Gemeenteraad 24/09/2018

Punten 2-22 :  Mobiliteit – Katleen

Laten we duidelijk zijn dat we akkoord gaan met het bevorderen van de verkeersveiligheid.

Met dank voor uw gedetailleerde uitleg en voor ieder die veel werk levert in de verkeerscommissie.

Als het nu toch over de bebouwde kommen, snelheidsregulering en communicatie gaat, graag wat tekst en uitleg wat betreft de trajectcontrole en de camara’s.

Hier is het allemaal niet duidelijk! Dergelijke ingrijpende maatregelen dienen o.i. veel duidelijker aan de burger gecommuniceerd te worden.  We weten van niks.

Vandaar heb ik een heleboel vragen

 1. Welke trajectcontroles zijn er (vanwaar tot waar)?
 2. Is dit nu al operationeel ?  Als we een ‘misdrijf’ gepleegd hebben hoelang duurt het vooraleer we de boete krijgen.   Als dit allemaal al werkt en we worden pas maanden later beboet veronderstel ik dat veel mensen veel boetes zullen krijgen.  Het systeem werkt maar als men beboet wordt.
 3. Werkt u hiermee het sluipverkeer niet in de hand ? Of zal u overal dan uitgezonderd plaatselijk verkeer installeren ? Straks moeten we het uitleggen waar en naar wie we op bezoek gaan.
 4. Is het wetenschappelijk bewezen dat een snelheid van 70 km/u minder ongevallen veroorzaakt ? Wat de impact van eventuele accidenten betreft zal dit wel zo wezen.  Maar ik vraag me weel af of de focus bij 70 km / u in bepaalde wegsituaties gewoon niet verslapt bij afwezigheid van verkeer.
 5. Wat is de aard van de boetes en zit daar een foutenmarge op?
 6. Wie int, wie controleert ? Op het debat in Pervijze zei mevr de burgemeester dat de controles ten laste waren van onze politiezone, de baten voor de hogere overheden.
 7. We hebben het eerder al voorgesteld, kunnen er geen dynamische borden gebruikt worden ? 30km/u ’s nachts ? … 90 km/u van 19-7 u Bij de gepaste rijbaaninrichting.
 8. Wie bepaalt 70 of  90 km/ u De paraplu van de hogere overheden zal wel weer opengevouwen worden.  Het argument dat het fietspad gescheiden is van de rijbaan ? Wat met de Oostendebaan ? Sommige burgemeesters komen zelfs tussen voor parkings op snelwegen …
 9. APNR enkel nummerplaatherkenning ?Of ook gezichtsherkenning ? Wat gebeurt er met al die data ? Worden hiermee de trajecten van het zwaar vervoer gecheckt ? Wat met onze privacy ? Big brother…
Marc Deprez

Idee Diksmuide heeft zijn bedenkingen bij het fietsverkeer in beide richtingen in de Grote- en Kleine Dijk.  De bocht ter hoogte van het Begijnenhof is levensgevaarlijk.

Jan Van Acker

Nog twee vragen die door bezorgde stadsgenoten ingefluisterd werden:

Kan de beperking om van aan de Post de Grauwe Broedersstraat in te rijden niet opgeheven worden? Moet de omleiding door de Parklaan blijven bestaan?

Kan er geen verkeersteken: verboden links op te draaien geplaatst worden daar waar de vaartstraat uitmondt in de IJzerlaan?

 

Punt 24 : Technische dienst – Groen en milieudienst – Provinciaal domein IJzerboomgaard – Investeringstoelage voor inrichting kinderboerderij door vzw De Groene Kans – Marc

 

Is het de taak van een overheid om een kinderboerderij te runnen en te concurreren, gezien het feit, dat er op dit vlak reeds private initiatieven bestaan.

 

Punt 25 : Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed – Algemeen – Kleinhandelszone Esenweg – Beslissing over de zaak van de wegen – Marc

 

Repliek op de zuurstof voor Diksmuide

Idee Diksmuide vindt dat het vijf na twaalf is om zuurstof te handhaven voor de Generaal Baronstraat, Grote Markt, horecazaken gezien de vele leegstand.  Wij zijn ervan overtuigd, dat je een centrum maar kan laten ontplooien, floreren,…, wanneer er voldoende parking is in de onmiddellijke omgeving.

