Gemeenteraad 21/12/2015

Punt 4: Onteigeningsplan Rijkswacht site - Katleen Winne

Dat er daar iets moet gebeuren is duidelijk. Maar wat is het uiteindelijke doel van de onteigeningen?
Wat met personeel die daar nu nog werkt ? Zopas keurden we een dotatie va 1.4 miljoen euro goed voor de politiezone Polder. De politie heeft nu al plaatsgebrek. Wat is de visie en timing voor infrastructuur van de politie hier ?
In het overwegend gedeelte staat dat dit voor sociale woningbouw is. We hebben uiteraard niks tegen het bouwen van sociale woningen maar is dit nu het geschikte perceel ? Sociale mix is Ok voor ons…maar daar wordt het wel een potpourri van alles…Colruyt, Aldi, vrije bebouwing, sociale woningen…Ruimtelijk orderlijk is dit ook een toegangspoort ! Is daar geen private ontwikkeling mogelijk ? In extensie wens ik nog even aan te halen dat de bewoners van de site Vandenweghe in illo tempore bij hoogdringendheid verjaagd werden…. Zoveel jaar later ligt het er nog altijd troosteloos bij…Hoe staat het in deze casus…vooraleer we er een andere beginnen ?

Punt 5: Grote Markt - Katleen Winne

Het is alvast decretaal noodzakelijk. Maar is de technische aard van het onderzoek nu eventueel voldoende om archeologisch technisch de mogelijkheid van een ondergrondse parking te legitimeren ? Of is de piste van ondergronds parkeren definitief onder de onderhandelingstafel geveegd ? Cfr de aanpassingen van aantal parkeerplaatsen op de grote markt.
Waarom zitten die meerwerken hiertussen ? milieuhygiënisch onderzoek 11.161.04 euro, microsimulaties 12.765 euro…
Opstapelen van meerwerken, net zoals bij het stadhuis. Bij deze hopen wij dat met de heraanleg van de markt niet hetzelfde verhaal zal geschreven worden als met het stadhuis…wanneer wordt dit nu eigenlijk operationeel….Men zou als burger/handelaar/ ondernemer schrik krijgen van alle beloftes wat timing en openingen betreft.

Punt 6: Fietspad langs spoorweg - Katleen Winne

We gaan akkoord. Het uitbreiden van het fietsnetwerk is een goede zaak en uiteindelijk zeer belangrijk voor het alternatief fietsverkeer ipv langs de gevaarlijke Esenweg ! Maar wat met de verlichting daar ? Het ligt vrij verlaten..Wordt er werk gemaakt van een veilige ondersteek onder de spoorweg ?Hoe loopt dit fietspad ? Laag langs de sporen ? Wordt dit opgehoogd ?

Punt 14: Vrijstelling van bedrijfs- en/of terrasbelasting bij wegenwerken - Katleen Winne

Vrijstelling van bedrijfs- en/of terrasbelasting bij wegenwerken lijkt mij een goed idee. Dit is alvast een beter voorstel dan het instellen van een avondklok voor vluchtelingen…. Of enkel gezinnen te willen herbergen… Alsof iedere alleenstaande man en enkel alleenstaande mannen een bedreiging zijn voor de maatschappelijke orde en veiligheid. Ik begrijp uw ongerustheid en deze van veel burgers, maar dit lijkt me een vergaande polarisering, stigmatisering en veralgemening van de “ alleenstaande man/ vluchteling.

Opcentiemen onroerende voorheffing en personenbelasting - Marc Deprez

Idee2006 zal deze belastingen niet goedkeuren. Naar onze bescheiden mening dienen deze belastingen te dalen, mede door de bevolkingsaangroei. Dit werd destijds ook verkondigd door deze meerderheid. Maar op vandaag moeten wij met lede ogen aanzien, dat de site Vandeweghe nog altijd niet is verkaveld. Want door toedoen van meer inwoners, kunnen de belastingen bijgevolg dalen.

Mondelinge vraag - Marc Deprez

Er is op vandaag een cyclocrosparcour op “De Pluimen” , dat volledig het concept is van zevenvoudig wereldkampioen - en voormalig bondscoach veldrijden Erik De Vlaeminck . Graag zou idee2006 opteren om dit veldritparcour de naam mee te geven van “ Crossparcour Erik De Vlaeminck” als eerbetoon!