Gemeenteraad 18/12/2017

Punt 7: aankoop 2 elektrische bestelwagens - Katleen Winne

Dit is alvast het goede voorbeeld. We blijven het dubbel vinden dat bij de eindejaarsactie een wagen wordt verloot. Het zou dan tenminste een elektrische kunnen zijn, of beter nog 10 elektrische fietsen. Bij deze had ik ook graag eens geweten hoeveel oplaadpunten er hier al zijn in Diksmuide. Hoeveel worden die al gebruikt met welke afname ? Hebben jullie er zicht op hoeveel elektrische/hybride wagens hier in Diksmuide al ingeschreven zijn ?
(Bij het bestek staat op pagina 12 staat een dt fout: vertraagd)

Punt 10: Akteneming containerpark - Katleen Winne

Het is misschien nog voorbarig. Maar bij het verkopen komt een aankopen en een realisatie van een nieuw containerpark We hopen alvast dat alles dan gebruiksvriendelijk kan worden, zoals bv een verzonken opstelling van de containers.

Punt 11: Autodelen - Katleen Winne

Nobele initiatieven, hopelijk wordt de werkbaarheid hiermee beter. Ooit was er ook sprake van fietsdelen. Dit werd ook opgenomen in het budget van 2017. Hoe staat het nu daarmee ?

Bijgevoegd punt: begraven in de zee - Marc Deprez

Sommige mensen kiezen ervoor om na hun dood de as te laten uitstrooien in de zee. Idee2006 vraagt dat, indien de mensen dit vragen, het voor deze mensen ook mogelijk zou zijn om een bordje met hun naam te kunnen bevestigen op de begraafplaats van de gemeente waar ze woonden.

Mondelinge vraag - Katleen Winne

Wanneer wordt de evaluatie gemaakt van de ingreep met de installatie van de lichten en reorganisatie van de Maria Doolaeghestraat ? Het hangt natuurlijk af van welke kant je het bekijkt en voornamelijk van welke kant je komt! De filevorming richting Diksmuide vanuit Esen is groter. Het is ook een gevaarlijke situatie aan de overweg-Bortierlaan. Er was sprake van een wachtlicht. Hoe zit dit ? In de piekuren valt moeilijk in te schuiven vanuit richting Woumen naar kruispunt Stragier. Onveilige situaties voor de zwakke weggebruiker ! De fietssuggestiestroken, aangeduid met de kleine fietsjes zijn m.i. volksbedrog . Je rijdt daar beter niet met de fiets. Ik zou zelfs niet weten waar je überhaupt moet staan met je fiets als de Maria Doolaeghestraat verzadigd is met drie rijen auto’s