Gemeente- en OCMW raad 28/06/2021

Geachte collega’s , publiek en pers.

Van harte welkom op deze laatste raad. Het laatste politieke debat voor de vakantie.

Ik maak van de gelegenheid gebruik om iedereen te bedanken voor het harde werk dat de afgelopen maanden werd geleverd; zonder hard werk groeit er immers niets dan onkruid en onze Stad ligt er, ook dank zij de veegmachine waar we het er straks nog over hebben, zeer netjes bij !

En Diksmuide mag in het bijzonder trots zijn op:

 • de cultuur, waarin er sterk wordt gescoord met de (her)opening van CC Kruispunt,
 • de brede waaier aan activiteiten die de komende zomer wordt aangeboden,
 • de vaccinatie -campagne, waarin jongeren nu al aan bod komen……..en zoveel meer.

Uit de 3-jaarlijkse stadsmonitor blijkt een opvallend cijfer in de positieve zin, nl. dat 90% van de Diksmuidelingen zeggen gelukkig te zijn. Onze mensen scoren boven het Vlaams gemiddelde (84%);

Uit diezelfde peilingen moet eveneens afgeleid worden dat wij nog enkele werkpunten hebben die absoluut moeten verbeteren. Wanneer uit de kansarmoede-index Kind & Gezin blijkt dat 9,4% van de Diksmuidelingen in kansarmoede leeft, dan weten wij waar we het komende jaar hard op moeten inzetten, ook al is dat % minder dan het Vlaams Gemiddelde. Ook op de vergrijzing van de bevolking moet ingezet worden vermits tegen 2040 één derde ouder zal zijn dan 60 jaar.

Het is niet gemakkelijk voor politici om stenen in de rivier te verleggen maar als de wil er al is, is er zeker een weg. Diegene die zeggen dat iets niet gedaan kan worden, mogen niet in de weg lopen van degenen die het doen of minstens willen doen.

Voila, laten we samen een poging ondernemen om Diksmuide een klein beetje te veranderen.

Wij gaan direct over tot de behandeling van de dagorde van de OCMW-RAAD.

 

Raad voor maatschappelijk welzijn
Punt 4: Zomerschool

Als schepen van sociale zaken, ben ik blij dat de sociale zaken eens eerst behandeld worden.

Het organiseren van onze zomerschool voor anderstaligen behoort tot een van onze 86 prioritaire actiepunten voor 8600.

Iedereen mee, ook wie hier geland of gestrand is.

Het beheersen van het Nederlands is een basisvoorwaarde voor integratie.

Hiervoor organiseren we zomerschool voor jong en oud, voor kleuters, lagere schoolkinderen, tieners en ouders die extra taalstimulatie nodig hebben.

Vanaf 12/7 staat een enthousiast team van vrijwilligers, 3 jobstudenten en onze professionelen klaar, met  ‘woorden’ en  daden.

We kiezen voor integratie.  De kleuters en schoolkinderen komen om 9 u samen, oefenen tot 10.30 om zich dan te vermengen met de speelse Zonnestraalwerking.   Uit  de evaluatie van de zomerschool van  de voorbije jaren (we startten hiermee in 2018)  beseften we dat er een hiaat was voor tieners. Dit jaar werkten we een nieuw concept uit om ook deze groep in hun kritische ontwikkelingsfase meer kansen te bieden.  Op deze leeftijd is groepsvorming essentieel.  We opteerden dan ook om dit organisch gebeuren eerst te laten geschieden.  Ze starten met een hele Zonnestraal-dag vol fijne activiteiten.  3 X per week volgt deze dag nog met 1 u taalstimulatie

Een inschrijving in de zomerschool betekent automatisch een inschrijving in de Zonnestraal.

Met het Uit-pas tarief is dit 1.20 euro per dag, inclusief de zonnestraaldag.

Voor de volwassenen voorzien we 2 maal per week een bijeenkomst in de voormiddag tussen 10.30 en 12 en 2 X week ’s avonds tussen 19 en 20.30. Voor de volwassenen is dit gratis net zoals de taalbazaar

Koken met taal, laagdrempelig, smaken wisselen, culturen verbinden

We kunnen zoveel van elkaar leren, door te luisteren, maar vooral ook door samen te zijn… in spel, activiteiten onder welke vorm dan ook, wars van polarisatie…Wij/zij…

Taalbarrières wegwerken vormen een absolute voorwaarde evenals samenzijn.

Graag uw goedkeuring voor dit bijzonder initiatief

 

Punt 5: WZC- kledij

Ik wil misschien nog even aanvullen.  Uiteraard is gepaste, veilige, nette  kledij zeer belangrijk. Ik dank dan ook mijn collega voor zijn uiteenzetting.

De omhulsels en de inhoud.

We hebben een nieuwe inhoud.  Mevr Gurdebeke is  directeur geworden van ons WZC

We hebben er alle vertrouwen in en wensen haar alle succes.

Ondertussen dankbaar voor al het werk en de inzet van alle andere inhouden, de mensen, die de zorgzaamheid dragen voor onze bewoners

Ook ik vraag hierbij uw goedkeuring.

 

Punt 6: AVG en GDPR

De letterwoorden die staan voor algemene verordening gegevensbescherming en General Data Protection Regulation

Uiteraard is het beschermen van persoonsgegevens  van primordiaal belang.  Altijd, in alle omstandigheden, zeker in de materie van maatschappelijk welzijn.   Het vormt zeer kwetsbare informatie van mensen in moeilijkheden.  We gaan hier uiteraard zeer zorgzaam en professioneel mee om.  Op de 15 vragen van de checklist voor de verwerkersovereenkomst met A1S Solutions kon onze DPO 15 Ja aanvinken op 12/5/2021.

