Gemeenteraad 22/02/2010

Naar analogie van punt 1 - Katleen Winne

Artikel 1 Akte mogen we nemen. : geen commentaar
Artikel 2 De handelaars zullen gelukkig vertegenwoordigd worden in het participatieproject
Artikel 3 Het CBS zal besluiten.

Wat een uitholling van de gemeenteraad is dit eigenlijk ?

We haalden de parkeerproblematiek aan op de GR 28/4/2008, 23/2/2009
We herhaalden het op de GR 28/9/2009

Wat met de parkeerproblematiek thv Kasteelstraat ?
CLB en Largo en K&G zijn daar gehuisvest. Wekelijks landen daar 60 jonge ouders met hun kindjes.
Wat met de parkeerproblematiek thv muziekschool
Het leggen van het voetpad aan de Pluimen + het instellen van een kiss en ride is dan toch al een verbetering waar wij het voorstel voor gemaakt hebben.
Wat met de discrepantie tussen het aantrekken van KMO’s en de verplichting parkeerplaatsen te creëren ? 1parkeerplaats/50m² verkoopsoppervlakte ? Dit op plaatsen waar creatie m.i. relatief onmogelijk is ? Cfr plan om thv Ijzerlaan KMO’s te scheppen.
Het zal een dure keer worden…Misschien kan dit geld de sponsering zijn voor de versnelde creatie van de randparkings..

Punt 4: ocmw-budgetten 2009-Wijziging nr 1 - Marc Deprez

Blijkbaar is het ocmw in het zelfde bedje ziek van het college van burgemeester en schepenen. De goedkeuring voor wijziging nr. 1 wordt hier gevraagd.
Idee2006 zal uiteraard deze budgetwijziging niet goedkeuren omwille van de totale uitverkoop van het patrimonium ( ocmw-gronden en – huizen). Trouwens heeft de voorzitter van het ocmw in een van de vorige gemeenteraden verklaard, dat men genoodzaakt is om de 20 à 30 jaar een rusthuis grondig te renoveren of een nieuwbouw te stipuleren. Wie zal dan de financiering ophoesten? De voorzitter geeft hier grif toe, dat de volgende generatie de dupe is met deze totale uitverkoop in het kader van de financiering van het huidig nieuw te bouwen rusthuis.

Punt 7: kantoorautomatisering- vernieuwing huurovereenkomst met all-in onderhoudscontract van zwart wit kopieermachines- goedkeuring kostenraming lastenboek en wijze van gunnen - Marc Deprez

In de gemeenteraad van 31 maart 2008 vroeg het college van burgemeester en schepenen de goedkeuring voor de aankoop van een kleurenkopieermachine voor een bedrag van liefst 115.000 euro.
Idee2006 had daar heel wat bedenkingen. Wij suggereerden dan een denkoefening te maken en eventueel prijsoffertes te handhaven via kopiecentra. Is daar werk van gemaakt geweest?
Nu confronteert men ons met een huurovereenkomst met all-in onderhoudscontract van de zwart-wit kopieermachines voor een bedrag van 235.000 euro. Daar bovenop dient men nog de kleurenkopieermachine te onderhouden. Wat is het bijkomend kostenplaatje daarvan? Wij houden niet van salamipolitiek!
Ons lijkt het toch wel opportuun en nuttig dringend prijsoffertes op te vragen via kopiecentra en te vergelijken. Hierbij vragen wij dan dit punt uit te stellen!

Punt 9: belasting op de onbebouwde bouwgronden in woongebied en onbebouwde kavels - Marc Deprez

