Gemeente- en OCMW raad 19/12/2022

Punt 4: Keiemdorpstraat – Verkaveling ‘Hof Ter Vaete’ – Kosteloze overdracht – Ontwerpakte – Goedkeuring

Het behelst de kosteloze overdracht van gronden naar het

openbaar domein van de verkaveling ‘’Hof Ter Vaete’’ gelegen in de

Keiemdorpstraat   met een oppervlakte van 976,5 m².  Het gaat over het wegdek, parkings en een doorsteek =wandel- en fietspad naar OC De Kring

 

Punt 7: Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed – Algemeen – Overeenkomst gezamenlijke opdracht WinVorm-traject SW2207- Goedkeuring

Het behelst hier een samenwerkingsovereenkomst complementair met de ABKG (=afbakening klein stedelijk gebied).  De focus ligt hierbij op de densiteit woningen en de hoogbouw.  De timing van dit proces is voorzien in 2025

De afbakening impliceert het ruimtelijke compartiment.

De partiële herziening en de ABKG zijn veelal overlappend.  Wij halen alles uit de kast om beiden gelijklopend uit te werken.

Verder wens ik geen timing te plakken op de partiële herziening.

 

Punt 8: Aanpassing reglement financiële ondersteuning bij kwaliteitsvol renoveren van een woning – Goedkeuring

Er zijn een aantal aanpassingen, bijsturingen gebeurd, opdat er meerdere geledingen zouden in aanmerking komen voor deze premies.

 

Punt 13: Financiële dienst – Belastingen – Reglement inzake het heffen van een contantbelasting op de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op het recyclagepark – Belastingjaar 01/01/2023-31/12/2025 – Goedkeuring

Dit is een aanpassing van de tarieven retributiereglement “recyclagepark” nav de inflatie.

Wie echter goed zijn afval sorteert en selecteert, zal dit financieel weinig impact hebben.

Tarief is eveneens gelijk gesteld met bv de restafval in bakken.  Hier behelst dit 0,22 cent.

0,05 cent winst!  Die 0,05 cent zal zeker het sluikstorten niet in de hand werken.  Wij dienen echter ook te vermijden, dat burger de voorkeur zou geven aan het recyclagepark ipv de restafvalbak.

 

Aanpassing meerjarenplan

Subsidies voor de aankoop gronden door natuurpunt worden afgeschaft.  Het behelst hier een jaarlijks bedrag van 20.000 euro..

De Stad Diksmuide heeft vanaf 2004 deze subsidie voorzien.  Er werd tot nu toe een bedrag van 209.627,62 uitbetaald aan natuurpunt voor de aankoop van gronden.  Dit lijkt ons een hele boterham.

Verder doet Diksmuide  nog een extra inspanning voor de aankoop van struiken, bomen,….,door een bijkomende korting van 50 % te geven die maximaal 100 euro per gezin is.   Dit is in samenwerking met het regionaal landschap.

We zijn wel degelijk vragende partij voor bosuitbreiding.   Hierbij hebben wij het volledige draagvlak van de gemeenteraad.  We juichen deze uiteraard toe.   Het behelst Esenbroek, voormalig stort Rapestraat, Het Galileibos waarbij de Stad alle registers open trekt om dit te kunnen stipuleren.

 

Woordje nav ontslag Eric De Keyser als gemeenteraadslid

Dag Eric,

Ik ken je reeds  van het jaar 1999, toen ik mijn eerste stappen zette in de politiek.  Ook vooraf had ik reeds wat kennis, misschien wat eerder beperkt, gemaakt met jou.  We zijn trouwens beiden overheidsambtenaar in de regio van Brussel in de begin jaren ‘80 geweest en we hebben samen dan ook dagelijks gependeld met de trein vanuit Diksmuide heen en terug. Je bent iemand van tussen de mensen, midden de mensen, onder de mensen en vooral een volksfiguur

Vanuit het politieke reilen en zeilen hebben wij elkaar beter  leren  aanvoelen.  We waren samen schepen vanaf 2000 tot en met 2006.  We hebben vele mooie momenten meegemaakt, maar het is stil waar het nooit waait.  Ik herinner mij jou als een loyaal persoon, die er op staat van afspraken na te komen.  Je was ook iemand, die gemakkelijk over de politieke grenzen heen kon werken. Je hebt een uitgesproken mening.  Je hekelde het fenomeen “ rond de pot draaien” !  Als je een dossier behartigde en jouw tanden daarin plaatste, liet je dit onder geen beding meer los.  Ik kan daarover zelfs op privé-vlak meespreken, meer nog toen ik  aan de andere kant van de tafel zat.   Dit zal je altijd blijven sieren.

Wat ik vooral zal onthouden, zijn de vele bourgondische momenten in volkscafés, die wij samen hebben beleefd.  Op dat vlak zijn u en mezelf uit hetzelfde hout gesneden, hoewel onze politieke ideologie niet altijd op dezelfde golflengte zat en zit.  Moet zeker kunnen en dit is het mooie aan het democratisch en menselijke gehalte van de politiek.

Maar ik ben er ook van overtuigd, dat de politiek je nooit helemaal zal loslaten.  Je zal deze blijven volgen weliswaar van op de zijlijn.  Verder een dikke proficiat met je jarenlange inzet, 40 jaar engagement voor de politiek en nog veel meer.

Namens Idee Diksmuide

Marc Deprez