Gemeenteraad 19/12/2011

Punt 6: Technische dienst – Gebouwendienst-Sporthal-Toetreding Divisie Secundaire Diensten TMVW-Goedkeuring - Marc

Idee2006 zal zich onthouden, daar wij nu holderdebolder dit dossier dienen goed te keuren. Wij hebben niets tegen een nieuwe, bijkomende sporthal, integendeel. Maar het kan toch niet dat men zomaar een goedkeuring kan geven, waarbij het gaat over heel veel geld en bijkomende aandelen. Wij vragen het punt uit te stellen tot de volgende gemeenteraad, opdat iedereen zich zou kunnen verdiepen in het dossier.

Bijgevoegd punt: evenementen in Diksmuide - Marc

Tijdens de vorige gemeenteraad werd het budget 2012 aangekaart, gelinkt met de bespreking van de beleidsnota voor het dienstjaar 2012. In deze beleidsnota op pagina 66 staat vermeld en ik citeer : “ het is immers opmerkelijk, hoe sedert het organiseren van evenementen het bezoekersaantal in de stad stijgt, zowel tijdens de week als tijdens het weekend”.

Idee2006 heeft de indruk, naast het verdwijnen van het natourcriterium heel wat evenementen een neerwaardse spiraal kennen. De vlottentocht is nog maar een schim van vroeger. Diksmuide op stelten kende een minimale respons en de kerstmarkt gaat zienderogend achteruit. De kermis van Diksmuide, die op sterven na dood is, werd reeds aangesneden door Idee2006.
Verenigingen, die verdwijnen van het toneel, denken wij maar aan een toneelvereniging en een wandelclub. Een voorzitter van de culturele raad, die een kwis wil organiseren, maar die noodgedwongen de kwis moest afblazen omdat er maar 4 deelnemende verenigingen waren. In tegenstelling tot wat de schepen voor cultuur beweert, ontvangen wij geluiden, waarbij de horeca steen en been klaagt over het bezoekersaantal tijdens evenementen. Wij kunnen alleen maar concluderen, dat er heel wat werk aan de winkel is om de evenementen op te krikken. Nochtans een paar jaar terug floreerde het centrum beter en beter, door toedoen van ex-centrummanager Claude Vindevogel. Laat een ding duidelijk zijn, wij doen geen afbreuk aan het geleverde werk van de huidige ambtenaren. Maar het beleid of het huidig schepencollege mist duidelijk visie. In de vorige legislatuur opteerde men voor ijsberen en zelfs een ijspiste was van de partij tijdens de kerstmarkt. Dit genereerde heel wat volk. Maar zelfs de kerstmuziek ontbrak tijdens het kerstweekend. Tot overmaat van ramp verkondigt de schepen voor alcohol- en drugpreventie, dat niet-alcoholische dranken moeten goedkoper zijn dan de alcoholische dranken. Dit werd tijdens de kerstmarkt niet nageleefd. Van een voorbeeldfunctie gesproken. Nog maar eens het bewijs en eigenlijk niets nieuws onder de zon, dat het alcohol- en drugpreventiebeleid een dode letter is geworden. Idee2006 wil meewerken aan een revival van de evenementen. Wij zullen een aantal ideeën opperen en dit vooral in samenspraak met onze voorzitter Claude Vindevogel. Ere wie ere toekomst!

 • Er moet dringend werk gemaakt worden om alle verenigingen van het centrum Diksmuide, horeca, handelaars, sympathisanten rond de tafel te zetten, waarbij iedereen zijn mening kan ventileren. Uit de geinteresseerden een commissie samenstellen, die geruggesteund wordt door een ambtenaar. En in compensatie naar de verenigingen toe, het uitleenreglement afschaffen en instaan voor de billijke vergoeding.
 • In tweede instantie, de schepen voor cultuur, misschien samen met de burgemeester moeten de boer opgaan. Vragen voor een onderhoud tijdens de bestuursvergadering van een vereniging.
  Ik besef terdege, dat dit monnikenwerk is, maar het werpt zijn vruchten af.
 • Om onze boterstad aantrekkelijker te maken voor toeristen en inwoners, vragen wij meer aandacht voor alle pleinen. Dit impliceert echter :
  • cultuur in open lucht : apéritiefconcerten tijdens de zomermaanden in het stadspark
  • synergie tussen dodengang, Ijzertoren en stad: avondwandelingen langs de boorden van de Ijzer rond de thematiek “oorlog en vrede” met afsluitend klank en lichtspel
  • synergie tussen begijnhof en stad : cultuuravonden met lezingen, gedichten, kleine concerten tijdens de zomer en een avondterras t.v.v. de Lovie
  • feest in de stad : een vierdaags zomerprogramma rond de julifoor met podia op diverse centrumpleinen
  • een zomerfiets of wandeltocht in samenwerking met nationale radiozender langs onze charmante dorpen en voorzien met streekproducten
  • Ijspiste en ijsberen tijdens de kerstperiode
  • 11 juli-viering op de Grote Markt met een groot spektakel ( conform de show met paarden en roofvogels een 7-tal jaren terug)
  • “Ter land ter zee en in de lucht “ aan de Ijzer
  • En vooral betere ondersteuning van de dorpen en verenigingen bij het organiseren van lokale feesten.
 • Een vervanging voor het natourcriterium is een must. Het natourcriterium zette Diksmuide op de kaart. Het natourcriterium kende door zijn reclame op tv, radio, dag- en weekbladen heel wat return, niet alleen sportief maar ook vooral toeristisch. Dit betekende een dubbelslag voor Diksmuide, weliswaar voor niet zoveel geld, door toedoen van deze dubbelslag. Nu gedane zaken nemen geen keer. Maar ik zou toch eens navragen of het niet mogelijk zou zijn om bijvoorbeeld een aankomst van de “enecotour” in Diksmuide te krijgen. Of de organisatie van een veldrit voor profs, naast deze van de jeugd. Wij beschikken nu over een prachtig parcour rond de sporthalle.

Even vergelijken. Ardooie heeft iets meer dan 10.000 inwoners. Deze gemeente kan het wel waarmaken om de aankomst van de “enecotour” binnen te rijven en daarnaast wordt er ieder jaar nog een veldrit voor profs georganiseerd. Beide evenementen kennen een ware volkstoeloop. Waarom zou dit niet weggelegd zijn voor Diksmuide?