Gemeenteraad 24/04/2017

Punt 3: Technische dienst – Wegen en waterlopen – Grote Markt – Renoveren van openbare verlichting en voorzien van kerstverlichtingsinstallatie – offerte infrax – goedkeuring - Marc Deprez

Idee2006 zal dit goedkeuren, maar toch een aantal bedenkingen, opmerkingen.
Het behelst de kerstversiering en het kerstgebeuren over heel het grondgebied van Diksmuide.
Voor het hart van Diksmuide met de name de Grote Markt is de investering een goede zaak, maar de weegschaal naar de dorpen toe is verre van in evenwicht. De aankopen voor de kerstversiering voor het centrum is volledig ten laste van de Diksmuidse belastingsbetaler. De plaatsing ervan gebeurt door mensen van de technische dienst. De dorpen daarentegen dienen de kosten voor de kerstversiering voor 95 procent zelf op te hoesten en veel vrijwilligers moeten de koude, regen trotseren voor de plaatsing, installatie ervan.
Ook de discrepantie met de kerstmarkt in het centrum versus de kerstmarkten in Esen en straks wellicht in Beerst, kerstsmul in Vladslo, kerstdrink in Leke, kerstboomverbrandingen in Woumen, Leke en Keiem wil Idee2006 aan de kaak stellen.
Vanuit dit oogpunt suggereren wij om de subsidies voor deze gebeurtenissen op te trekken met 30 procent en wij willen naast de bevoegdheid centrummanagement ook de bevoegdheid “schepen voor dorpen” in het leven roepen!

Punten 14 en 15: Aanduiden van een vertegenwoordiger met raadgevende stem vanuit de Diksmuidse oppositie IWVA en WVI - Marc Deprez

Wij staan niet te popelen voor de invulling van deze mandaten. Maar het is decretaal bepaald door de Vlaamse regering. En in alle nederigheid, ik denk, dat ik de juiste man op de juiste plaats ben. Ik ben immers sinds jaar en dag de grote pleitbezorger, opdat de Diksmuidse burger zou kunnen kiezen voor het goedkoopste, kwaliteitsvolle water, net als bij de elektriciteit. Trouwens, ik heb in het verleden een schrijven met deze prangende vraag gericht naar voormalig minister Johan Vandelanotte, maar wij hebben nimmer of nooit een antwoord ontvangen. Joost mag weten, waarom! Maar Idee2006 wenst volledige transparantie en voegt ook onmiddellijk de daad bij het woord. De vergoeding voor de IWVA behelst 210 euro per zitting. Voor één jaar, want de aanstelling is niet langer, impliceert dit 2362 euro. Deze dotatie maakt uiteraard ook deel uit van mijn belastingsaangifte en wij dienen wel 20 procent = 462 euro af te dragen aan de partij. Wij hebben immers geen mandatarissen (=schepenen, burgemeester, ocmw-voorzitter) in onze rangen. We kunnen enkel vaststellen, dat dit mandaat maar heel klein bier is tov onze mandatenkoningin, burgemeester, provincieraadslid Lies Laridon. Hetzelfde geldt immers ook voor ex-schepen, provincieraadslid Eric De Keyser, maar hij heeft tenminste de moed gehad om zijn inkomsten uit zijn mandaten bekend te maken.

Jan Van Acker:

Naar aanleiding van de discussie over de mandaten hebben we een paar vragen aan de burgemeester: U hebt een aantal mandaten waarvan u niet wil zeggen hoeveel u daarmee verdient:
- Als dat allemaal ten bate van de gemeenschap is, mag de gemeenschap dan niet weten hoeveel de financiële bijdrage is? Bij het werken voor de overheid en voor de gemeenschap is transparantie dan geen vereiste om politiek correct te blijven?
- Gaat u akkoord met een plafonnering van de bijdragen en van het aantal mandaten?

Punt WVI  - Katleen Winne

Als ik mij kandidaat stel, krijg ik dan boter op mijn hoofd ? Het zal alvast een flinterdun laagje zijn in vergelijking met de grote vetpotten. Ik weet in deze casus al dan niet of ik überhaupt het mandaat toegewezen krijg. Het hangt ervan af of andere gemeenten iemand al dan niet voordragen. Politiek…, het is alvast initieel een duik in het onbekende. Zwemmen en wegwijs geraken en niet verdrinken. Bovenlokale samenwerkingen zijn uiteraard heel belangrijk. Willen we daar iets van weten dan dienen we ons in dat bad te begeven. Mocht ik het hele circus kunnen veranderen, ik zou het doen. Ik kan enkel ijveren voor transparantie en plafonnering.