Gemeente- en OCMW raad 18/05/2020

Straatnamen nieuwe verkaveling Pervijze

Om tegemoet te komen aan de vraag om meer straten naar bekende of verdienstelijke vrouwen te noemen, heeft het bestuur gekozen om enkele vrouwen die eer in Diksmuide te geven. In de straten van een nieuwe verkaveling in Pervijze deed de gelegenheid zich voor.

Het zijn de namen geworden van vier verpleegsters die in Pervijze tijdens de oorlog 14-18 heldhaftig werk hebben verricht. De keuze van de namen is er gekomen op voorstel van onze archivaris, is besproken en bevestigd op de cultuurraad en in het schepencollege. Op de straatnaamborden zal wat info gegeven worden over de genoemde personen.

En ja, het zijn geen korte namen maar dit op zich is zeker geen unicum. In Diksmuide hebben we straten genoemd naar militaire bevelhebbers, zoals Generaal Baron Jacquesstraat, Admiraal Ronarch straat enz..  Mensen als Joe English, (ook een Engelse naam) De Breyne Peelaert, gebroeders Van Raemdonk of Lodewijk de Boninge hebben nooit voor problemen gezorgd.  Daarnaast hebben we ook enkele vrouwelijke beroemdheden zoals Maria Doolaeghe of Fernande Verstraete die we op die manier in ere houden…  Ook niet persoonsgebonden namen kunnen een hele mondvol zijn, denken we maar aan de Nieuwmolkenkaasstraat, de Kuipkeboterstraat, de Sparkevaardekenstraat, enz…  Tot dusver zijn er over de lengte van de straatnaam nooit problemen geweest.

Een straat noemen naar een voornaam leek ons geen optie. Wat zouden we moeten met een Koen- of een Kurtstraat, of een Bieke- of Ingestraat…  Geef toe dat ligt toch niet zo goed in de mond.

Laten we dus het voorstel van onze archivaris en het advies van onze adviesraad volgen.

Het is niet de bedoeling enkele een vrouwennaam te gebruiken maar wel de naam van een bijzondere vrouw: dus voornaam en familienaam

 

Stickers

Na de lancering van deze actie in 2017 hebben slechts een enkele mensen zo’n zorggaragesticker en een tiental zorgverleners een zorggaragekaart afgehaald. Er zijn voor zover bekend slechts een tweetal plaatsen in het centrum waar zo’n sticker hangt. Het is hoe dan ook een goed initiatief waar zorgverleners alleen maar gelukkig kunnen zijn. Maar zoals met vele goede initiatieven, zijn er toch een paar problemen.

  1. Niet alle garages hebben geschikte ruimte om ervoor te parkeren. In het centrum Diksmuide zijn er 69 vakken die in aanmerking komen om er correct voor te kunnen parkeren (zonder op het trottoir te staan)
  2. Er is geen wettelijk grond. Voor een garage parkeren zonder gelijke nummerplaat is foutparkeren.
  3. Tot op heden is er weliswaar een gedoogbeleid. De politie zal niet bekeuren indien de modaliteiten correct worden toegepast.

We kunnen dit initiatief zeker verder ondersteunen door bvb een hernieuwde oproep te doen via de informatiekanalen van de stad.

In de toekomst zou het wel wenselijk zijn om een algemene regelgeving te bekomen en tot een uniformiteit te komen op Vlaams of nationaal niveau.

De vraag om die 69 mensen persoonlijk te gaan aanspreken beantwoord ik negatief omdat dit m.i. te opdringerig is. Het moet een vrijblijvend aanbod zijn.

Het feit dat er zo weinig respons was op de oproep is een teken dat het probleem niet zeer urgent is. Indien wel, kunnen we inderdaad actiever op zoek gaan naar de mogelijkheid om stickers te hangen.

 

Over de agendapunten van de OCMW raad kwam geen enkele bijkomende vraag.

 

Vraag Gert Maertens ivm droogte

Zoals ik in het verleden verkondigde, zullen wij veel soepelder zijn bij het verlenen van omgevingsvergunningen voor bufferbekkens, vijvers,… Dergelijke opslag van water genereert ook grondwater.

