Gemeenteraad 23/04/2007

Punt 7: Gecoro - Katleen

Geachte,

Inzake de nieuwe samenstelling van de Gecoro betreur ik de kleurensamenstelling  van het beleid in dit ‘onafhankelijk’ adviesorgaan weerspiegeld te zien.

De bekwaamheid van de vooropgestelde kandidaten wil ik niet in twijfel trekken.

Een andere verhouding nl Man/vrouw vertegenwoordiging is bij deze samenstelling ook niet gerespecteerd. Ik weet dat hieromtrent nog geen duidelijke bindende maatregelen zijn, maar er werd wel al  goede raad gegeven door minister Dirk Vanmechelen in het Vlaamse Parlement op 1 maart 2007 nl  :

Mijn goede raad is dat men er bij de samenstelling van GECORO’s en PROCORO’s zorg voor draagt dat er een billijke en evenredige vertegenwoordiging is tussen mannen en vrouwen.’   

4 vrouwen /20 mannen (effectieven en plaatsvervangers)

De verhouding bij de effectieven is  met z’n 2/13 des te schrijnender.

Voor het ordenen van de ruimte is enige smaak misschien wel een conditie.

Punt 11: Natourcriterium - Katleen

“Alles kan beter” Wie een goed geheugen heeft weet deze  lezersbrief van Augustus 2006 met een hoop kritiek op het hele gebeuren wel te plaatsen.

Nu alles beter is, kunnen jullie misschien ook het democratisch voorstel geponeerd  door CD&V in de GR van                  ‘Alle Diksmuidelingen gratis naar het gebeuren’  in de realiteit om zetten.

De subsidie lijkt onzes inziens niet overdreven. Het Natour-criterium heeft zijn uitstraling en geeft zijn return. De arbeidsimpact op de stadsdiensten is gereduceerd, nu de VZW een extern heeft aangeworven om het secretariaat te organiseren.

Desalniettemin  lijkt het ons desondanks deze besparing niet haalbaar elke Diksmuideling gratis toe te laten.

Wij hebben dit niet beloofd,

We houden niet zo van loze beloftes.

Misschien kunnen we windmolens hier in het centrum plaatsen, waar de beslissingen genomen worden. De wind draait hier gemakkelijk.

Punt 18: “Energiebesparende maatregelen in alle gebouwen in eigendom en gebruik van het stadsbestuur” Toegevoegd punt Dhr Bossu - Katleen

Een Idee is geen bezit.

We zijn dan ook aangenaam verrast dat ‘rationeel energiebeheer’ na onze tussenkomst in de  gemeenteraad dd 26/2/2007, Punt 13 :Reglementering Subsidiëring PV-elementen en zonneboiler Katleen

De bijkomende gemeentelijke subsidiering voor energiewinning uit licht kunnen wij enkel toejuichen.

Het bedrag van de subsidie lijkt ons echter symbolisch.   Een maximum van een 300 euro op een aanzienlijke investering zal de doorslag niet geven op het al dan niet plaatsen.

Wat de doorslag geeft is een economisch-ecologische lange termijn visie.

Misschien is gemeentelijke politiek daar nog te kortzichtig voor.

Zou het niet wenselijk zijn met de gemeente een daadwerkelijke voorbeeldfunctie aan te nemen inzake rationeel energiebeheer.

Het lijkt ons opportuun en mogelijk om de platte daken van het zwembad en/of sporthal aan te wenden om dergelijke installaties te plaatsen.   Op  lange termijn kan dit enkel in besparende effecten  resulteren.  Het effect van ‘zien’ van dergelijke systemen kan de burger-en investeringszin enkel aanwakkeren.

verder constructief  zal worden uitgewerkt.

Misschien is een Idee een politiek middel, met hetzelfde uiteindelijke gemeenschappelijke doel.

Dit  ‘te hot item’ deelt onze aandacht.

