Gemeenteraad 22/12/2014

Punt 7: Rup Stationsbuurt - Katleen Winne

In de GR van 28/4 2014 vroeg ik u hoe het stond met de eertijds gemaakte afspraken met Mevr. Fredericq. Dit zou gecheckt worden, hoe is de stand van zaken hierin ?
Inzake het zwembad al dan niet te behouden op deze locatie was er toen ook al geen duidelijkheid. Blijkbaar is alles nu wel duidelijk want in de pers vernemen we dat Diksmuide een nieuw zwembad krijgt. Zijn er van overheidswege dan koerswijzigingen genomen ? In de vorige GR werd gepostuleerd dat stedelijke zwembaden bij voorkeur in het centrum dienden te blijven.
Wat de aanpassingen betreft sluiten we ons aan bij de NVA fractie. Kunnen jullie nu een 3 D naar voor schuiven met de impact van wat er nu op papier staat ? Of hebben jullie een formidabel ruimtelijk inzicht , of is het niet zo belangrijk hoe hoog het is en hoe het eruit ziet …als er maar veel zijn Of moet iemand anders het weer doen ? Te hoog o.i. , vnl thv zone aan de Laura Fredericqlaan. Er is geen garantie voor licht voor de overkant, geen garantie voor een groene openheid.

Punt 11: Heraanleg Esenplein en schoolomgeving

Uiteraard zal Idee2006 dit punt goedkeuren. Zijn er reeds ideeën voor de heraanleg van de dorpspleinen van Pervijze en Keiem in het kader van de heraanleg door toedoen van het rioleringsscheidingsstelsel van Infrax?

Punt 12: Aanleg randparking Beerstblote

Idee2006 moet met lede ogen aanzien, dat deze meerderheid nog niet zijn les heeft geleerd, net als met de scholenkwestie. De oppositie wordt hierbij zoals gewoonlijk links gelaten!
Communicatie is blijkbaar het zwakke punt van dit schepencollege en met alle nefaste repercussies. Is dit al dan niet bewust, Joost zal het weten, maar feit is, dat wij en betrokkenen grotendeels op de hoogte worden gebracht via de pers.
Uiteraard zijn wij voorstander van de aanleg van de randparking Beerstblote, maar het project “Noordvesten Beerstblote” is andere koek.
Wij lezen in de voorstelling van het project dat de partners o.a. “middenkustpolder”, “landbouwers”, “ omwonenden” zijn!
Wat is het advies van de middenkustpolder?
De betrokken landbouwers werden holderdebolder uitgenodigd vrijdag ll. 3 dagen voor de gemeenteraad voor info. Uiteraard niemand van de oppositie uitgenodigd, wel een C.D&V- ocmw-raadslid. Van een discriminatie gesproken! En als kers op de taart, geen uitnodiging voor coalitiepartner SP.a of bewust afwezig op deze vijgen na Pasen infovergadering. Nochtans is de SP.a de bezieler en de geestelijke vader van dit project. Bovendien profileert de lokale SP.a zich als groener dan groen met de hete adem in de nek van “Groen”. HET IS MEER DAN EEN SIGNAAL DAT DIT EEN BARST IN DE DIKSMUIDSE COALITIE C.D.&V-SP.A IS!
Is er een verslag van deze bijeenkomst? Wat is de mening van de betrokken landbouwers en wordt daarmee rekening gehouden.
Het voormalig “Wandrillepad” zou fungeren als verbinding tussen de Beerstblotestraat en de Galileistraat. Het “Wandrillepad” is wel een privéweg en ter hoogte van de Beerstblotestraat moet men immers rakelings of middendoor een hoeve passeren. Weer beslissen over iemands zijn hebben en goed.
Voor de omwonenden heeft de herwaardering van de kerkwegel normaliter het gevolg, dat men de tuintjes moet onteigenen! Werden de omwonenden daarvan ingelicht?
Of gaat men de kerkwegel verleggen? Vanuit deze optiek impliceert dit geen herwaardering meer van een oude kerkwegel, maar gewoonweg de aanleg van een nieuw pad! Aub de betrokkenen geen zand in de ogen strooien. De waarheid heeft immers altijd zijn rechten.

Bijgevoegd punt: Voorstel tot lokale middenstand met Diksmuidebon

Idee2006 blijft met zijn prangende vraag worstelen. Ook de horeca moet zijn graantje kunnen meepikken. In het kader van de dorpsrestaurants moet men aan tafel zitten met de plaatselijke horeca. Kwestie met gelijke wapens te kunnen strijden.

Mondelinge vraag: Kleine windmolens

Idee2006 blijft op dezelfde nagel kloppen. Hoe ver staat nu met de inplanting van kleine windmolens? Nu meer dan ooit, gezien Infrax zijn prijzen drastisch verhoogd, zelfs van de hoogste aard zijn. Een voorbeeld voor iemand met een verbruik van 3500 KW zal in de toekomst jawel 113 euro meer betalen. Voor grootverbruikers, die nog veel meer zullen moeten ophoesten, zal dit gigantisch en terzelfdertijd dramatisch zijn.