Gemeente- en OCMW raad 27/05/2024

Gemeenteraad
Punt 11 kermissen

Het besluit van de Vlaamse Regering van 22/09/2023 was de laatste stap in de hervorming van de regelgeving ambulante- en kermisactiviteiten. Op 01/04/2024 trad de hervorming effectief in werking.

De doelstelling van de hervorming was een actualisatie van de regelgeving naar de noden en behoeften van het lokaal bestuur, de ambulante handelaars en kermiskramers. Men wil daarmee de lokale autonomie

verhogen, op nieuwe consumententrends inspelen, de administratieve lasten verlagen en meer rechtszekerheid bieden.

Door de gewijzigde wetgeving van de Vlaamse overheid zijn wij als stadsbestuur genoodzaakt deze wijzigingen door te voeren in het lokale foorreglement.

Er zijn 13 wijzigingen.

Bijvoorbeeld wordt de kermis- en leurkaart afgeschaft.

Het volstaat correct ingeschreven te zijn in het KBO.

Ik wil alles bespreken.

Mocht u vragen hebben, ik luister.

Graag uw goedkeuring.

 

Bijgevoegd punt : EK voetbal

Ik begrijp uw voorstel, klinkt tof..

Mensen samenbrengen en wat ambiance.

Als u het mij vraagt : hoe meer hoe beter…

Maar, ik heb meer maren…

Er zullen altijd liefhebbers en minder voetbalminnenden zijn..

Ik heb even opgezocht

Er zijn weinig besturen die dit als lokaal bestuur zelf organiseren.

In Roeselare en Veurne wordt het georganiseerd door een vzw.

In Brugge niet,  er was ook geen animo vanuit privé-initiatieven

Het is ook een bingo..

Als ze goed spelen is het een succes

Als ze rap eruit liggen een kater..

 

Het is zeer kortbij om het nog allemaal deftig  in orde te krijgen..

Uitbating door verenigingen.. bevraging.. promotie

Nog iets erbij voor onze diensten..

Hoe groot is  het animo, de draagkracht, de mogelijkheden …

Het seizoen staat voor de deur… we openen met Ment-TV Op 1 juli

Vorige week maandag mochten we 25 000 bezoekers tellen op onze Sinksensfeestmarkt

De cultuurseizoensopening staat op komende  donderdag..

De nakende verkiezingen vergen veel van onze technische en administratieve diensten.

Onze zomerprogrammatie wordt klaargestoomd

 

Hoeveel kunnen we er nog bij doen ?

Is dit een kerntaak voor een bestuur …?

Er is ook een verschil tussen iets voorstellen en het praktisch uitwerken.

Zo’n evenement volledig uit te werken op 2 weken tijd ? Budget hiervoor is niet voorzien. Qua logistiek en op vlak van personeelsinzet lijkt ons dit zo goed als onmogelijk.

De examens staan voor de deur voor de studenten ook daar hopen we op gunstige resultaten..

Dit is ook al een doelgroep waarvoor het tijdstip niet zo bijzonder gunstig valt.

In Vladslo organiseren de lokale verenigingen wel de uitzendingen op groot scherm. Deze kunnen gevolgd worden in OC de Zwaan, kwestie dat de regen geen stokken in de wielen kan steken of gaten in de verenigingkas kan slaan.

Als wij de matchen uitzenden op groot scherm op bv. de markt dan zijn we eigenlijk rechtstreekse concurrentie voor de verenigingen (vb. in Vladslo) en de lokale horecazaken.

Er zijn heel wat kosten en personeelsinzet aan verbonden.

Ik heb de cijfers hier als u ze zou wensen.

Hoedanook moeten we telkens 3 offertes opvragen en moet dit dan nog vergeleken en gegund worden. Op twee weken tijd wordt dit heel moeilijk.

Er is een strenge regelgeving rond sponsoring die er ook  zal voor gezorgd hebben dat heel wat verenigingen dit keer afhaken.

 

Gezien de tijdsdruk en teveel maren stel ik voor  om de uitzendingen op groot scherm over te laten aan de lokale horecazaken op hun terras of in hun zaak en aan verenigingen die dit willen doen in OC’s (vb. Vladslo).