Ik ben benieuwd of u en of de pers  ze wil delen, want dat zal wel de onverdeelde bedoeling van dit bijgevoegd punt zijn.

Nu hoedanook, u hebt gelijk en u zit in het beleid,

Dus doet u maar;  de discussie of dit een voorzet of een terugspeelbal was mag het uiteindelijk doel, namelijk rationeel energiebeheer,  niet missen.  Scoren vanop de bank is niet zo eenvoudig.

Punt 21: voorstelling boek Pollentier - Marc

Een boek over ex-wielrenner Michel Pollentier :

Waarom werd de voorstelling van het boek op het stadhuis Diksmuide geweigerd?

Michel Pollentier is een wielerfenomeen, een wielerlegende. Hij heeft een palmares als wielrenner om u tegen te zeggen. Hij heeft tevens Diksmuide op de kaart gezet. Denken we maar aan zijn overwinningen in de Ronde van Vlaanderen (=Vlaanderen mooiste), de Rondes van Italië en van Zwitserland en zijn twee overwinningen in het Belgisch kampioenschap.  Laatst won hij nog de Ijzeren Briek, een organisatie van de vzw na-tour, die een trofee uitlooft voor iemand van Diksmuide of omstreken, die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de wielersport.

Vandaag de dag ontfermt Michel zich met de wielerclub “De Lombarden” nog altijd over de wielersport. Als eerste startte hij met een jeugdopleiding, om jonge renners klaar te stomen tot profrenner. Michel heeft daar baanbrekend werk verricht. Nico Mattan, Wim Vansevenant, Hammond, Ludovic Capelle, Andy Capelle, Pieter Ghyllebert zijn allemaal renners uit de visvijver van Michel. Hij behartigt met hart en ziel de jeugdopleiding en boekt veel resultaat op het terrein. De jeugd zijn gading laten vinden is nog altijd een beleidsoptie, veronderstel ik toch! Het lokaal van de wielerclub Lombarden bevindt zich in Keiem-Diksmuide.

Toch mag de voorstelling van zijn boek niet in Diksmuide doorgaan. Na het njet van het schepencollege hier is de auteur van het boek dan maar gaan aankloppen bij de Stad Roeselare.

De Stad Roeselare was onmiddellijk enthousiast. De persvoorstelling gaat er door in het stadhuis en achteraf wordt een receptie aangeboden door de Stad zelf. Het gaat over een 180tal genodigden. De receptie bestaat uit  belegde broodjes en een drankje. Het kostenplaatje voor de receptie bedraagt ongeveer 400 euro. Bovendien verstuurt de Stad Roeselare ook de uitnodigingen.

Wij hebben moeten vaststellen uit het mailverkeer, dat Schepen Seurynck in eerste instantie heeft toegezegd om deze voorstelling van het boek hier te laten doorgaan, inclusief een receptie (zie mail 8 feb.), maar achteraf heeft moeten terugkrabbelen(zie mail 2 maart).  Enfin Eric, jij kan gerust slapen.  Uit de mails blijkt dat jij een hevige voorstander was om de persvoorstelling te laten doorgaan en dus weinig schuld treft voor dit débacle. Eric heeft wellicht een beetje onorthodox gehandeld, maar we kennen hem zo! De mails zijn ook het levende bewijs dat de eensgezindheid in het schepencollege ver te zoeken is. Een eerste signaal van een broze coalitie.

We zijn ervan overtuigd dat Michel zeker die 400 euro waard is, gezien zijn verdiensten en zeker zijn uitstraling voor de Stad Dikmuide.  Bovendien is dit een kaakslag voor het sportgebeuren in Diksmuide. De schepen van sport moet zich toch ook niet gelukkig voelen met de gang van zaken over deze persvoorstelling. Veel jongeren en sportliefhebbers kijken op naar een wielermonument als Michel Pollentier. En Mr Bailleul, als oud-Keiemnaar, zou ik in grond zakken van schaamte. U hebt alleen de Keiemnaars, maar ook veel Diksmuidelingen op hun ziel getrapt.

