Gemeente- en OCMW raad 28/08/2023

Punt 2 : Vaststellen van een aanvullend reglement: gemeenteweg Esenplein

Er wordt één laadpaal voorzien op het Esenplein, waarbij twee wagen ter gelijker tijd kunnen worden opgeladen.  Meer palen?

Er zijn heel wat burgers, die opteren om thuis hun wagen op te laden.  Het zou dan ook bijzonder jammer zijn, dat de bijkomende laadpalen geen respons zouden kennen.  Trouwens, de leidingen zijn voorzien om eventueel bijkomende palen te installeren.  Het is echter koffiedik kijken, hoe het issue laadpalen verder zal evolueren.

Ik wil ook meegeven, dat er geen parkings op het Esenplein worden ingevuld voor deze laadpaal.

 

Punt 8 : paalornamenten per deelgemeente : lastenboek

Wat Esen betreft  zijn er 42 ornamenten voorzien, maar dit jaar zal het echter  beperkt blijven tot een zestal op het Esenplein, daar de  nieuwe verlichtingspalen nav het ondergronds brengen van de elektriciteit en het vernieuwen van de voetpaden in de Esenweg en de Roeselarestraat nog niet voldoende zullen uitgerust zijn met stopcontacten voor de ornamenten.  Bijgevolg zal de bijkomende voorziene 36 ornamenten maar een looptijd kennen van 2 jaar.

De huurperiode is zodanig dat de verlichting ononderbroken en effectief kan branden vanaf 7 december  tot en met 6  januari volgens de uurregeling van de openbare verlichting. Dit wil zeggen dat de verlichting op geen enkel moment een defect mag vertonen

In Beerst worden er een 4-tal ornamenten bij geplaatst in de Hendrik Consciencestraat.

De raming wordt geschat op 94.950 euro btw exclusief.

 

Punt 11 : onteigening gronden vestigingspark fase 2

De stad Diksmuide wenst een laatst en definitief bod von e 295.000 (wachtinteresten en wederbeleggingsvergoeding inbegrepen) uit te brengen conform het schattingsverslag von 30.06.2023 opgemaakt door dienst Vastgoedtransacties von de Vlaamse Belastingdienst.

Ik denk, dat wij alles uit de kast hebben gehaald om tot een overeenkomst te komen.  Wij dienen als overheid het schattingsverslag te respecteren.  Er werd zelfs een onderhandelaar aangesteld via de WVI, maar heeft helaas en jammer genoeg geen zoden aan de dijk gebracht.

Ik wil ook meegeven, dat je pas een onteigeningsprocedure mag starten als er geen andere uitweg meer is.  En onteigeningsprocedure claimt men in het algemeen belang. Dit is hier het geval in het kader van een openbare zone van groenaanleg en passieve dagrecreatie.

295.000 euro teveel.  Dit betwijfel ik ten stelligste.  Het behelst hier parkgebied met een doorsteek, verbinding naar de Woumenweg, Yzerheem en Sint-Sebastiaanwijk en in een later stadium over de Ijzer via ijzeren spoorwegbrug, IJzerboomgaard,….

Trouwens ANB koopt op vandaag landbouwgronden aan ruim boven de 100.000 euro

 

Punt 9 : Huur kleedkamer/douche units voor het voetbal Keiem – Bestek, kostenraming en wijze van gunnen – Goedkeuring

Deze omgevingsvergunningsaanvraag zit op de rails. Het behelst een tijdspanne van 5 jaar.

Het zijn esthetisch, waardevolle containers, die eventueel kunnen worden verplaatst naar de nieuwe locatie

 

Bijgevoegd punt : afvalbeleid

IVVO werkt dus 2 wekelijks, behalve aan de kust (De Panne, Koksijde, Nieuwpoort zijn wekelijks). 2-wekelijks ophaling in: Poperinge, Lo-Reninge, Veurne, Ieper, Vleteren, Alveringem, Heuvelland, Mesen,

  • MIROM werkt wekelijks maar hebben geen GFT-ophaling (enkel snoeiafval op aanvraag) (Roeselare/Kortemark/Koekelare/Hooglede/Langemark-Poelkapelle/Lichtervelde/Staden/Torhout/Wingene/Zonnebeke
  • IVOO  werk wekelijks maar hebben geen GFT-ophaling (enkel snoeiafval op aanvraag) (Oostende, Middelkerke, Gistel, Bredene, Ichtegem, Oudenburg)
  • IMOG werkt wekelijks maar hebben geen GFT-ophaling (Harelbeke, Waregem, Kortrijk, Kuurne, Avelgem,…)
  • IVIO werk wekelijks maar hebben geen GFT-ophaling (Izegem, Ardooie, Ingelmunster, Meulebeke, Tielt, Lendelede,…)

Er zijn 8550 aansluitpunten in Diksmuide. 8252 particulier, 92 tweedeverblijvers, 142 bedrijven, 28 instellingen/verenigingen en 36 gemeentelijke aansluitpunten.

Er zijn 6346 particulier aansluitpunten die een restcontainer aangevraagd hebben, dus dit is 76,90% van de gevallen bij particulieren. Bij tweedeverblijvers is dit 31,52%. Bij bedrijven is dit 86,62%. Bij verenigingen is dit 75% en gemeentelijke diensten is dit 69,44%

Qua GFT zijn er 3944 aansluitpunten die GFT-container hebben aangevraagd, dit is 47,79%, Bij tweedeverblijvers is dit 22,83%, Bij bedrijven is dit 53,52%, Bij verenigingen is dit 46,43% en gemeentelijk is dit 69,44%.

Wat betreft extra ophalingen gedurende de zomermaanden moet grofweg gerekend worden aan ca 15.250 per maand extra voor huisvuil en €9000 voor GFT. De prijs zou wel opnieuw onderhandeld moeten worden voor extra ophalingen dus dit is enkel een soort geraamde prijs

Het nieuwe afvalbeleid is voor veel mensen nog wat zoeken. Daarom hebben we in Yzersterk- editie september een aantal tips op een rijtje gezet om het vormen van maden tegen te gaan:

Voor zover ik kan nagaan bieden de grotere gemeenten rondom (Veurne, Ieper, Poperinge) ook een geboortepremie aan (Poperinge €35, Ieper €40 en Veurne vanaf 2e kind blijkbaar pas…).  Diksmuide daarentegen 60 euro geboortepremie

Verder vind ik geen informatie ivm een premie voor gewone luiers of premie voor afvalzakken.

Wat betreft babyluiers. Voor mensen in armoede in Diksmuide is er de mogelijkheid om naar de pamperbank te gaan. Daar kunnen ze pampers aan een voordelig tarief bekomen.

Restafval werd gemiddeld ca 17 keer buitengezet op 1 jaar (dus van de 26 keer) of dus wordt per ophaalbeurt gemiddeld slechts 65% van de containers buitengezet. Voor GFT is dit ca 14 aanbiedingen per jaar of dus wordt per ophaalbeurt slechts ca 53% van de aanwezige containers buitengezet. Als de mensen hun container steeds tweewekelijks zouden buitenzetten is de kan op hinder door vliegen/maden inderdaad kleiner.

Betreffende incontinentie:

De mensen hebben recht op 4 rollen kleine huisvuilzakken of €50 op hun containerfactuur.