Gemeenteraad 23/02/2015

Punt 3: Stationsbuurt - Katleen

The never ending story, kan het bestuur dan eigenlijk niet eerst zorgen dat de Gecoro in orde is ? Is het de taak van een welgeïnformeerde burger de Gecoro te herorganiseren ? In der tijd hebben wij de samenstelling betwist inzake de man/vrouw verhoudingen, nu is het weer dit…

Wat is de visie nu eigenlijk van het stadsbestuur?
We kunnen akkoord gaan met het feit dat deze buurt een opwaardering verdiend: de unieke locatie dicht bij het station en centrum vraagt naar verdichting. Maar was het niet de bedoeling met al de hoogbouw dat Diksmuide meer inwoners zou tellen. Hoeveel appartementen zijn er nu al niet bijgekomen? Toch blijft het inwonersaantal stabiel… De opmerking van mijn collega was dan ook geplaatst: “Blijkbaar komen er meer woonentiteiten maar stijgt het aantal inwoners niet, dus zijn dit alleenstaanden die deze betrekken.” Gezinnen hebben dus blijkbaar niet voldoende de mogelijkheid om zich in Diksmuide te vestigen…
We hebben onze visie hieromtrent al gezegd. Een 3-D studie is primordiaal. Het is weerom niet de taak van de oppositie een 3-D studie te maken. Door toeval dat een vakbekwaam iemand professioneel dit kan maken, kregen we de effecten alsnog te zien. Had het bestuur dan geen ruimtelijk noch ander inzicht? Er moeten klaar en duidelijke omschrijvingen zijn. Bouwpromotoren zullen immers de maximalisatie van de mogelijkheden wat betreft bouwlagen en oppervlakte benutten. De drogreden dat het bestuur dan wel zal beslissen omtrent de bouwvergunning is larie. Als bouwfirma’s achteraf naar de hogere overheden stappen halen ze gegarandeerd wel hun slag thuis als dit binnen de vooropgestelde normen is. Nu is de groene doorkijk echter niet gegarandeerd, bovendien is de impact voor de huizen aan de andere kant te groot. De publieke groene ruimte wordt bovendien gebruikt als marktwaardeverhoging. Mevrouw Fredericq zal zich draaien in haar graf.

Punt 5: Beerstblote ontwikkeling - Kateleen

In eerste instantie is het ongemanierd dat de oppositie voor de informatiesessie 12/2 niet werd uitgenodigd. Bij toeval hebben we het moeten vernemen…
Het project van de Beerstblotestraat oogt dynamisch, zeker wat betreft de trage verbindingswegen en de optimalisatie van het delen van een fantastisch zicht. We vinden het echter jammer dat de betrokken landbouwers niet in eerste instantie betrokken werden.
Ten tweede is het natuurlijk een bijzondere locatie om een bouwproject te ontwikkelen. Maar net daarom is dezelfde opmerking noodzakelijk? Zal de voorziene hoogbouw wel leiden tot stijging van het inwonersaantal?
Aan de overzijde staat een historisch gebouw in zijn vergane glorie…leeg..
Wat is de status hiervan ? Kunnen er daar dan geen entiteiten voorzien worden? De toerist die er zijn auto zal parkeren zal misschien geprikkeld door zijn nieuwsgierigheid het brugje oversteken…en een verloederde boel vinden…
Ten derde, is in dit verhaal het Buitenbeentje betrokken ? Nu wordt de ruimte ter hoogte van de parking en de ingang van de Beerstblotestraat veelal ingenomen door Go-carts…In de straat van hof ter Bloemmolens is ook geen ruimte om alle go-carts op het trottoir te parkeren…
Graag uw antwoord.

Punt 9: Fietspaden - Kateleen

Het staat buiten kijf dat we de ontwikkeling van het fietsnetwerk toejuichen. Onze vraag is echter hoe het nu staat met de realiteit van al de projecten die hier al naar voor gebracht werden… Is er nog sprake van het fietspad langs de spoorweg richting Esen?

Punt 10: Schoonmaakmiddelen - Kateleen

We delen uw ecologische houding maar hebben er ook een economische. We vinden het contract voor 4 jaar te lang. Deze wereld evolueert constant, winstmarges op deze producten is groot. Zou dit per jaar niet te herevalueren zijn?

Punt 12: Uitbreiding sportcomplex De Pluimen. Aanstelling ontwerper door TMVW - Marc

Idee2006 juicht een nieuwe sporthal toe. Nu, beter laat dan nooit! Het voornemen stond reeds in het sportbeleidsplan van 2006-2012. Ik heb dan het volgende gezegd : “We zullen afwachten, welke biefstuk in de pan zou liggen.” Maar de biefstuk lijkt meer en meer op een waterbiefstuk. De biefstuk krimpt in de pan, want we zijn op vandaag reeds 2015.
Schoenmaker blijf bij uw leest. Naar onze mening moeten de watermaatschappijen zich enkel en alleen focussen om de burger het goedkoopste water aan te bieden. Bovendien hebben wij als overheid een voorbeeldfunctie. We zijn Belgen, Vlamingen, die wel eens een achterpoortje handhaven, maar als overheid een watermaatschappij gebruiken om de BTW weg te cijferen, genereert toch wat gemengde gevoelens. Misschien een voordeel. Er is een postje bij gecreëerd voor deze meerderheid.

Hoe zal het cyclocrosparcours evolueren met de komst van de nieuwe sporthal? Niemand kan ontkennen, dat dit parcours heel goed in de markt ligt. Zelfs Belgisch kampioen Klaas Vanthornoudt komt hier regelmatig trainen.

Tijdens de werken, verdwijnt de huidige parking en is er op dat moment nog geen nieuwe parking gerealiseerd. Bijgevolg zal dit verkeersoverlast berokkenen in de nabije omgeving en de woonwijken en zeker bij de nakende voetbalderby Diksmuide-Keiem. De derby der lage landen op Diksmuids grondgebied . Idee2006 vraagt een soliede oplossing. Het kan toch niet zijn, dat de nabije omgeving en de woonwijken, de dupe zijn van de werken. Er waren in het verleden al parkeerproblemen in de Ganzenstraat en tijdens de werken zal de parkeerdruk uiteraard toenemen.