Gemeenteraad 17/12/2018

Punt 1 goedkeuring verslag – Marc Deprez

Idee Diksmuide vraagt ontslag N-VA uit alle adviesorganen

Idee Diksmuide zal via grondig overleg zoals ons programma het voorziet zeker het verbod om links af te slaan Grote Markt-Oostendestraat afschaffen

Beste,

Naar aanleiding van het betoog tijdens de vorige gemeenteraad rond het afschaffen van het verbod links af te slaan vanaf de Grote Markt op de Oostendebaan N369 richting Beerst wil ik toch als volgt reageren.

Ik vind het heel jammer en zelf decadent, dat ik persoonlijk aan het kruis wordt genageld omtrent dit item via sociale media, enzovoort!  Meer zelfs, ik heb zelfs de kans niet gekregen om mij te verdedigen tijdens de laatste gemeenteraad, daar ik met vakantie was, weliswaar voor de eerste maal in 33 jaar.  Dit ter zijde!

Idee Diksmuide wil nogmaals benadrukken, dat wij zeker het verbod voor links af te slaan zullen supprimeren.  Laat dit heel duidelijk zijn.  Zoals in ons programma staat zullen wij uiteraard eerst de adviesorganen respecteren.  Trouwens INSPRAAK is voor Idee Diksmuide een breekpunt, staat ook duidelijk in ons programma (overleg met omwonenden zelfs) en daar zat de oppositie ook  op vinkenslag om ons aan te pakken.  Niet alleen de burgerparticipatie is voor ons een dada, maar ook de adviesorganen, zoals een verkeerscommissie zullen wij niet links laten liggen.  Idee Diksmuide heeft dit punt dan ook laten toevoegen aan de dagorde van de verkeerscommissie, wat vooraf door onze partij werd medegedeeld!   Kwestie van onze verantwoordelijkheid te nemen.

Ik citeer toch het volgende van de voorzitter N-VA Diksmuide via een sms : “je verstoppen achter de verkeerscommissie is erg flauw, wat ga je doen als die dat verbod toch wil behouden”?

Kwestie van te ontmaskeren!  Het is heel duidelijk dat N-VA Diksmuide eigenlijk geen inspraak duldt. Nu, dit is niets nieuws onder de zon.  Hierbij vraagt Idee Diksmuide, dat de N-VA de eer aan zichzelf houdt en uit ieder adviesorgaan zijn ontslag neemt, daar een adviesorgaan toch flauw is, dixit de voorzitter N-VA.   Voor Idee Diksmuide is een verkeerscommissie  wel van vitaal belang, daar er experten ook hun mening ventileren wat de repercussie kan zijn of zou kunnen zijn over bepaalde ingrepen.  Ik vraag mij af of de N-VA en anderen zich bewust zijn van de veiligheid naar de schoolomgeving toe.  Toch een hot item van Mieke Vanrobaeys! Zie de verschillende tussenkomsten toe naar de Sint-Niklaasstraat enz,…Willen jullie op jullie geweten hebben, dat er een dodelijk ongeval gebeurt omdat jullie dictatoriaal via de gemeenteraad zogezegd de waarheid in pacht hadden of hebben, weliswaar gestoeld op de vox populi, populisme, opportunisme, waar ik trouwens van walg zoals aangekondigd in mijn flyer Idee Diksmuide en vooral vanuit het oogpunt om Idee Diksmuide in een slecht daglicht te stellen en schade te berokkenen.  Goed bezig, zou ik zeggen!  Want er zullen sowieso bijkomende maatregelen moeten worden getroffen om de veiligheid van de schoolomgeving te optimaliseren en te garanderen bij een afschaffing.

Ik wil ook nog het volgende meegeven.  Wanneer de verkeerscommissie zou beslissen om het verbod niet af te schaffen, zoals de fietsersbond het wenst, wat hun volste recht is nota bene, dan is het inderdaad aan de politiek om de knoop door te hakken en alles te weerleggen en vooral luisterend oor te  hebben naar de bevolking, omwonenden,….  Maar je kan toch niet ontkennen, dat men enkel en alleen leerrijker, verrijkend  wordt om zoveel als mogelijk actoren te betrekken bij dergelijke besluitvorming.  Dit is pas democratie en getuigt van goed bestuur!

 

Punt 11: fietspad langs de spoorweg – Katleen Winne

Het is alvast een mooie zaak dat het fietsverbindingen worden uitgebreid.  Het zal een veilig alternatief zijn  voor de fietsers op de gevaarlijke Esenweg.

Als er dan nu toch zoveel aangepakt wordt, afsluiten van overwegen, tunnels, bruggen..m.i. is het niet meer dan wenselijk en noodzakelijk dat de fietsers en voetgangers veilig onder/ over de overweg kunnen (ev via  ontsluiting van de handelszone)

 

Punt 16 : Aanleg camperparking Heernisse – Marc Deprez

Idee Diksmuide kan zich daarmee moeilijk verzoenen.  Er zijn immers een aantal privé-initiatieven op het grondgebied Diksmuide omtrent mobilhome-parkings.  Wij zijn van mening, dat het niet de taak is van een overheid om in concurrentie te gaan.  De subsidies, die daarmee zijn gerelateerd zijn ook belastingsgeld van welke instantie zij ook kunnen worden gegenereerd.

Bovendien is er in het verleden een aanvraag geweest voor een camperparking, die de belastingbetaler niet diende op te hoesten, integendeel, in de omgeving van de Viconiaputten en die werd dan geweigerd.

Idee Diksmuide vraagt hierbij om dit punt af te voeren

 

Afscheid Geert Debaillie – Marc Deprez

Geert, ik ken je reeds heel lang en naar mijn bescheiden mening ook heel goed.  We hebben heel wat zaken ook in ons privé behartigd.  Je hebt mij immers samen met wijlen Walter Volckaert over de brug getrokken om in de politiek te stappen.

In het jaar 2000 werd je schepen voor openbare werken.  Dit was en is je dada en je was ervoor in de wieg gelegd.  Je kende immers het wegen-, voetpadennet van Diksmuide als je broekzak en oriëntatie was en is nog altijd je grootste troef.  De jaarlijkse investeringen van 250.000 euro in de voetpaden prijken op uw palmares.

Je werd burgemeester na een toch heel moeilijke en helse periode in de Diksmuidse politiek.  Maar je hebt dit met brio gedaan.

In 2006 belandde Idee Diksmuide op de oppositiebanken.  Dit was uiteraard slikken en vergde ook heel wat aanpassing.  Je hebt nooit onder stoelen of banken gestoken, dat je eigenlijk geen oppositieman was.  Uiteraard alle begrip daarvoor.

We moeten niet flauw doen.  Geert is nog van de stempel PVV ( partij voor vrijheid en vooruitgang).  Dit is uiteraard zijn volste recht.  Het is ook de rijkdom van onze partij en maakt onze visvijver Idee Diksmuide alleen maar groter en sterker.

Maar Geert, Debaillie verdwijnt niet van het politieke toneel.  Het is reeds de derde generatie Debaillie, die zijn intrede doet in de Diksmuidse politiek.  Het is niet iedere familie gegeven.  Om terecht fier op te zijn!

Het ga je goed en hopelijk mogen wij je nog verwelkomen op vele bijeenkomsten.