Gemeenteraad 01/06/2015

Toegevoegd punt Bart Verbrugghe : Stand van zaken O.C. Ten Bercle - Marc Deprez

Herbestemming Kerk van Pervijze
- Zullen er dan nog erediensten kunnen doorgaan?
- Wat is de mening van het schepencollege? Geen antwoord van het schepencollege

Toegevoegd punt: dag van de Homofobie - Jan Van Acker

Wereldwijd viert men op 17 mei Internationale Dag Tegen Homofobie - hierbij worden o.a de discriminatie en vervolging van holebi's en transgenders aangeklaagd. De datum van 17 mei is ingegeven door het feit dat op die dag in 1990 de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) homoseksualiteit officieel schrapte van de internationaal gehanteerde lijst van ziekten, de International Classification of Diseases. Tot dan toe stond homoseksualiteit op die lijst als psychische aandoening omschreven.

We weten dat vele conservatieve groeperingen het zeer moeilijk hebben met de erkenning dat homofiele mensen dezelfde rechten moeten hebben als heterofiele. Het erkennen van bvb een homohuwelijk kunnen we niet als “een nederlaag van de mensheid” te beschouwen.

Idee2006 hoopt dat het stadsbestuur van Diksmuide zich niet bij dit conservatieve kamp rekent en daarom stellen we dan ook voor om op 17 mei duidelijk te maken dat de gemeenschap waarin we leven deze discriminatie niet meer wil en voor iedereen gelijke rechten en gelijke plichten wil. Symbool is hierbij de regenboogvlag die we dan ook op deze dag willen zien wapperen aan de officiële plaatsen.

Toegevoegd punt: vereenzaming…zetten van een eerste stap… Betreft: Eerste stap zetten om eenzamen uit hun isolement te halen - Katleen Winne

Onze zorg, is ook uw zorg in deze casuïstiek. Ons idee is misschien niet altijd uw idee…
Maar hier dient iets aan gedaan te worden. Ik weet dat ik misschien de bal terug zal krijgen dat dit OCMW-materie is. Doch er is eenheid van bestuur, OCMW- en gemeenteraad.
We zijn verkozen vanuit een bevlogen- en bewogenheid. Ons elke sociale actie-ondernemingsdrang ontnemen zou spijtig zijn voor de verdere ontwikkeling van een sociaal Diksmuide.
Het gebrek aan de mogelijkheid van sommige eenzamen tot ‘initieel bewegen’ willen we opvangen. Er zijn al diverse initiatieven om mensen uit hun vereenzaming te roepen. Maar ze dienen altijd wel een eerste stap te zetten.
Sommigen hebben deze kracht en/of mogelijkheid niet meer. Vanuit de praktijk voelen we deze noden. Vandaar stellen we een structurering/inventarisatie voor van potentiële eenzamen en zouden we voorstellen deze mensen met vrijwilligers en support van stads-en OCMW-bestuur uit hun isolement te bevrijden. Dit kan uiteraard verder uitgewerkt worden met onze mandatarissen in het OCMW-bestuur en uw goodwill. Onzes inziens dienen wij hierin een eerste stap te maken.

“Almaar meer mensen die alleen wonen…”(bij toeval diverse artikels . Het Nieuwsblad dit WE),
Toenemende vergrijzing…
Druk in een prestatiegerichte maatschappij…
Het probleem van een toename van eenzaamheid wordt door iedere partij erkend. Zieken en eenzamen bezoeken was misschien een werk van barmhartigheid. O.i. kan er niet op barmhartigheid en losse flodders gewacht worden in een steeds verder geseculariseerde maatschappij. Zorgvuldige analyse van de eenzaamheidproblematiek is belangrijk alvorens actie op te zetten. Kwantitatieve effecten onderzoeken en een kwalitatieve procesevaluatie dient gemaakt te worden.
Ik twijfel niet aan uw goede wil…Er zijn inderdaad al initiatieven genomen.
In 2008 organiseerde de CD&V een koffieklets op de boerenmarkt.
De boodschappendienst werd gerealiseerd sinds 1/1/2012 (waartoe we ook de aanzet gaven 20/12/2010)
In juni vorig jaar startte men met de dorpsrestaurants.
De klapstoel staat 1 maal per week klaar…
Ziekenzorg doet zijn best…
Maar 1 koffieklets, 1x per maand een restaurant en een stoel die klaarstaat veronderstelt de basisvoorwaarde dat je nog zelf die eerste stap kan zetten.
Vanuit de praktijk ken ik schrijnende situaties van mensen die geen stappen meer kunnen zetten en niet het geluk hebben op familie/ vrienden of goede buren te kunnen rekenen.
Zou het bestuur dan niet in staat zijn dit beter te organiseren ?
In Oostende was er een proefproject in samenwerking met B-post.
Kunnen gezondheidsmedewerkers hierin betrokken worden ?
Eerst en vooral dient een zorgvuldige analyse gemaakt worden.
Vrijwilligers de lekken van het systeem laten dichten is onverantwoord als het bestuur de ‘leiding’ niet verzorgt. !
Bij deze,
benieuwd welke stappen u wil maken ?

Marc Deprez voegde er ook nog aan toe, dat de vzw feestcommissie reeds jarenlang op tweede kerstdag de alleenstaanden +65 jaar een bezoekje brengt. Dit is heel hartverwarmend. Bovendien zijn niet alle alleenstaanden lid van een Okra, ziekenzorg,… en de drempel is dikwijls te hoog om hun huis te verlaten voor een dorpsrestaurant,…Het is deze doelgroep, dat Idee2006 wil bereiken.

Toegevoegd punt: PAS IHD - Marc Deprez

Laatstleden werd er een motie PAS IHD in de provincieraad door toedoen van OpenVld-er Piet Vandermersch betreffende de instandshoudingsdoelstellingen en de gevolgen van de programmatische aanpak stikstof goedgekeurd. Idee2006 suggereert om deze motie ook te bekrachtigen in de gemeenteraad van Diksmuide, gezien het feit van het voorliggend ontwerp voor bescherming historisch poldergraslanden. Hoewel de PAS IHD op vandaag weinig repercussie heeft op de Diksmuidse land- en tuinbouwbedrijven, kan dit evenwel in de toekomst een ander verhaal worden door eventuele beschermingsmaatregelen. Trouwens wij moeten ook solidair zijn met al onze mede land- en tuinbouwers, die wel getroffen worden door nog maar eens een nieuw fenomeen PAS IHD. Deze motie wordt ook geconsolideerd in de Middelkerkse gemeenteraad van 11 juni.
De opmerking van burgemeester Lies Laridon was reeds verwerkt in de opmaak van mijn bijgevoegd punt. Bijgevolg was haar opmerking volledig overbodig en volledig naast de kwestie

Motie verhogen budget ontwikkelingssamenwerking

Repliek op de opmerkingen van schepen Karline Ramboer

Regering Michel bestaat ook uit de C.D.&V en N-VA. Alleen alle pijlen richten naar Idee2006/OpenVld is dan ook zeer goedkoop.
0.7 procent willen wij allemaal ook bereiken. Wat de besparingen op federaal niveau betreft, moet men dit immers toch nuanceren. Via andere posten worden er ook inspanningen gedaan om de bootvluchtelingen te helpen,…