 

Bouw van nieuwe evenementenhal met parking

Wij hebben wel degelijk  het fiat gekregen van AWV ( afdeling wegen en verkeer) en onroerend erfgoed om een openbare parking te conciëperen op de site van de Boterhalle.  Zie de opgeladen stukken in cobra.

Wat de parking  betreft is inderdaad zo, dat het RUP Centrum ondergrondse parking voorziet op deze site.  Niettemin is dit zeker oplosbaar, door toedoen om een afwijking te vragen of om het RUP bij te sturen.  Wanneer de bijsturing beperkt is behelst dit een heel korte procedure van een achttal maanden.

Circulatie :  Voor het verkeer komende IJzerlaan, Woumenweg zullen zij een toertje dienen om te rijden om de inrit Maria Doolaeghestraat te bereiken.  Dit impliceert via de Koning Albertstraat ,de Admiral Ronarchstraat.  AWV opteert daarvoor om geen stilstaand verkeer te genereren op de N35.  Men mag enkel de inrit gebruiken komende uit de richting Esen om dan rechts te kunnen afslaan.

 

Voetpaden Nieuwpoortstraat-Schoorbakkestraat

De dorpskernherinrichting Pervijze wordt een tijdje on hold gezet.  Dit is niet in hoofdzaak de oorzaak van  AWV, maar van de VMM omwille van subsidies,die op vandaag niet voor handen zijn.  Dit wordt wellicht verschoven naar de volgende legislatuur.  Helemaal niet onze schuld!

Nu, op vandaag kennen wij ook het fenomeen van de glasvezelkabel om beter internet te creëren op het platteland.  Deze kabel moet noodgedwongen door het voetpad van de Nieuwpoortstraat. De herstelling van dit voetpad is gedeeltelijk de verantwoordelijkheid van fluvius en de rest van het voetpad is voor de rekening van de Stad.  Bijgevolg opteren om samen het voetpad te renoveren.  Dit lijkt ons meer dan logisch, gezien de voorliggende situatie.

Het voetpad in de Schoorbakkestraat is in erbarmelijke staat.  Er is geen andere keuze.  Wij dienen dit spoedig te vernieuwen.

 

Vraag over acties tegen zwerfvuil/sluikstorten

Ik heb ook de indruk, dat het sluikstorten,  zwerfvuil toeneemt tijdens deze coronacrisis.  In de wegbermen vinden we heel wat blikjes, sigarettenpeuken,…, helaas en jammer genoeg terug.   De wegbermen zouden in feite kunnen gemaaid, gehooid worden door de landbouwers.  Dit zou een win-winsituatie zijn.  Maar het is echter niet mogelijk, door toedoen van het zwerfvuil.  Blikken kwetsen de dieren en berokkent heel wat dierenleed.

Concrete vragen:

  • Zitten er zwerfvuilcampagnes in de pijplijn? Wanneer, hoe…De rvb van de IVVO besliste op 21.04 dat de organisatie van een nieuwe zwerfvuilactie in september moeilijk haalbaar is. Veel gemeenten vonden géén geschikte data. De algemene zwerfvuilactie die voorzien was in maart wordt dus uitgesteld naar maart 2021, onder voorbehoud. De drie verenigingen die half maart toch een actie hielden hebben de toelage van IVVO ondertussen gekregen. Individuele acties, al of niet via ‘Mooimakers’ worden zoals steeds logistiek gesteund vanuit het stadsbestuur.
  • Hoeveel inbreuken op zwerfvuil werden vastgesteld in Diksmuide de afgelopen jaren? Welke gevolgen werden er aan gegeven?
  • Hoeveel inbreuken op sluikstorten werden vastgesteld in Diksmuide de afgelopen jaren? Welke gevolgen werden er aan gegeven?

In bijlage vind je een overzicht uit 3P met alle uitgevoerde meldingen van de afgelopen jaren.

