Gemeente- en OCMW raad 24/04/2023

Punt 3 : Politieverordening betreffende huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen – Aanpassing – Goedkeuring.

Het behelst hierbij het wegcijferen van de  grijze zone in het reglement voor het recyclagepark betreffende materialen, goederen, die worden afgeleverd.  Deze grijze zone impliceerde, dat burgers materialen konden meenemen vanuit het reclyclagepark voor eigen gebruik.

We willen nog het volgende meegeven, dat materialen, goederen, die nog niet in aanmerking komen voor recyclage, deze terecht kunnen bij de “kringloopwinkel”

Anderzijds het woord “recyclagepark” zegt het zelf, waarbij alle materialen, goederen,…, worden gerecycleerd.  Niets gaat verloren.

Ik wil ook nog eens beklemtonen, dat het BOC (=vakbonden) vragende partij waren om deze grijze zone grondig aan te pakken