Graag uw goedkeuring

 

Gemeenteraad
Punt 2: Coronamaatregelen en Stavaza Vaccinatie

Meer dan 70 % van alle volwassen Belgen kreeg een eerste vaccinatieprik.

Maandenlang voelde het aan alsof we als Belgen bij  de slechtste van de klas waren, nu zitten we bij de top.

Het  zijn de tijden van rapporten ;

De beste van de klas… een klas uitstekende leerlingen is echte klasse.

Ons vaccinatiecentrum is alvast een voorbeeld !

Vorige week dinsdag, beslisten de vaccinatieverantwoordelijke in overleg met de ELZ en mezelf om nog op korte termijn de jongeren te mobiliseren tot inschrijven op Q-vax , we ontvingen een extra levering van J&J.  Dit is geen organisatorische evidentie. Ook de flexibiliteit van onze vrijwilligers, zorgprofessionals en onze vaccinatieverantwoordelijke vormen hier een noodzakelijke voorwaarde. Hiervoor heb ik dan ook groot respect en dankbaarheid.   We voorzagen een vrijdagmiddag en avond sessie, haalbaar voor de vele kotstudenten, perfecte timing na hun examens.

Alle voorziene 120 J&J vaccins konden geprikt worden.  De poort naar meer vrijheden, op naar een zorgeloze vakantie voor onze jonge gasten. Meer dan tijd dat ze hun grenzen terug wat kunnen verleggen.

De STAVAZA

In het fluïdum van de cijfers : Volgens de teller in de zorgatlas zijn er nog 970  Diksmuidelingen uit te nodigen. Er was nog geen update van de uitnodigingen verstuurd op 25/6. Er werden er toen 244 verzonden. Logischerwijs zouden nog 726 uitgenodigd moeten worden.

 • Reeds gevaccineerd 18+
  • Volledig = 54,47% ofwel 7.433 inwoners van de 13.646
  • 1 Dosis  = 85,31% ofwel 11.641 inwoners van de 13.646
 • Reeds gevaccineerd volledige bevolking Diksmuide
  • Volledig = 44,38% ofwel 7.463 inwoners van de 16.815
  • 1 Dosis = 69,79% ofwel 11.735 inwoners van de 16.815
 • In planning voor de komende 2 weken:
  • Prik 1 = minimaal 1.038 vaccinaties
  • Prik 2 = 1.925 vaccinaties
 • Geboortejaren die eruit komen bij uitnodigingen:
  • 1997, 1998, 1999, 2000, 2004, 2005
  • Iedereen die zich registreerde via QVAX vanaf 16 jaar en nog geen uitnodiging kreeg kan aan bod komen. Hierdoor kunnen jongeren ook snel gevaccineerd geraken.

Nu donderdag is er een webinar van AZG rond de exit strategie en inhaalvaccinaties.

Mensen die hun code lieten verlopen zullen toch opnieuw aan bod kunnen komen alsook de mensen die initieel weigerden maar nu toch een vaccin willen.

Het behalen van de 70 % vaccinatiegraad was ook de voorwaarde voor het verruimen van de vrijheidsgraden.

Dit vormt een nieuwe golf van vragen…

De ‘fernweh ‘ is groot

Maar de maatregelen dienen gevolgd te worden.

Voor wie vertrekt…informeer u goed.

Ik raad aan uw testen op tijd aan te vragen.

U kan uw test aanvragen op mijn gezondheid.be

Aanklikken wanneer het voor u past, waar..

De testen kunnen gevalideerd worden.

Het resultaat krijgt u via uw corona-alert.

Voor wie al volledig gevaccineerd werd en de tijd tussen de vaccinatie en het tijdstip van vertrek voldoende is kan zijn/haar vaccinatiepaspoort via uw burgerprofiel in orde maken.

Download de app covid-safe, volg de instructies.

Wie minder vertrouwd is met het hele computer en multimedia gebeuren, laat u helpen.

Allen een goede, veilige vakantie gewenst…voor de thuisblijvers en de reizigers…

 

Punt 15: AVG /GDPR

Als er vragen zijn. Idem raad voor maatschappelijk welzijn.

 

Punt 21: Drankverbruik verenigingen

Vorige gemeenteraad werden de tarieven goedgekeurd voor het  LDC en WZC.

Hier nu graag uw goedkeuring voor de tarieven voor de verenigingen in het CC-kruispunt.

We laten de verenigingen vrij hun eigen tarieven te bepalen.  Wat de vereniging aan ons verschuldigd is staat vast.  Hun winst kan hun kas spijzen.

We hopen nu vooral dat het sociale leven zich terug op gang trekt.

Een glas kunnen drinken hoort hierbij

Dus graag uw goedkeuring hiervoor.

 

 

SLOTWOORD

Bedankt voor jullie komst en voor de samenwerking.

En nu een deugddoende vakantie in het verschiet. We gaan eventjes de stress overboord kieperen, wat niet betekent dat wij Diksmuide in plan zullen laten. Een mooi aanbod aan zomeractiviteiten ligt voor.

De raadsleden smeren zich in, zetten hun zonnebril op, nemen er een lekker drankje bij en vanaf vandaag tot eind augustus geen politiek getouwtrek meer. Met extra handbagage, nl. de notulen van de afgelopen raadszittingen en de 3-jaarlijkse stadsmonitor.

Het was mij een genoegen en grote eer om de gemeente- en ocmw raden sedert begin dit jaar te hebben mogen voorzitten.

Tot eind augustus !