Het is een gemiste kans, wij durven zelfs spreken over een schande. Diksmuide wordt hierdoor van de kaart geveegd ipv op de kaart geplaatst te worden. Het getuigt ook van weinig respect, dat  toch het hot item is bij uitstek voor de C.D.&V.

En nog een vraagje: Zou men dezelfde criteria hanteren wanneer er een boek zou verschijnen over een andere renner uit de regio? Michel is in het verleden nog gemeenteraadslid geweest voor de lijst Centrum ( liberalen met verruimers analoog met Idee2006). Zou dit misschien opnieuw een rol spelen?

We voelen ons weeral eens geviseerd!

Punt 21 a: toegevoegd punt Jan Colaert - Katleen

In kader van de verkeersveiligheid en toegankelijkheid van het cultureel centrum annex muziekacademie (of omgekeerd afhankelijk van de visie)had ik ook graag een opmerking gemaakt.

Goede intenties, serieuze discussies en onderzoeken zijn er al geweest.

Een nieuwe in-uitgang werd gerealiseerd.

Iedereen zijn visie; brandweer, politie, directie muziekschool, directie bibliotheek, politiekers.

De onveilige patsituatie blijft.

Dat dit geen sinecure is lijkt voor iedereen reeds lang duidelijk.

Hoeveel een mensenleven waard is moet u aan uw verzekeringsmakelaar vragen. Ik vraag me af of het dan echt niet mogelijk zou zijn de gevaarlijke weg te overbruggen of te ondergraven.  Ze doen het voor kikkers en herten. Primaten moeten kruisen met koning automobiel

Ongeacht de historiek van de politiek… -Want blijkbaar gaat het hier om een politiek spelletje- is de uitgang gerealiseerd met een gedeelde verantwoordelijkheid.

Misschien kunnen we de mening van de waarnemende burger eens vragen;

Voor het al dan niet maken van de in- uitgang werd zijn mening niet gevraagd

Hij heeft er wel voor betaald.

Hij is er nu toch.

Met een uitgevoerd Idee moet je toch iets doen, dacht ik….

Mondelinge vragen:
  • Aan schepen van milieu en de schepen van jeugdzaken - Katleen

Graag had ik een vraag gesteld wat betreft de wegbermacties.

We juichen het engagement van vele jongeren  in hun  maatschappelijke medeverantwoordelijkheid voor het milieu toe.

Scholen, jeugdbewegingen hebben hier aan meegewerkt.

Sommige werden hiervoor beloond (cfr Foto in de krant met de scouts , anderen kregen enkel de gratie van God, dit terwijl de vrijwilliger hoger geacht zou worden, voor de verkiezingen althans.

Zijn er bepaalde groepen dan vergeten ? Of kunt u mij uitleggen waar de norm ligt ?

  • Aan de schepen van sociale zaken - Jan

Heeft een ambtenaar in dienst het recht personen op basis van politieke overtuiging te weigeren om deel te nemen aan sociale programma’s? Ik verklaar mij nader:

Op 13/4 richt de vriendenkring van het IJzerheem een quiz in. Idee2006 schrijft zich in maar mag van directeur Notredame enkel participeren op voorwaarde dat Manu Mackelberghe niet deelneemt. Manu is als lid van de OCMW raad lid van onze fractie. Op de avond zelf wordt Manu pertinent door de directeur verbod opgelegd om met onze ploeg mee te doen. Als fractievoorzitter kan ik dat moeilijk aanvaarden. Mijn vraag is nu: waar haalt directeur Notredame het recht om iemand te weigeren?

In een vorige raad hadden we het nog over de voorbeeldfunctie van politici en leidinggevend ambtenaren. Hoe zit met de veelgeprezen christelijke waarden van verdraagzaamheid en respect? Ik had graag de nodige uitleg hierover en de nodige stappen gezien teneinde een herhaling van dergelijke wansmakelijke voorvallen te voorkomen.