Gemeenteraad 24/03/2014

Punt 16: Onderhouds- en renovatiewerken wegen : Brugse Heirweg, Pouckestraat en Vladslohofstraat te Diksmuide - Marc Deprez

Idee2006 zal dit uiteraard goedkeuren. Maar wij hebben toch volgende opmerking en suggestie.
Diksmuide wil een fietsvriendelijke stad zijn en worden, dixit deze meerderheid. Diksmuide beschikt over een aantal fietsroutes, zoals de boterland- , krekedalroute, enz,…
Wij willen nu ons vooral focussen op de krekedalroute met nota bene een prachtig panorama. Een fietsroute, die de gemeenten Koekelare, Kortemark, Houthulst en Diksmuide aandoet. Maar de staat van een aantal wegen voor deze fietsroute in Diksmuide, laat op zijn zachts uitgedrukt de wensen over in vergelijking met de gemeenten Koekelare, Kortemark, Houthulst. Denken wij maar aan de Pietestraat in Esen, de Paddestraat in Beerst-Vladslo, die naar onze bescheiden mening gevaarlijk zijn voor de fietser, motorijder en automobilist! En ook de anders-valide moet zijn gading kunnen vinden. Met een ligfiets voor de anders-valide is het niet haalbaar op Diksmuids grondgebied deze krekedalroute te fietsen! Dit vinden wij heel spijtig en een gemiste kans.
Wil dit beleid Diksmuide toeristisch-recreatief outen, dan zal het moeten uit een ander vaatje tappen. Zorg vooral, dat het wegennet voor de bestaande fietsroutes in orde is. Dit noemen ze dan een visie hebben en duidelijke keuzes maken.
Daarom suggereert Idee2006 om die 250.000 euro, die minder voorzien was voor de heraanleg van voetpaden in de meerjarenplanning, te handhaven voor bijkomend herstel van landelijke wegen in het kader van fietsvriendelijke stad voor de valide en de andersvalide.

Punt 21: Controle Vlarem wetgeving geluidsnormen - Katleen Winne

De bezorgdheid werd vorige maand al gedeeld. Ik bracht vorige gemeenteraad de vraag aan wie controleert. Ofwel had u een van die oordopjes in uw oren geplaatst…. geluisterd hebt u wel niet. Een duidelijk antwoord kregen we niet. Wel werd de grote paraplu opengehaald : “Het is niet onze bevoegdheid…” Ik vroeg u om cijfers, ik heb er geen gekregen. Waarom niet ? Omdat er geen zijn. Er wordt niet gecontroleerd. Preventief hebt u uw best gedaan, in theorie is op papier alles in orde. Aflezen van de Vlaremnormen kunnen wij ook. Navraag bij de politie, die dan zoals u zei de controle moet doorvoeren laat blijken dat zij dat evenmin doen. Ze hebben alvast geen gemachtigd toezichthouder. Is het dan geen taak van de gemeente een gemachtigd toezichthouder milieu in dienst te hebben of een betere coördinatie ? Preventie is één zaak ! Controle een noodzakelijk vervolg. We kunnen hier wel nog heel wat normen opleggen. Meten is weten. Kunnen we in het vervolg weten wat gemeten werd? Worden normen gerespecteerd?

Mondelinge vraag - Marc Deprez

Hoe ver staat het met de Vip-verkoop in verband met de Baloise-Tour van 30 mei? We zijn twee maanden van de start en deze meerderheid ging die 50.000 euro recupereren via het inrichten en opzetten van vipruimtes. Alhoewel recupereren! Het zijn immers ambtenaren, die dit moeten behartigen en die kosten de belastingsbetaler ook geld. Met het natour-criterium met nota bene heel wat vrijwilligers was de vip-verkoop reeds lang vooraf in kannen en kruiken.