Gemeente- en OCMW raad 29/08/2022

Punt 10 : overeenkomst gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke

Evaluatie van zak naar bak.

De overgang verloopt naar mijn bescheiden goed.  Het is inderdaad nu de vervuiler die betaalt.  Wie goed selecteert, plukt daar de vruchten van.  De zakken voor restafval zijn duurder geworden, daar wij iedereen willen aanzetten om een bak te hanteren. Wij hebben nu een aantal suggesties gedaan via Yzersterk in het kader van de bestrijding maden, vliegen,…tijdens warme dagen.

 

Bijgevoegd punt : aanpak energiecrisis

2013:

 • Elektriciteit:
  • verbruik van aangegeven gebouwen in Word-document: 702.853 kWh
  • kostprijs per kWh: 0,125 €
  • totale kost = 87.857 euro
 • Gas:
  • Verbruik van aangegeven gebouwen: 4.082.768 kWh
  • Kostprijs per kWh: 0,046 €
  • Totale kost = 187.807 euro

2021:

 • Elektriciteit:
  • verbruik van aangegeven gebouwen in Word-document: 457.752 kWh (ongeveer 65% van 2013)
  • kostprijs per kWh: 0,23 €
  • totale kost = 105.283 euro
 • Gas:
  • Verbruik van aangegeven gebouwen: 2.592.038 kWh (ongeveer 65% van 2013)
  • Kostprijs per kWh: 0,05 €
  • Totale kost = 129.601,90 euro

2022:

 • Elektriciteit:
  • verbruik van aangegeven gebouwen in Word-document overgenomen van 2011 (want nog geen totaalcijfers voor 2022): 457.752 kWh (ongeveer 65% van 2013)
  • kostprijs per kWh: 0,57 €
  • totale kost = 260.919 euro
  • Maw we betalen bijna 3x zoveel dan in 2013, voor 35% minder levering aan elektriciteit
 • Gas:
  • Verbruik van aangegeven gebouwen overgenomen van 2011 (want nog geen totaalcijfers voor 2022): 2.592.038 kWh (ongeveer 65% van 2013)
  • Kostprijs per kWh: 0,19 €
  • Totale kost = 492.487 euro
  • Maw we betalen 260% tov van 2013, voor 35% minder levering aan gas

 

Kanttekening: cijfers energie (vooral gas) was hoger in 2021 door openen ramen en instellen luchtgroepen om meer verse lucht binnen te nemen. We gaan er van uit dat de cijfers van 2022 een stuk lager zullen liggen.

 

Energie federaal en Vlaamse bevoegdheid,

Gereguleerde markt door VREG en CREG

Geen concurrentie tussen gemeenten doen tussen welke maatregelen we doen

Naar burger toe wordt er gesensibiliseerd

Vorig antwoord op vlak van subsidiereglement (Katleen Winne) – werd al behandeld

Energiehuis

 

Diksmuide voorziet een premie tot 3000 euro in het kader van dakisolatie.  Op vandaag is de respons eerder beperkt, maar wij zullen deze meer in de verf zetten via allerlei mediakanalen.  Wij trekken de kaart van de alternatieve energie.  Reeds 9 kleine windmolens zijn vergund.  Er zitten nog twee in de pipeline.   Wij steunen de vernieuwing van de omgevingsvergunningsaanvraag van de twee windmolens in de omgeving van de Put van Nieuwkapelle en we zijn vragende partij om deze uit te breiden met minimun twee grote windmolens.   Wij wachten de studie van De Watergroep af om eventueel een gedeelte van deze plas te voorzien van zonnepanelen, waarbij deze voor meer dan 500 gezinnen elektriciteit zal genereren.  Ook onze gebouwen maken wij energiearm.  Wij hebben zelfs een maand vroeger de verwarming uit gezet.  Wij kijken of het zwembadwater een graad zou kunnen dalen.