Gemeenteraad 20/12/2010

Punt 2 en punt 3: OCMW-Budgetten dj 2010- Wijziging nr 1 : Aktename - Marc Deprez

Idee2006 blijft en zal altijd blijven bij zijn standpunt omtrent het beleid van het ocmw.Een spaarpotje, dat de getuige is van wanbeleid en een totale uitverkoop van het patrimonium; waarvan de volgende generatie de dupe is. Voor ons is dit onaanvaardbaar.

Punt 20: ‘Evenwichtsoefening- op-de-gladde voetpaden - Katleen Winne

Naar aanleiding van de recente wintertoestanden hadden wij graag, samen met u , de ‘evenwichtsoefening-op-de-gladde voetpaden’ gemaakt. Het evenwicht tussen het opleggen van burgerzin, de mogelijkheid om deze na te komen (bv senioren, andersvaliden), de evaluatie en de ondersteuning van het bestuur zelf.

Het staat buiten kijf dat we de geleverde inspanning van de winterdiensten van Stad Diksmuide appreciëren. Wie eerlijk wil zijn moet toegeven dat de voetpaden weinig begaanbaar waren.Langs de paterskerk, thv dienstencentrum, op de markt, GB Jacquesstraat, Italiëplein, langs de Aldi, de Colruyt, de Woumenweg….enz Het al dan, niet naleven van de burgerplicht uitte zich in een streepjescode die bij scannen ons inziens negatief uitviel. Als het dan niet mogelijk is om de binnenstad (eveneens in de dorpen) relatief vrij toegankelijk te houden voor voetgangers waar staan we dan met onze ondersteuning ? Maatschappelijke verhoudingen zijn veranderd. We hebben een toename van senioren in het centrum. De braindrain laat zich eveneens sociaal voelen : de kinderen wonen “ver” en kunnen niet zo gemakkelijk “binnenspringen”. Alle inspanningen ten spijt - ik twijfel niet aan uw goede wil- , maar het resultaat is echter ver van ‘ondersteunend mobiliserend’. Ik belde vrijdag ll. eerst naar de Gas, vandaar het secretariaat, dan naar de technische dienst, vervolgens naar het dienstencentrum en uiteindelijk naar het OCMW met de vraag : ‘ Ik ben 80, ik kan mijn stoep niet vrijmaken en kan niet buiten. Wie kan mij helpen ? Helaas…niemand !!!

Wat kunnen we doen ?In Anzegem kun je bij sneeuw een nummer bellen om je te helpen, in Poperinge is er een boodschappendienst, in Nieuwpoort krijgt elke burger 10l strooizout per maand. 70 plussers gratis zout, en voor de 80plussers zorgen de staddiensten zelf, in Koksijde staat het strooischema online. Het OCMW van Ieper heeft een ‘helpende hand’. Roeselare heeft zijn stoepkuisdienst en in Antwerpen wordt de sneeuw geruimd voor 75 plussers. Ik kan nog een tijdje doorgaan…Doen we iets ? Evalueren we de burgerplicht ? Of zorgen we voor onze maatschappelijke organisatieplicht als bestuur ? Voorstel: Samenwerkingsverband met LOI of LWP, vrijhouden van een vitaal tracé, evalueren van de burgerplicht.

Punt 21: Jeugdwerking voetbalploeg Sp.Keiem - Marc Deprez

Voetbalploeg Sp.Keiem is een zeer florerende sportvereniging. De jeugdwerking kent een ware expansie. Bijgevolg is het uiteraard broodnodig een tweede terrein te voorzien. Het schepencollege opteerde voor een tweede terrein in de Tervaetestraat, maar deze aanvraag werd blijkbaar ongunstig geadviseerd door stedebouw. Wat zijn de volgende stappen, dat het schepencollege zal zetten, opdat de jeugd zijn ding zou kunnen doen? Even alles op een rijtje :