Hierbij refereren wij naar de Stad Mechelen met de Groenen in de coalitie, waarbij  men bij de herinrichting van het marktplein opteerde voor meer parking in de onmiddellijke omgeving.  Deze stad was ten dode opgeschreven, maar op vandaag bloeit Mechelen als geen ander en de multiculturele samenleving is daarginds een voorbeeld.

 

Bijgevoegd punt: Rousdammestraat – Jan

Aangezien het toch een gemeenteraad is waarin het verkeer vooraan staat, wil ik een vraag stellen in verband met de Rousdammestraat.

Zoals we weten geldt daar “plaatselijk verkeer”. Het komt ons voor dat het “plaatselijk verkeer” in de Rousdammestraat zeer uitgebreid is. Vorige zondag, toen het op vele plaatsen in Vlaanderen “autoloze zondag” was, deden mijn vrouw en ik een wandeling langs de bewuste straat.

Verrassend genoeg werden we voortdurend door auto’s in beide richtingen gepasseerd. Hieronder Franse zelfs Poolse nummerplaten, en een aantal aan zeer hoge snelheden.

Daarom mijn vraag:

 • Worden de ingevoerde maatregelen gecontroleerd?
 • Kan er niets gedaan worden om de autoloze voor mijn part autoluwe zondag te promoten? Niet enkele aan de ijzerboomgaard?
 • Wanneer voorziet men de geplande werken?

 

Kunnen er maatregelen genomen worden om de huidige situatie te verbeteren?

 

Bijgevoegd punt : hondenweide – Katleen

We begrijpen dat u in deze pre-electorale tijden nog snel iets voor de hondenliefhebbers wenst te realiseren.  Zorgzaam zijn voor dieren is nobel en terecht, niet correct zijn voor mensen vinden wij minder gepast.  Er wordt altijd veel gewag gemaakt van communicatie en overleg. Hier was de gang van zaken allesbehalve netjes.  De paaltjes lagen al klaar, de bewoners waren niet op de hoogte.  Na wat heen en weer gemail werd op vrijdag 14 september dan toch gemeld dat er vergadering zou plaatsvinden op maandag 17/9/2018 om 16 u in de Heernisse.  De brief was gedateerd op 12/9 en kregen de buurtbewoners pas op  17/9/2018  Kwestie van organisatie…wees maar aanwezig, als je gaat werken/al andere plannen/verplichtingen hebt.

De vergadering was louter informatief.  De argumenten van de bewoners werden u doorgegeven, maar u had er geen oor naar.  U verandert het karakter van residentiële wijken  een hondenweide naast een speelplein  zonder overleg  (er zijn nog dergelijke voorbeelden genomen door het bestuur : Eikhofstraat wordt ringweg, Oostenvesten vrij voor hoogbouw)…Zijn er dan geen andere opties ? Is het strikt noodzakelijk dat daar een hondenweide komt ?

Hoeveel honden zijn er eigenlijk in Diksmuide  ?

Honden dienen toch gechipt te worden ? U dient daar toch een zicht op te hebben.

Ik wens u de les niet te spellen maar misschien kan u toch nog eens een scriptie lezen van honden in openbaar groen… een leidraad van ‘good practice’.  Ik lees u voor “De hondenweides die vandaag de dag aangelegd worden, krijgen een locatie toegewezen op basis van wat goed is voor de mens.  Veelal is dat een plaats waar de weide niet stoort, waar ze niet te veel in het zicht ligt en momenteel ook niet gebruikt wordt.  Een plek die niet omringd is door straten en fietspaden,…”

 

Marc Deprez

Inspraak is voor Idee Diksmuide een must!  Ook voor de zogezegde “kleine ingrepen” zoals een hondenweide.  Wie het kleine niet eert, is het grote niet weert! Een socialist zou dit toch moeten weten!

Verder is het heel bizar, dat de schepen het antwoord moest schuldig blijven, wanneer wij naar de bezettingsgraad van de huidige hondenweide vroegen.

Waarom dan een tweede hondenweide, als je de respons niet kent van de eerste?