafhankelijkheid.    Wat na juli 2026 ?

 

Ik denk dat we het erover eens zijn dat   1000 000 euro veel geld is.

Ik denk dat we het erover eens zijn dat we er een duurzaam verhaal wensen van te maken.

Ik denk dat we het erover eens zijn dat we iedere gemeente mee willen in een verhaal die niet eindigt met juli 2026.

Ik denk dat we het erover eens zijn dat het welslagen van Digibanken Diksmuide de som is van het welslagen in elke gemeente.

Ik begrijp evenzeer dat het voor de bibliothecarissen een nieuwe taak is.  Ik wens jullie dan ook te bedanken voor jullie flexibiliteit en jullie gastvrijheid om de Bibliotheken ter beschikking te stellen.

Maar ik denk dat de bibliotheek van de toekomst een plaats wordt  waar meer gebeurt dan het uitlenen van leesmateriaal.

De bibliotheek van de toekomst is een centrale laagdrempelige ontmoetingsplaats, waar alle vormen van informatie in en uitgewisseld kan worden.

Bibliothecarissen zijn geen maatschappelijk werkers noch IT-begeleiders.

Maar toch dienen we samen te werken willen we er een duurzaam verhaal van maken die na juli2026 niet stilvalt door eventuele stopzetting van subsidies.

We wensen iedere gemeente mee in het verhaal.

Maar alleen kan Hakon dit niet.

Het welslagen van Digibanken Diksmuide is de som van het slagen in elke gemeente.

Ik twijfel niet aan jullie engagement…

Maar vraag jullie blijvende inspanningen voor de verdere ontwikkeling van onze dienstverlening.

Maar vandaag, kunnen en mogen we trots zijn op onze 1-jarige spruit.

We gaven hem al optimale ontwikkelingskansen.

Hij moet nog veel groeien,

Maar we hebben een fijn co-ouderschap.

Het komt goed, ik heb er alle vertrouwen in dat onze Digibank kan uitgroeien tot een zelfstandige, onafhankelijke, sociale fijne jonge ‘mens’

 

Dikke merci,

U allen.