Gemeenteraad 04/04/2016

Punt 3: Onteigeningsplan rijkswachtsite - Katleen Winne

In de GR van 21/12/2015 maakten we al de opmerking. Er is blijkbaar hoge nood aan sociale woningbouw… Het accent van het bestuur ligt duidelijk in de maximalisatie van sociale woningbouw. O.i. blijft het daar ruimtelijk ordelijk een potpourri. Voor mensen die op vrij initiatief willen bouwen is er bijzonder weinig ruimte over. Hoe zit het nu met de site Vandeweghe ? Als de nood dan zo groot is, waarom blijft dit centraal gelegen stuk grond dan zolang onaangeroerd ?

Punt 4: Beerstblotestraat - Katleen Winne

We hebben inderdaad aangehaald dat deze parking en de weg er naar toe deftig verlicht moet worden. Bij deze gaan we zeker akkoord. We zien ook dat de werken goed vorderen, gelukkig want anders wordt het parkeren een immens probleem met de nakende werken in de GB Jacquesstraat.
Hoe zit het nu met de verfraaiing van de parking aan het station ? Zijn daar nu al concrete visies en plannen voor ? Het is daar nu nogal lamentabel en eveneens zou er daar ook mogen werk gemaakt worden van aangepaste verlichting.

Punt 5: Ramen wassen - Katleen Winne

Het is inderdaad veiliger dat het stadspersoneel zich niet van dergelijke taken moet kwijten. Zitten de kleine raampjes van het stadhuis hierbij ?Het stadhuis is prachtig gerenoveerd…wie zal het visputje onderhouden ?Want m.i. is dit nu nogal een vuil putje en verstorend voor het verzorgde geheel.
Punt 6 Restafvalzakken
Katleen Winne
De kwaliteit van de restafvalzakken is inderdaad beduidend beter. We kunnen hier dan ook mee akkoord gaan. Kunnen de PMD zakken ook niet wat beter ?

Punt 7: De kasseien - Katleen Winne

Pars pro toto ?We hebben eerder al onze visie hieromtrent geventileerd, we zijn niet akkoord met het geheel.

Punt 14: Kadens - Katleen Winne

Is dit de nieuwe kadans van kadens ?15 euro administratieve hoofdelijke kosten… wat voor een plotse stijging is dit ?

Punt 15: Convenant GBonderwijs - Katleen Winne

Bovengemeentelijke sturing van het gemeentelijk onderwijs inzake personeelsbeleid. Is de vakbond hierover geraadpleegd ? Ik vond hiervan niets in het dossier.
Punt 11 : Naamgeving nieuwe straat in verkaveling langs de Kerkhofstraat Marc Deprez
Na het bekijken van de bij het dossier gevoegde foto’s (Molen Vanrobaeys) suggereren wij om Mieke een straatnaam te geven nl. “Vanrobaeysmolenstraat”

Punt 13: Definitieve ontbinding van AGB Stadsontwikkeling Diksmuide - Marc Deprez

Idee2006 zal dit punt niet goedkeuren. Voor ons is een autonoom gemeentedrijf wel een goed instrument voor de Stad. Referenties zijn er voldoende. Denken wij maar aan onze buurgemeente Middelkerke. Het schepencollege opteert voor een samenwerking met een watermaatschappij, waarbij een postje mee gepaard gaat, in plaats van een autonoom gemeentebedrijf. Wij vinden, dat een watermaatschappij zich enkel moet focussen op kwaliteitsvol en goedkoop water.

Bijgevoegd punt over de Pervijzestraat - Marc Deprez

Er wordt een fietspad aangelegd vanaf Lettenburg tot Pervijze (Pervijzestraat). De werken liggen reeds stil vanaf oktober. Wat is de reden, oorzaak daarvan? Einde van de werken was voorzien voor juli 2016. Wordt deze datum gehaald?