Gemeente- en OCMW raad 25/03/2024

VOORWOORD GEMEENTERAAD DIKSMUIDE 25 MAART 2024

Beste collega’s,

In mijn voorwoord kan ik het vandaag moeilijk over iets anders hebben dan over de lente.

Eindelijk!

Het begin van de lente – en dus ook het einde van de winter – wordt wereldwijd gevierd met rituelen.

Zo sluit het Aalsters carnaval af met de verbranding van een reuzepop, waarmee dus ook de winter verbrand wordt.

In de Indische stad Holi gooien feestgangers gekleurd poeder naar elkaar ter ere van de vele tinten van het voorjaar en de gebeurtenissen in de hindoemythologie. Het duurt meestal een hele dag, want ze gaan door tot in de late uurtjes.

In het Bosnische stadje Zenica komen kort na zonsopgang mensen samen aan de oever van de Bosna, waar ze gezamenlijk een roerei bereiden. Er wordt dan samen met vrienden, familie en bezoekers ontbeten en naar muziek geluisterd om het begin van de lente te vieren.

In het Britse Gloucester maken ze het helemaal bont. Een grote ronde kaasbol wordt van een steile heuvel af gerold en een paar seconden later gooien de deelnemers zichzelf erachteraan. Wie als eerste over de finish rolt, wint. Het is een wat ruwere lentetraditie dan gemiddeld, maar de inwoners van de stad houden deze traditie (die tweehonderd jaar oud is) vol trots in ere.

En op 25 maart, vandaag dus, vieren de Zweden Våffeldagen, de internationale wafeldag. De dag markeert het einde van de winter en het begin van de lente. De wafel is uitgegroeid tot een nationaal symbool van Zweden. De geschiedenis van de wafels voert terug naar de Zweedse middeleeuwen. In de lente, na de duistere wintermaanden, waren er weer voldoende eieren en melk. De Zweden aten dan veel wafels met slagroom en confituur.

Het is vandaag ook – en dan word ik even ernstig – de internationale dag voor de herdenking van de slachtoffers van slavernij. Gedurende vierhonderd jaar werden ruim 17 miljoen mannen, vrouwen en kinderen slachtoffer van slavernij. Tegenwoordig wordt die periode gezien als de ‘grootste misdaad tegen de mensenrechten in de geschiedenis’. Het is ook een dag om het bewustzijn over de gevaren van racisme en vooroordelen te vergroten. Vandaar dat ik een warme oproep wil doen om onze vooroordelen tegen van alles en nog wat in de kast te stoppen en met een open blik deze zitting van de gemeenteraad aan te vatten!

En zo gaan we dan over tot de orde van de dag.

 

Tussenkomsten gemeenteraad maandag 25 maart 2024
Punt 5 : Technische dienst – Groen- en milieudienst – Motie aan de Vlaamse Regering voor stellingname tegen extra vuilnisbakken in de openbare ruimte voor statiegeld – Goedkeuring.

Momenteel wordt gedacht aan het invoeren van digitaal statiegeld waarbij via verdubbelen van de vuilnisbakken (bijkomende PMD-vuilnisbak) ook statiegeld kan ontwaard worden. Dit brengt kosten en verantwoordelijkheid ten laste van de gemeenten en steden met zich mee. · Er werd een evaluatierapport opgesteld i.v.m. de mogelijke invoering van digitaal statiegeld. Hierin werd geconcludeerd dat digitaal statiegeld technisch en technologisch werkbaar is, maar dat bij een eventuele uitrol veel ondersteuning, communicatie en begeleiding nodig zal zijn én dat het uitgeteste statiegeldsysteem geen duidelijk effect had op de zwerfvuilcijfers of leidden niet tot een duidelijke conclusie met betrekking tot de effectieve en structurele impact van digitaal statiegeld op het vermijden van zwerfvuil. Ook ontwaarde blikken en flessen werden nog teruggevonden in het zwerfvuil. Als conclusie werd gesteld dat de pilootprojecten aangeven dat het niet evident is om alle deelcomponenten van het geteste digitale statiegeld reeds in 2025 te implementeren. Ook zou men moeten instaan voor de aankoop van scanners.

Trouwens wij hanteren wel degelijk een bepaalde lijn.  Vuilnisbakken enkel bij picknickbanken, maar niet bij louter een zitbank.

 

Onderwerp : Drugsproblematiek, Criminaliteit,  Jeugdbende(s) . Vraag Johan Desender

Ik zou toch als volgt willen repliceren.

Het stemt mij toch tot reflectie met het stigmatiseren en het citaat “ donkere types”. Nu het siert Johan Desender en het Vlaams Belang, dat hij zijn excuses aanbiedt omtrent het woordgebruik  “donkere types”

Ik zal maar het woord niet meer gebruiken.  Zeggen dat alles de schuld is van de allochtonen.  Dit is tien bruggen te ver.  Onlangs hebben wij de werken meegemaakt in de Kaaskerkestraat, Esenweg, Roeselarestraat.  De zware- en grondwerken werden voor 90 procent uitgevoerd door allochtonen.   Dit zijn in feite onze nieuwe mijnwerkers en we zijn hen heel dankbaar.

Wat fuiven betreft, heb ik van dit gebeuren, evenement,…, wat kaas gegeten, daar wij jarenlang fuiven hebben laten doorgaan in onze voormalige loods.  Wij hebben nauwelijks problemen gekend met allochtonen.  Integendeel.

 

Onderwerp: “Recycleren van EPS-isolatie”

Het is zo dat de ophaler (Verpola uit Brugge) al heel lang vraagt dat er minimaal 15kg isomo per zak zit. Dit kan alleen bekomen worden door isomo efficiënt te stapelen en met andere woorden: de isomo in kleine stukken te breken om te veel lucht in de zakken te vermijden.

Maandelijks worden momenteel een 30 tot 35 grote zakken isomo bekomen op ons recyclagepark. Als de isomo niet in stukken gedaan wordt zou dit minstens 100 zakken betreffen, waardoor er enerzijds hogere transportkosten zijn (lager gewicht per ophaling), en anderzijds zullen er dan meer zakken noodzakelijk zijn (de grote isomozakken kosten €5 per stuk). Meer zakken zou de kosten dan ook hoger maken (vb 65 extra zakken kost alleen al €325). Het inefficiënt transport is ook de reden waarom vermoedelijk (quasi?) alle ophalers eisen dat de isomo is stukken is gebroken.

Tot halverwege vorig jaar konden de bezoekers van het recyclagepark volle isomo binnenbrengen (zonder deze te breken). Het gevolg was dat de parkwachters toen zelf soms tot 2 uur per dag isomo aan het breken waren in kleine stukken, want ook toen al werd dit opgelegd door de ophaler.  Dit is halverwege vorig jaar aangepast wegens niet meer doenbaar voor de parkwachters.

In vele andere recyclageparken is het zelf breken van EPS isomo al vele jaren ingeburgerd.  Het is natuurlijk wel begrijpelijk dat dit voor de bezoekers even wennen is.

Wat betreft de isomo-bolletjes: deze worden dagelijks opgeruimd. In het verleden kwamen ook bolletjes vrij door het breken van de isomo door de parkwachters zelf.

Bezoekers van het recyclagepark kunnen gerust thuis al hun grotere isomo in stukken breken of snijden, zodat ze niet moeten staan breken op het recyclagepark zelf.