Gemeente- en OCMW raad 22/05/2023

21. Vestingpark fase 2 – Aanstellen ontwerper – Bestek, kostenraming en wijze van gunnen – Goedkeuring.

We bijten sinds begin deze legislatuur onze tanden stuk. We hebben gedurende de laatste 6 maanden diverse pogingen gedaan en nog een tandje bijgestoken om de gronden aan te kopen en zelfs door middel van een hoger bod dan geschat de verkopende partijen te overtuigen om de gronden “vriendschappelijk” te verkopen. Dit is niet gelukt. Daarom zijn wij nu de onteigeningsprocedure aan het starten. Enkele punten:

  1. De gronden waren eigendom van diverse leden, verspreid over de wereld, van dezelfde familie. Slechts enkele weken geleden heeft één lid van de familie de anderen uitgekocht wat de onteigeningsprocedure enigszins vereenvoudigt. Dit gezegd, via de advocaat van die persoon, wordt ons medegedeeld dat hij niet akkoord gaat met een verkoop tegen de geboden voorwaarden.
  2. Het aanstellen van een ontwerper en het maken van een ontwerp zal ons helpen tijdens de finale stap van de onteigeningsprocedure omdat het ons dossier sterker maakt, vandaar de wens om nu al een ontwerper aan te stellen en snel het ontwerp aan te vatten.
  3. Totale doorlooptijd van de onteigeningsprocedure wordt geschat op 8 tot 12 maanden.

 

34. Wijziging belijning gewestweg N369 (raadslid B. Laridon).

Dit issue is inderdaad heel kort aangekaart geweest in de open bewonersvergadering Leke. Daarna is er één mail van AWV, met de berichtgeving, dat het voltallige schepencollege aanwezig was op deze open bewonersvergadering verstuurd geweest door toedoen van een particulier onder de noemer van het bewonersplatform Leke. Verder hebben wij geen enkele info ontvangen. Ik wil wel beklemtonen, dat het bewonersplatform Leke hier geen enkele beslissing heeft in genomen.
Er werd ook geen advies gevraagd aan de verkeerscommissie, laat staan dat er een beslissing zou zijn van het schepencollege.
Wij hebben een brief gestuurd naar AWV met de vraag voor meer uitleg en hoe de vork juist in de steel zit.

36. Bespreking dossier nieuw dienstencentrum (Raadslid K. Vanlerberghe).

Ik ga daar heel kort op antwoorden. Het RUP Centrum dient bijgestuurd te worden, indien wij het gewenste concept willen realiseren. De dienst Ruimtelijke Ordening ontfermt zich op vandaag daarover. Het RUP dient immers ook op andere facetten te worden aangepast.

37. Planning aanleg zuidwestelijke omleidingsweg (Raadslid K. Vanlerberghe).

De commissie voor openbare werken (Vlaamse Gewest) vindt plaats in december 2023 en daar zullen de nodige budgetten moeten worden voorzien en kan het aanbestedingsdossier starten zeker voor de brug. Wanneer er nog geen overeenkomst zou zijn met infrabel zal men fase 4 opsplitsen. Midden 2024 zou men moeten kunnen starten met de aanleg van de brug. Dus volgend op de voltooiing van van fase 3. Bijgevolg normaliter geen standstil.
De verstandhouding tussen de administratie en de politiek voor dit dossier zit heel goed en is close

In 2019, 2021 en 2022 werden er middelen voorzien voor de uitvoering van de eerste, tweede en derde fase van de ring van Diksmuide. Die uitvoering van de tweede fase loopt nog tot eind dit jaar, die van de derde fase tot medio 2024. Dat verklaart meteen waarom op het GIP 2023 geen volgende fase van de ring van Diksmuide werd opgenomen. Immers kan na het afronden van fase 3 een tijdelijke aansluiting gerealiseerd worden om gemakkelijker aan de te bouwen brug te komen. Bovendien zijn de zettingen aan de landhoofden van de brug nog niet gestabiliseerd en dienen de diepsonderingen naar CTE, voorzien in fase 2 nog uitgevoerd worden. Dat alles maakt dat een aanbesteding van de brug niet in 2023 mogelijk is.

Voor de tunnel onder het spoor is nog geen groen licht van Infrabel en die gesprekken lopen nog.
Bij de opmaak van de doorkijk van de budgettaire planning streven we ernaar daarmee rekening houden, maar die oefening is nog lopende.
Mogelijks wordt fase 4 opgesplitst in een fase 4A met de bouw van de brug en een fase 4B met de bouw van de tunnel.