Gemeenteraad 25/01/2010

Punt 8: Toekenning van toelagen aan diverse verenigingen - Jan

We blijven herhalen dat deze vorm van cadeaupolitiek nefast is voor een eerlijke en rechtvaardige verdeling van overheidsgeld aan het verenigingsleven. Het enige argument om deze subsidievorm te blijven verdedigen lijkt ons van politieke aard Ad maiorem gloriam van het college. Er zijn heel klare en duidelijke subsidiekanalen zoals projectsubsidies die binnen de budgetten van de verschillende stedelijke diensten kunnen passen

Katleen:

Kan deze gemeenteraad akkoord gaan met het schenken van de zitpenningen van deze Gemeenteraad ten voordele voor Haïti ?Het bestuur opteerde al om te doneren vanuit de stadskas.Politiek dient het collectivum.Als democratisch verkozenen dienen we het voorbeeld te gevenKunnen we onze zitpenningen van deze gemeenteraad, onze collega’s van het OCMW zullen morgen hetzelfde voorstellen, afstaan voor Haïti ?

Marc:

Alles kan beter…Politieke organisatie, hulporganisatie…Ze zouden beter dit, ze zouden beter dat…Het komt er zeker op aan iets te doen.Met de serieusheid van de intentie op deze manier de ‘hoop’ te vergroten !Wat denken jullie hiervan ?

Punt 9: Informatieborden langs de invalswegen - Jan

Deze borden worden bijna niet meer gebruikt. Denkt het college nu echt dat door een belasting te heffen van 15 of 45 euro de verenigingen nu zullen staan springen om die borden te gebruiken?

Men zou er al beginnen over nadenken om als vereniging in Diksmuide iets te organiseren. Het nieuwe huurreglement, de kosten voor brandweer, nu nog kosten voor de panelen… Het verenigingsleven zou men integendeel moeten ondersteunen zoveel men kan. Maar in Diksmuide is het voor de organiserende verenigingen enkel maar kosten, kosten en kosten… Om van te kotsen!

Punt 11: Sluiting volkscafés - Marc

Beste collega’s,

De jongste 15 jaar hebben meer dan 25 volkcafés hun deuren gesloten en de horeca heeft het ook al niet onder markt.Volkscafés zijn het sociaal weefsel en zijn vooral een uitvalsbasis voor het verenigingsleven. Een volkscafés is de ontmoetingsplaats bij uitstek voor mensen van alle rang en stand. Ook de alcoholcontroles bieden een dorpscafé enig soelaas. Laat het duidelijk zijn, ik ben niet tegen alcoholcontroles, maar men kan eventueel te voet naar het volkscafé.Daarnaast moeten we jammer genoeg vaststellen, dat heel wat cafés en horecazaken over te nemen zijn of te koop worden aangeboden. Denken we maar aan de handelszaken in de Bortierlaan en de Ijzerlaan.Idee2006 vraagt de mogelijkheid te onderzoeken om de volkscafés en de horeca een duwtje in de rug geven.Een aantal maatregelen willen wij zelf voorstellen.

vrijstelling van bedrijvenbelasting gedurende de eerste drie jaar.

De terrassen- en de toerismebelasting afschaffen.

De btw-verlaging is uiteraard geen voer voor de gemeenten en steden. Maar misschien toch de druk verder op de ketel houden bij de overheid, opdat zowel de volkscafés en de horeca op dezelfde leest zouden worden geschoeid, nl. een tarief van 6 procent btw.

Punt 12: Kerk van Kaaskerke - Marc

Idee2006 vindt het nogal bizar, dat uitgerekend een gemeenteraadslid van de meerderheid de herbestemming van de Kerk van Kaaskerke dient aan te kaarten.Eigenlijk hebben we medelijden met het gemeenteraadslid. Hij wordt nu geofferd op het altaar van de meerderheid om de oppositie de wind uit de zeilen te nemen. Of misschien beter gezegd, hij fungeert nu zoals een haas in een loopwedstrijd voor de plaatselijke C.D.&V. zodat deze partij dan met gemak kan scoren. André moet de ideale voorzet geven zodat de nieuwe schepen een perfect doelpunt kan scoren. Maar de perceptie of deze vlieger gaat niet op. De manoeuvres zijn hier overduidelijk. De C.D.&V. zaait nu wel wind maar zal wellicht storm oogsten.

Idee2006 blijft bij haar voornemen om de Kerk van Kaaskerke te laten functioneren als archiefruimte. Deze weg werd al helemaal geplaveid door de bescherming van de Kerk en de omgeving, waardoor de kosten al geminimaliseerd werden. Het behoud van de Stille Gebedsruimte is een must en kent ondanks de slechte toegang heel wat bezoekers. Ze wordt prachtig onderhouden door de plaatselijke bevolking. Een pluim op de hoed van de Kaaskerkenaren, die door de huidige meerderheid zwaar op de proef worden gesteld. Denken wij maar aan de confrontatie met de ring, die het dorp middendoor snijdt en de vraag voor windmolens in hun achtertuin en wellicht nog een evenementenhal op hun grondgebied.Het schepencollege is reeds geruime tijd een denkoefening aan het doen voor de invulling van de Kerk van Kaaskerke. Dit is meer dan een publiek geheim.Uiteraard is de stoelendans in het schepencollege nu een voldongen feit. Wij lezen in alle kranten, dat de nieuwbakken schepen voor Kerkfabrieken opteert voor een herbestemming van een aantal Kerken op het grondgebied van Diksmuide.

Over welke Kerken gaat dit? Wordt de gewijde Stille Gebedsruimte in de Kerk van Kaaskerke behouden? Idee2006 heeft meermaals moeten vaststellen dat dit beleid heeft geen enkele visie heeft. Naast de verkoop van heel hun patrimonium, zal deze meerderheid (C.D.&V – SP.a) nu nog de Kerk van Kaaskerke van de hand doen. Nochtans hebben wij op ons grondgebied een mooi voorbeeld hoe een Kerk een herbestemming kan krijgen, nl. de paterskerk werd omgevormd tot bibliotheek.