Gemeenteraad 23/09/2013

De dictatuur van de dertien!

Burgemeester en leden van het schepencollege. Vol verwachting openden wij vorige week de enveloppe met de dagorde van deze gemeenteraad. Wat we te zien kregen was evenwel een grote teleurstelling. Deze dagorde beschouwen wij als niets minder dan een regelrechte belediging of provocatie aan het adres van de oppositie.

Waarom hebben jullie deze gemeenteraad samengeroepen? Ik weet het alvast niet.
Zou het kunnen zijn dat we heel dringend een vertegenwoordiger bij Infrax West moeten hebben? Neen, dat kan het niet zijn want soms moeten we hier mensen verkiezen om naar vergaderingen te gaan die al plaatsgevonden hebben. Dus daar zitten jullie zeker niet mee in.
Is er dan misschien een dringende reden om voor de verhoging en herbevestiging van retributies een gemeenteraad samen te roepen?
Wel, jullie vragen vandaag van ons om retributieverhogingen goed te keuren. Dat die noodzakelijk zijn om de stadswerking mogelijk te maken kunnen we verstaan.
Maar, het is dan toch logisch dat jullie die middelen hiervoor vragen op het moment dat ook het huiswerk van de meerjarenplanning en het budget voor 2014 klaar is. Dan is er tenminste zicht op het totaalpakket. Daar echter geen spoor van op de agenda. Als een stad als Antwerpen zijn begroting al kan voorstellen, waarom kan dat bij ons dan nog niet?
Waarom dan deze vergadering? Enkel omdat jullie wettelijk verplicht zijn om de gemeenteraad minstens 10 maal te laten samenkomen?
Hebben jullie echt niks meer te vertellen? Zien jullie geen problemen die moeten aangepakt worden? Is er dan geen enkel voorstel om onze stad beter te maken? Want dat is toch uiteindelijk democratie. De meerderheid stelt zijn projecten voor, de oppositie bekijkt die kritisch en dan houdt de meerderheid rekening met die kritiek om zijn voorstel beter te maken en zo kom je tot het beste voor het volk. Natuurlijk moet het initiatief dan wel van jullie komen. Als die ambitie of creativiteit niet meer aanwezig is dan moet jullie daar de conclusie uit trekken.

Wij nemen niet deel aan deze vergadering, en we hopen dat dit signaal eindelijk opgepikt wordt. Onze zitpenningen storten we integraal door naar Kom Op Tegen Kanker.

Nu de zogeheten “laatste dictatuur” op stervens na dood is en de door zogenaamde progressieven veelgeprezen “dictatuur van het proletariaat” een mislukking geweest is, heeft de rooms rode coalitie in Diksmuide de dictatuur van de dertien ingesteld.
De dertien leden van deze meerderheid, aangevoerd door het college van burgemeester en schepenen, vertegenwoordigen een nipte meerderheid van de Diksmuidse bevolking. Ze vinden het onnodig om met de andere helft rekening te houden. De helft van de inwoners en hun vertegenwoordigers wordt vakkundig en stelselmatig door deze “meerderheid” genegeerd.
De minderheid krijgt geen inspraak bij beslissingen, geen inspraak in het opstellen van reglementen of codes. Gemeenteraden zijn alleen nog schijnvertoningen, pro forma. want alles is toch al op voorhand beslist.

Onnodig te zeggen dat zo’n dictatuur tot een slecht beleid leidt zoals nu ook weer blijkt uit het debacle rond “the shelter”, waarbij de Diksmuidse belastingsbetaler een hoop geld verliest

De Diksmuidse bewindvoerders zijn zelfs nog niet eens aan een beleidsplan toe, laat staan aan een beleid. We hebben sterk de indruk dat de voornaamste bekommernis van het beleid is de oppositie monddood te maken,en dit is precies wat gebeurt in een dictatuur. Wie een beetje zijn geschiedenis kent, weet hoe het met dictaturen afloopt.

In die optiek is de voltallige oppositie het beu om in een gemeenteraad zoals vandaag alleen zijn broek te komen verslijten en hebben we gezamenlijk beslist om hier vanavond niet langer voor spek en bonen te zitten, maar deze gemeenteraad te verlaten. Ook wij zullen onze zitpenning storten aan een goed doel!

Namens N-VA fractie

Fractieleider Koen Coupillie

Namens IDEE2006 fractie

Fractieleider Jan Van Acker