Gemeenteraad 21/09/2015

Punt 7: Noodgenerator - Katleen Winne

Ze zullen hem toch niet in de kelder van het Yserheem plaatsen, hoop ik.

Punt renovatie, herinrichting O.C. Ten Bercle Pervijze - Jan Van Acker

Naar verluidt is er overleg geweest tussen het college van burgemeester en schepenen en de kerkfabriek en het bewonersplatform van Pervijze om de Kerk gedeeltelijk te laten fungeren als ontmoetingscentrum.
Idee2006 zegt niet nee tegen deze denkpiste, daar deze eventuele herbestemming een Stille Gebedsruimte blijft garanderen.
Maar wij vinden het toch enigszins vreemd dat een belangrijk dorp als Pervijze als een de eersten zijn kerk dient te herbestemmen. Wellicht zijn andere kerken (bvb Oudekapelle) minder gebruikt en bijgevolg betere kandidaten om nu te gaan herbestemmen.

Bijgevoegd punt - Katleen Winne

We vallen inderdaad in herhaling…maar de immobilisatie van het verkeer kopieert zich steeds opnieuw. Verscheidene wegeniswerken zorgden 11 september weer eens voor een waar verkeersinfarct. Is een betere organisatie en interventie dan echt niet mogelijk ? De economische implicaties en de individuele en collectieve frustraties zijn groot.
Zondag 21 september was het autoloze zondag in de binnenstad…op onze ‘binnen’ring waren er zondagavond eindeloze files… De zondagavondfiles in de Kaaskerkestraat en IJzerdijk komen geregeld voor. Kan er dan niet politioneel ingegrepen worden om de circulatie vlotter te laten verlopen ?
Repliek op Mevr Moerman :
Ik droom mee met u voor een betere toekomst ! Maar daar moeten we aan werken, dit komt niet vanzelf.
Als herhaling ervoor kan zorgen dat de situaties verbeteren zal ik dit ook blijven doen.