Gemeente- en OCMW raad 18/12/2023

Voorwoord gemeenteraad 18 december 2023

Beste collega’s, publiek en pers

In Vlaanderen wordt 1 op 7 kinderen geboren in een kansarm gezin. Ook in Diksmuide worden meer en meer kinderen geboren in armoede. De kansarmoede is meer dan verdriedubbeld ten opzichte van 2005. De lokale armoedebarometer legt de grote uitdagingen bloot. Armoede is de uitsluiting op verschillende levensdomeinen: inkomen, arbeid, wonen , energie, onderwijs, gezondheidszorg, vrije tijd enz.  Dit baart ons zorgen vermits de kinderen de toekomst van Diksmuide zijn en wij hier hoog op moeten inzetten.

Deze namiddag is de Warmste Week van start gegaan. Deze solidariteitsactie heeft dit jaar als thema ‘opgroeien zonder zorgen’. De actie vlamt voor een veilige plek voor elk kind en voor elke jongere thuis , op school, in hun vrije tijd en online.  Want elk kind verdient het om op te groeien zonder zorgen.

Al het geld dat tijdens De Warmste Week wordt ingezameld, gaat naar een speciaal Fonds, beheerd door de Koning Boudewijn-stichting. Het zal volledig worden gebruikt om innovatieve en langlopende lokale projecten die uitsluiting van kansamre kinderen en hun gezinnen tegengaan te ondersteunen.

Niet minder dan 287 projecten worden dit jaar gesteund met De Warmste Week.

Ook Diksmuide zet zich in voor de Warmste Week; er was afgelopen vrijdag de kerstlooprun ten voordele van dit goede doel. Het project ‘Zorgeloos fietsen’ van de vereniging ‘Fietsbieb Diksmuide’ is een project in Diksmuide dat wordt gesteund met de Warmste week.  Deze fietsbieb werd vijf jaar terug opgericht. Het doel is om nog meer kinderen en jongeren zorgeloos naar school, hobby’s, familie en vrienden laten fietsen. Tegen een laag sociaal tarief kunnen kinderen en jongeren bij hen een fiets ontlenen. Ondertussen rijden al meer dan 100 van hun fietsen rond.

Ik roep dan ook op om de Warmste Week volop te steunen. Dat kan door een actie of door een gift, of door een waakvlammetje te kopen.  En maak het vooral plezant en zak met het gezin of met je vrienden deze week eens af naar ’t Zand in Brugge.  Op het dak van Het Warmste Huis treden elke avond verschillende bekende artiesten gratis op en zal het waakvlammetje van de warmste week schitteren in het donker.

Tussenkomsten gemeenteraad
Punt 5 : Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed – Zaak van de wegen naar aanleiding van de omgevingsvergunningsaanvraag voor het verkavelen van terrein in 60 loten voor ééngezinswoningen – Goedkeuring.
  • De ontsluiting via de Sint-Andriesstraat moet zodanig ingericht worden dat enkel doorgang mogelijk is voor voetgangers, fietsers en hulpdiensten. · In het wegdeel tussen de Iepersteenweg en lot 49 moeten verkeersremmende maatregelen voorzien worden. · Tussen de stoep en de rijweg van de wijkverzamelweg (hoofdweg) moet een verhoogde borduur worden voorzien. · Ter hoogte van het perceel, kadastraal gekend als 8ste afdeling, sectie A nummer 416V, moet de groenstrook aansluitend op de rijweg, over een lengte van minstens 10m uitgevoerd worden met grindgazon. · Bij het plein moet een openbare collectieve fietsenstalling worden voorzien.

Het behelst hier inderdaad een woninguitbreidingsgebied via de woonmaatschappij Ijzer en Zee.  Dit impliceert 80 procent huurwoningen en 20 procent koopwoningen.  Dit is nu eenmaal de regel.   Wil men andere opties, dan dient het Vlaamse Gewest de huidige voorschriften aan te passen en bij te sturen.  De verantwoordelijke minister is Matthias Diependaele (N-VA)

 

Punt 6 : wijziging MJP

Boterhalle met de parkeergarages

  • 764 euro raming voor de ondergrondse parking in 2021
  • Op vandaag 40 procent erbij, waar dit zich overal ( =bij alle bouwwerken) manifesteert = 313.505,6 euro bijkomend
  • Totaal zou 1.097.269,6 euro behelzen.  Eigenlijk weinig impact op het totale budget  van 8,8 miljoen euro
  • 000 subsidie in kader van duurzame bereikbaarheid kernen via Vlaio  Dit is ENKEL EN ALLEEN ifv de parkeergarages. Is onlangs door de minister ondertekend en bijgevolg bekrachtigd.
  • Dit impliceert een totaal bedrag van 804.269,6 euro voor de parkeergarages onder de Boterhalle
  • Een meerprijs voor de parkeergarages onder welke noemer ook (=  gedeelte invulling als beveiligde fietsstallingen voor elektrische fietsen,…) van slechts 20.505 euro  voor de stadskas.  Als dit niet goed geboerd is, dat weet ik het niet meer!