Een registratie van zwerfvuil is er niet, wel van meldingen sluikstorten.

Tot op vandaag zijn in 2020

49 meldingen van sluikstorten opgeruimd en afgehandeld (wat ongeveer in de lijn ligt van de vorige 2 jaren).

2019 => 103

2018 => 109

2017 => 86

2016 => 69

2015 => 101

Bij iedere opruiming van sluikstort worden de aangetroffen materialen door onze reinigingsdienst gecontroleerd op eventuele persoonsgegevens van de mogelijke sluikstorter.

De pakkans is laag.

Gemiddeld per jaar worden bij 1 tot 2 sluikstorten gegevens gevonden en worden deze doorgegeven aan de politie.

Wat zwerfvuil betreft kan ik je nog meegeven dat onze medewerkers van de reinigingsdienst het ganse jaar door wegbermen zwerfvuilvrij maken.

Wekelijks mag je rekenen dat zij ongeveer anderhalve dagtaak besteden aan het aflopen van de verschillende industriezones en de vele wegbermen in het buitengebied.

Dit los van de meldingen die via 3P binnenkomen.

Diksmuide heeft over het ganse grondgebied een 10-tal Mooimakers.

Zij helpen op vrijwillige basis, tijdens hun dagelijkse/wekelijkse wandeling, met het verwijderen van zwerfvuil uit de wegbermen in hun buurt.

Deze Mooimakers krijgen de nodige prikkers en zwerfvuilzakken om het afval in te doen en op regelmatige tijdstippen haalt de reinigingsdienst dit zwerfvuil op.

  • De schepen van milieu stelde in de pers dat hij gecamoufleerde camera’s wil inzetten tegen sluikstorten. Hoe concreet zijn die plannen? Alle informatie van de IVVO, van andere gemeenten, van verschillende levanciers van dergelijke camera’s, kostenramingen enz zijn ondertussen ontvangen. Deze week was er nog een overleg met de milieudienst.  We zullen in juni overgaan tot een officiële offertevraag voor de levering van een ‘tijdelijk vaste bewakingscamera’. Eind juni zal de gemeenteraad daarover ingelicht worden aangezien de wetgeving op de privacy de gemeenten daartoe verplicht. We hopen de installatie van de camera te kunnen laten plaatsvinden in juli of ten laatste augustus. Volgen nog gesprekken met de politie ivm verbalisering.

Naargelang het succes zal worden nagedacht over de aankoop van een tweede camera. De kostprijs wordt geraamd op 10.000 euro per camera.

De inzet van camera’s is aan strenge regels gebonden. De voorwaarden voor niet-politioneel cameratoezicht in de openbare ruimte  – aangeduid als ‘in niet-besloten plaatsen*’ – zijn omschreven in de camerawet van 21 maart 2007 (gewijzigd door de wet van 21/03/2018). Daarnaast zijn ook de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) van toepassing (wijzigingen van kracht vanaf 25/05/2018, specifiek voor camerabewaking). Het politioneel gebruik van camera’s in het kader van de opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie wordt geregeld via de wet op het politieambt (WPA) (wijziging van kracht vanaf 25 mei 2018).

* Niet-besloten plaats (camerawet): elke plaats die niet door een omsluiting is afgebakend en vrij toegankelijk is voor het publiek.

De verplaatsbare sluikstortcamera’s vallen onder de definitie van tijdelijke vaste bewakingscamera, in de camerawet gedefinieerd als: “een bewakingscamera die voor een beperkte tijd op een plaats wordt opgesteld met als doel hetzij een welbepaald evenement te bewaken, hetzij op regelmatige tijdstippen te worden verplaatst om op een andere plaats te worden opgesteld overeenkomstig de doeleinden die eraan werden toegewezen”. Lokale besturen kunnen vaste en/of tijdelijk vaste camera’s inzetten om sluikstorters op te sporen en te beboeten.

Vóór de plaatsing moet de gemeenteraad een positief advies geven. Bovendien moet de gemeenteraad het advies inwinnen van de korpschef.