Gemeenteraad 22/09/2014

Punt 4: Heraanleg Steenstraat - Jan Van Acker

Hoe lang zullen de werken duren?
Zullen de bewoners van de Steenstraat waar gewerkt wordt de garantie hebben dat ze kunnen bevoorraad worden en bvb een vrachtwagen melk e.d. kan komen ophalen

Punt 5: Kerk Oudekapelle - Jan Van Acker

Idee2006 zal zich hierin onthouden.
Wat houdt de toekomstvisie van de kerken in? Is er nog een visie? Of is het een plan om vanaf te wijken of om geen rekening mee te houden?
Een kleine 300.000 euro voor een kerk die nog nauwelijks wordt gebruikt? Is dit in deze tijden nog te verantwoorden?
Als men die kerk dan wil behouden en een functie geven, dat men er dan een urnenkerk van maakt. We horen dat men die in Lampernisse zou willen maar Idee2006 stelt voor om de kerk in Lampernisse als kerk te behouden omdat dit daar veel beter past (Hoe zit het trouwens met het klasseringsdossier.) en van Oudekapelle een urnenkerk te maken. Dit zou met heel wat minder kosten kunnen

Punt 16: bijgevoegd punt - Katleen Winne

Van 16 tot 22 september was het de week van de mobiliteit.

Ik weet niet of de wegeniswerken thv de Hoge brug (+ combinatie van andere) als verrassingsact werden voorzien. Het heeft alvast zijn impact niet gemist…ellenlange files, frustraties en een groot economisch tijdsverlies.
Ik weet dat ik het antwoord zal krijgen dat het een gewestweg is. Maar de gemeentelijke wegen sluiten erop aan. De Diksmuidse burger en passant zitten in de soep. Met alle begrip voor de noodzaak van de uitvoering van de wegeniswerken. Als het bestuur (dan eventueel in samenwerking ) echter beter zou anticiperen, zou de burger beter kunnen participeren in een vlottere duurzame mobiliteit. Organisatie, coördinatie, informatie en communicatie kunnen ons inziens beter.
Diksmuide laat zich alvast immobiliseren in deze week van de mobiliteit.
Jammer dat het bestuur hiervoor niet meer interesse heeft. Op de sterrenkaart met acties in verband met de week van de mobiliteit is Diksmuide een blinde vlek. Geen autovrije dag (Staden, Brugge en Kortrijk wel), noch een carfree-day (Lo-Reninge, Kortemark en Heuvelland wel). Voor de Strapdag noteren we de VBS- Vladslo en Beerst, waarvoor mijn felicitaties voor hun initiatief.

Het ware nochtans het ideale moment geweest de scholen en bedrijven te informeren en te sensibiliseren. Via e-mail kan dit toch niet zo moeilijk zijn.

Wat betreft informatie stellen wij voor om bij dergelijke verkeersbepalende ingrepen bij de invalswegen borden te plaatsen met de nodige informatie. Wie Diksmuide kan mijden doet dit dan beter wel !
Duidelijke informatie voor de Diksmuideling in Diksmuide info zou geraadzaam zijn. In het nummer van september staat niks.
Bedrijven, scholen, handelaars en zorgverstrekkers kunnen via e-mail op de hoogte gesteld worden van de werken. Ze beschikken wel over een intern systeem om de werknemers, leveranciers, leerlingen, klanten en patiënten te verwittigen. Wie bepaalt wie verwittigd wordt ? De bewoners van de ‘Hoge Brug’ kregen een nogal onduidelijk kattebelletje.

Kunnen alternatieve routes niet worden georganiseerd ? Hebben jullie dan gedacht aan de impact van deze werken ? Wat is het kostenplaatje voor bedrijven, handelaars en zorgverstrekkers. Hoeveel stress en tijdsverlies bezorgt dit de werknemers, klanten,ouders, wachtende patiënten, burgers ?? Wat als de brug ooit geblokkeerd wordt ?
Wat coördinatie betreft vragen we ons af wanneer de politie het doorschuiven bespoedigt en wanneer niet. Kunnen dergelijke werken dan niet ’s nachts uitgevoerd worden ?
Ik heb een foto van een file hierbij ingesloten voor het geval ik weer het antwoord krijg…” Welke files ?? Niet gezien..” Cfr Gemeenteraad dd 4/11/2013 nalv tussenkomst inzake wegeniswerken Oostendestraat.
Kan er dan geen draaiboek gemaakt worden ? Wie niet leert uit zijn geschiedenis, is gedoemd ze te herhalen !!!

Punt 17: Ontslag - Jan Van Acker

Aangezien ik mij in de onmogelijkheid bevind om de vergaderingen van Achthoek bij te wonen, en Achthoek geen oor heeft naar andere tijdstippen, vraag ik u formeel om mij van deze taak te ontslaan en een nieuwe vertegenwoordiger in de gemeenteraad te zoeken. Bovendien wens ik mijn opvolger wel stemrecht toe. Het is toch een beetje frustrerend om mee in het bestuur te zitten maar alleen maar een stomme stem in het kapittel te mogen hebben. Bij deze vraag ik dat de GR mijn ontslag uit de RVB van Achthoek aanvaardt.

Punt 18: Stand van zaken renovatie stadhuis - Jan Van Acker

Graag hadden we een stand van zaken gehoord in verband met de werken aan het stadhuis, die toch van zeer lange duur zijn
We kunnen heel wat volgen op de website waarvoor dank, maar wilden hier toch enkele vragen stellen

1. Zullen de data van juli 2015 voor het stadhuis en begin 2015 voor de toeristische dienst gehaald worden?

Het is toch wel een bijzonder spijtige zaak dat er zoveel vertragingen zijn… net nu het toerisme met de herdenking 14 – 18 hoge toppen scheert. Waarom haalt men dan ook vloeren uit Vietnam?

2. Is men binnen het geplande budget van 3 miljoen euro kunnen blijven? En Is dit nu 3 miljoen uit de stadskas of is het in totaal 3 miljoen (subsidies inbegrepen?) We lezen elders in de pers cijfers van 5 miljoen en meer…
Zijn de meerwerken meer uitgaven voor de stad of zijn die ook gesubsidieerd?