Uiteraard juicht Idee2006 toe, dat de sportschepen zijn best doet om een tweede terrein te voorzien. We zijn ervan overtuigd, dat het geen makkie is. Maar toch! Wellicht had de recente aanvraag wat meer kans gekregen, indien er een verwijzing zou zijn geweest bij de aanpassing van rup centrum Keiem en vervolgens starten met de bijsturing van het GRS (Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan). Bovendien werd op 11/04/2008 een decreetswijziging gehandhaafd met ondermeer typevoorschriften voor gewestelijke rups door minister-president Kris Peeters en toenmalig minister Dirk Van Mechelen, wat ook een mogelijkheid zou kunnen bieden. Voordien was het inderdaad onbegonnen werk en niet haalbaar.
Eigenlijk heeft de schepen Sp. Keiem valse en ijdele hoop doen koesteren. Hij had in eerste instantie in alle sereniteit en stilte een stedenbouwkundig attest kunnen aanvragen en aan de hand van dit advies, dan de nodige stappen zetten of conclusies trekken.
Hoe kunnen we nu de meubelen redden? Idee2006 voert een constructieve oppositie en doet hierbij een aantal voorstellen, die op korte termijn en op lange termijn een oplossing kunnen bieden.Eerst op lange termijn :

Het schepencollege zou alles uit de kast moeten halen, om het huidig voetbalterrein te regulariseren en een tweede terrein te voorzien in diezelfde zone. Niemand is vragende partij om het huidig terrein te herlokaliseren. Werk aan de winkel om te lobbiën bij de provincie. Ook hierbij is het noodzakelijk het GRS bij te sturen. Als dit toch geen haalbare kaart zou zijn, dan is er nog een tweede optie.
Een zoekzone in de Streuvelstraat. Voor twee terreinen is deze zone te klein. In de wandelgangen heb ik vernomen, dat de schepen zijn oog heeft laten vallen bijkomend op het akkerland op de hoek van de Streuvelstraat en de Ramboutstraat, eveneens naast de begraafplaats. Deze grond is weliswaar eigendom van mijn vrouw Jaklien en ikzelf. Wij betreuren ten zeerste, dat wij van deze optie nooit op de hoogte zijn gebracht geweest door de schepen.Anderzijds willen wij het schepencollege meegeven, dat wij geen strohalm in de weg zullen leggen voor deze eventuele bijkomende zoekzone. Wij zijn heel sportmined. Maar ook hiervoor is een bijsturing van het GRS noodzakelijk.
Eerlijkheidshalve moeten wij durven toegeven, dat deze beide suggesties minimun 4 jaar in beslag zullen nemen.Vandaar dat Idee2006 ook oplossingen aanbiedt op korte termijn. Uiteraard impliceert dit niet dat het beleid geen werk moet maken van deze eerder aangehaalde twee opties op lange termijn.

In Beerst bevindt zich een voetbalterrein achter het O.C. Ter Zaele. Drainage en kleedkamers zijn noodzakelijk om het terrein gebruiksklaar te maken. Naar het volgend voetbalseizoen toe moet dit haalbaar zijn, indien het schepencollege inderdaad niet talmt om een beslissing te nemen. Uiteraard zullen wij weeral worden geconfronteerd met een budgetswijziging. Maar we raken het stilaan gewoon.
Misschien is het opportuun rond de tafel te gaan zitten met een VV Leke of VV Vladslo om hun terrein voorlopig mee te mogen gebruiken. Ik beklemtoon hierbij uitdrukkelijk, dat het hier gaat over een voorlopige oplossing. Het kostenplaatje, dat daarmee inherent is, moet uiteraard de Stad ophoesten. Hier is er een taak weggelegd voor de schepen, maar Idee2006 reikt de hand. Wij willen zeker een handje toesteken. Laat een ding duidelijk zijn. Het gaat niet over een samensmelting tussen de diverse voetbalploegen. Sp Keiem moet zijn entiteit en identiteit behouden, net als VV Vladslo en VV Leke.