 

Punt 8 Zebra eva vzw – Jaarrekening 31/08/2023

De cijfers van het boekjaar 22-23 die loopt van 1/9/2022 tem 31/8/2023 werden door de commissaris gecontroleerd. Het fiat werd gegeven. Het rapport werd met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

Cijfers zijn uiteraard belangrijk.

Maar wat we met de gelden hebben kunnen verwezenlijken…daar ben ik trots op.

We zetten ons CC-kruispunt op de kaart.

De inhoud mag er wezen.

Het wordt gesmaakt.

We hebben veel bezoek.

Vrijdagavond hadden we een volle zaal met de muizenval.

Zaterdagavond hadden we een volle kerk in Woumen, met een bovenaardse performance van het Antaneres ensemble met Nicolas Dupont in een uitvoering van Max Richters bewerking van de 4 seizoenen van Vivaldi.  De samenwerking met onze muziekacademie Kadens was fenomenaal.  Jong en ouder lokaal talent op het podium.

De goede vibe zit in ons cultuurcentrum.

We wensen dan ook deze positiviteit verder te zetten.

Zeer dankbaar voor de creativiteit en drijfkracht van ons personeel, de fijne coöperatie met Zebra.

Onze medewerkers van CC-kruispunt dragen een overall…

We wensen cultuur te brengen… overal…

Dus graag goedkeuring voor wat was..

 

Punt 9. Seizoensbegroting van Zebra eva vzw van seizoen 2023-2024

En voor het volgende seizoen…

We zetten de positieve vibe verder.

We hebben een evenwicht tussen theater, amusement, lezingen ,  familievoorstellingen en muziek, ook klassiek.  Er word geïnvesteerd in schoolvoorstellingen en onze bibliotheek.  Lokaal talent krijgt een podium in onze foyerconcertjes.. een nieuwigheid van dit seizoen.  Om de jeugd naar ons CC te krijgen zullen we workshops organiseren.

Ik hoop dat jullie behalve de cijfers ook de inhoud opgemerkt hebben.

Er zit vast wel iets bij die u kan bekoren.

Bij deze,

Wees welkom in ons CC… en breng iedereen mee.

Graag dan ook uw unanieme goedkeuring voor deze mooie, gezonde seizoensbegroting- programmatie.

Voor wat zal zijn…

 

Tussenkomsten Raad voor maatschappelijk welzijn
Punt 5 : Overeenkomst arbeidsmatige activering.

We werken al een tijdje met AMA.

Arbeidsmatige activering. Arbeid is een medicijn, mits het met het juiste voorschrift en dosis wordt voorgeschreven.  Het doel van het aanbod van arbeidsmatige activiteiten is het bieden van een zinvolle bezigheid, zorgen voor structuur, aanreiken van sociale contacten en de creatie van de mogelijkheid tot zelfontplooiing.

We werken al een tijdje met AMA.

Hier ligt een aanpassing van de overeenkomst voor. Vanaf 1/1/24 wijzigt het sjabloon.

De inhoud is OK.  De vormvereiste was dit nog niet.

Dus graag uw goedkeuring.

 

Punt 6 Oproep WSE aanwending AMIF-middelen in het kader van de opvang ontheemde Oekraïners partnerschapsovereenkomst

WSE staat voor europa werk en sociale economie

Amif middelen voor asiel, migratie en integratie

De oorlog in Oekraïne leidde tot een toestroom van vluchtelingen met acute opvang-en begeleidingsnoden.  Onze sociale diensten hebben immense inspanningen geleverd…en dat doen ze nog.. zonder te polariseren.. we zorgen voor iedereen… van hier en van elders..als de noodzaak tot hulp er is.  Bij deze wens ik hen dan ook nog eens uitdrukkelijk te bedanken voor hun wendbaarheid in moeilijke omstandigheden… maar dat was het voor de ontheemden in extensie nog zoveel zwaarder.

Vlaanderen zet 6,5 miljoen euro in vanuit het Europees fonds asiel, migratie en integratie om de coördinatiekost van de lokale besturen tijdens de Oekraïnecrisis te compenseren. ABB treedt op als promotor.

We voldoen met Diksmuide aan de voorwaarden voor de projectoproep (dead line 30/11/23)

De vooropgestelde extra inspanningen door ons lokaal bestuur worden op voorhand beoordeeld op basis van objectieve criteria, zoals de realisatie van opvangplekken en het aantal ontheemden op het grondgebied.

Ons diensthoofd van de welzijnsdienst werd in 2022 intern aangeduid om de opvang te coördineren.  De planning, supervisie en het waken over het procesverloop. Ze stond in contact met de gewestelijke diensten, beheerde de housingtool en was aanwezig op de talrijke oekraïnecrisiscel overleggen met de burgemeester en de mezelf.

Er wordt voorgesteld om het eerste jaar 25 %, het tweede jaar 15 %  van de loonkost in te dienen.

Hier ligt dan nog de noodzakelijke partnerovereenkomst voor.

Uiteraard zou ik zeer graag uw goedkeuring hiervoor krijgen.

Gemeenteraad