Uiteraard wens ik onze rode duivels alle succes

En alle liefhebbers veel plezier.

Ze  vinden wel een oplossing om samen hen naar de overwinning te juichen.

Sorry…

OCMW-raad
Tussenkomsten Katleen Winne
Repliek op dhr. Bultinck, in kader van de jaarrekening

De cijfers WZC

Dank u Koen,

Voor uw betrokkenheid voor ons woonzorgcentrum

Ik ben blij dat u dit aanhaalt, alhoewel ik dit beter had willen voorbereiden..

Dit zal a l’improviste zijn.

  • Het ziekteverzuim…

U weet evengoed als ik dat we van ver komen in ons WZC

Zoals u ook weet, is de zorg voor mensen met meer levenservaring voor ons uiterst belangrijk.

We hebben al heel wat geïnvesteerd om de tanker te keren.

We wensen een plaats te creëren  waar het goed en fijn is om te verblijven,

Een gelukkige bewoner, een gelukkige familie zorgt voor gelukkige werknemers.

En het is een work in progress..

Waar u terecht een status praesens vraagt.

Waarom ik het nog niet meedeelde…omdat ik zeker wil zijn dat het goed marcheert…en ik niet wens te beloven wat we niet kunnen waarmaken.

We zijn bezig met een proefproject waar we de kwaliteit van leven van onze bewoner vooropstellen, uiteraard met de nodige kwaliteit van zorg.

Op de eerste verdieping hebben 2 gezinnen gevormd.  Organisch samengesteld, met een natuurlijk gedragen leider. Waar men inspringt voor elkaar…elkaar bijstaat.. zoals in een gezin.  Een warme leider met het hart op de juiste plaats en het nodige gezond verstand.  Een groep waarin de bewoner centraal staat gedragen door de collegialiteit.

Iedereen kon hier in mee stappen.

Als het goed geëvalueerd wordt rollen we dit verder uit over ons hele WZC.

Uiteraard vergt dit alles een goede organisatie.

We hebben nu een goede kapitein, bijgestaan door een nieuwe kwaliteitsverantwoordelijke.

We hebben een nieuwe onthaalmedewerker een maatschappelijk werker.

Een goede kapitein,

Een degelijke staf,

Een goede bemanning

We hebben alles om te varen.

We zorgen  voor voldoende stabiliteit.

We zorgen voor wat weerbaarheidstraining als er wat schommelingen zijn.

Dat mensen niet zeeziek worden bij het minste …

  • Het grote aantal uitzendkrachten

We zijn uiteraard genoodzaakt bij uitval uitzendkrachten in te schakelen.

Uw eerste vraag en uw tweede zijn verbonden.

We moeten er vooral voor zorgen dat de werknemers hier graag werken en graag bij ons blijven en dat we nieuwe krachten aantrekken.

Een goede naam is belangrijk… daarvoor is de inhoud en de vorm belangrijk

Het is in Yserheem fijn om te mogen verblijven, fijn om te komen werken.

We moeten af van de negatieve vicieuze cirkel…

De werking is gewijzigd,  de perceptie wijzigen… door de werking te optimaliseren.

Dit is geen wens vervullend denken.

Zodat het personeel graag  bij ons werkt en blijft werken.

Waar ieder elkaar wat helpt…

We zorgen voor een warm onthaal van onze jobstudenten.

We zorgen voor binding.

We bouwen bruggen met de scholen.

We zorgen voor een niet vals positieve boodschap en proberen schoolverlaters bij ons te halen.

Het blijft een moeilijke oefening…

Want alles valt en staat met voldoende personeel…. Er is schaarste…

U weet evengoed dat dit niet enkel een probleem is van ons WZC alleen.

Vergeet ook niet dat het zorgprofiel van onze bewoners is steeds zwaarder geworden is.

Ik hou mijn hart vast van wat er nog op ons afkomt, betreft de toekomst…

De vergrijzing en de verzorging…

Ik wil  ook aandacht geven aan ‘healty aging’

Daarom zetten we ook in op preventie.

Gezond oud worden…

Gezonde voeding, gezonde patronen, voldoende bewegen, voldoende sociale contacten

Zodat mensen zolang mogelijk thuis kunnen wonen.