De nieuwbakken schepen voor landbouw bakt het hier toch wel heel bruin. Maandag ll ging de landbouwraad door, tegelijk met onze fractievergadering. Dit vitale punt werd niet aangekaart en stond zelfs niet op de dagorde. Wel op de dagorde, de aanleg van fietspaden langs de gewestwegen, die reeds meer dan 6 maanden zijn goedgekeurd in de gemeenteraad, de landbouwdag, winnaars van de hoevefraaiing,…Meer en meer stevent de landbouwraad af op een feestcommissie. Maar als het gaat over een Grup Blankaert, plan Otter-bis voor de Handzamevallei en nu dit aangepast reglement voor de onbebouwde bouwgronden laat het college van burgemeester en schepenen de landbouwraad links liggen. Wellicht hebben deze hot items te maken met de bittere pil , die de landbouw- en middenstandskandidaten van de C.D.&V nog maar eens dienen te slikken door het rode leger. Het aangepaste reglement voorziet geen vrijstelling meer voor bouwgronden, die functioneren als landbouwexploitatie. Dit is een ware aantasting van de persoonlijke vrijheid en dit impliceert een sluikse onteigening. Nergens in de buurtgemeenten hanteert men dergelijke criteria. Diksmuide is opnieuw het buitenbeentje!!!
Natuurlijk zal het beleid argumenteren, dat de bouwgronden te duur zijn. Maar vandaag de dag stellen wij vast en zien wij in het straatbeeld, dat er heel wat appartementen reeds geruime tijd te huur of te koop staan. Wij zijn ervan overtuigd dat de kostprijs van de bouwgronden zal reduceren. Dit zijn de repercussies van de crisis.
Idee2006 zal deze sluikse onteigening zeker niet goedkeuren en vraagt hierbij de hoofdelijke stemming. Wij vragen hierbij met aandrang naar de C.D.&V toe, vooral voor de kandidaten uit de landbouw en middenstand tweemaal na te denken

Punt 10: Belasting op het samenvoegen van onbebouwde percelen bij bebouwde percelen in woongebied - Marc Deprez

Ongelofelijk maar waar! Alle gekheid op een stokje. De hardwerkende Vlaming in het bijzonder de brave Diksmuideling zal dus bij de aankoop van twee percelen bouwgrond een bijkomende belasting dienen te betalen op een van die kavels, indien de eigenaar een grote tuin of een boomgaard wenst te bewerkstelligen. Opnieuw een ware aantasting van de persoonlijke vrijheid.
Diksmuide wordt communistisch bestuurd! Ieder zijn huisje met opgelegde stijl en een beperkt aantal vierkante meters vrije ruimte. Straks zal dit beleid nog een belasting genereren, wanneer de tuin, vijver, boomgaard of de woning te groot is volgens de rode broeders.
En de Diksmuidse C.D.&V kijkt lijdzaam toe. Het kan toch niet dat de C.D.&V hiermee akkoord gaat?
Hierbij vragen wij ook de hoofdelijke stemming.

Punt 14: reglement voor erkenning en subsidiëring van sociaal-culturele initiatieven - Jan

De aanhouder wint. We zijn met onze fractie tevreden dat het college eindelijk het licht gezien heeft . We zullen dit nieuwe subsidiereglement dan ook zeker goedkeuren omdat het de transparantie en de eerlijkheid van de subsidiering van de verenigingen verbetert. Het is, zoals geschreven staat, een eerste stap in het up to date brengen van de ondersteuningsmaatregelen aan de verenigingen. We hopen uiteraard dat de andere maatregelen zullen volgen zoals het afschaffen van het uitleenreglement en het laten betalen van de borden langs de invalswegen.

Punt 15: Sport aanpassing huurtarieven sportaccommodaties te Diksmuide - Marc Deprez

Het is een verbetering voor de groot gebruikers van de sporthal. 351 uren is toch wel heel veel. Idee2006 stelt voor vanaf 200 uren. Hierbij zullen wij ons onthouden.

Tarief voor externe huurders zullen wij niet goedkeuren. Wij doen niet mee aan discriminatie of het principe van eigen volk eerst. De socialisten van Diksmuide blijkbaar wel.

Mondelinge vraag: verwarming in O.C. Ten Bercle - Marc Deprez

De verwarmingsinstallatie in het O.C. Ten Bercle in Pervijze laat reeds geruime tijd op zijn zachts uitgedrukt de wensen over.
De gebruikers en de schoolkinderen moeten heel wat koude trotseren. Wanneer zal de verwarmingsinstallatie hersteld of vervangen worden?
Hierbij vraagt Idee2006 de gebruikersvergoeding momenteel te suprimeren en met terugwerkende kracht.

Antwoord van de schepen: Dit kan niet.