Gemeenteraad 25/01/2016

Punt 6: Kunstgras - Katleen Winne

We kunnen akkoord gaan met de aanleg van een kunstgrasplein. We begrijpen echter ook de frustraties van de voetbalploegen in de deelgemeenten. Is er dan een globale visie omtrent de aanpak van het hele voetbalgebeuren in Groot Diksmuide ? Het scheppen van gemeenschapszalen en dorpsrestaurants is een zaak, het voorzien van basissportfaciliteiten (+ coördinatie van het geheel) zijn even belangrijk voor het behoud van het dorpsweefsel en de fysieke ontwikkeling van de jongeren (+ het behoud van deze die wat ouder zijn). Het polariseren van ploegen lijkt ons in deze sportieve casus niet opportuun.

Punt 7: De katten - Katleen Winne

Ik wil nog wat verder in de tijd terug gaan. Op de gemeenteraad van 25/5/2009 bracht ik een mondelinge vraag naar aanleiding van de aanpak van de zwerfkattenplaag. Met tevredenheid zien we nu dan toch dat iedere veearts die het wenst kan meedoen aan dit project en dat er overleg gebeurd is met de beroepssector.
Hoeveel werden er ondertussen eigenlijk al opgepakt, gecastreerd of geëuthanaseerd ?
In de toekomst dient elke kat gechipt te worden…
Zijn er in Diksmuide al veel gechipt ? Hebben jullie daar zicht op ?

Punt 9: Nieuwe naam akademie

Idee 2006 heeft toch wat vragen bij deze naamsverandering.
We vonden de naam “clemens non papa” een mooie naam die aan de academie en de stad een mooie uitstraling gaf. Onze illustere componist werd kortgeleden nog uitgebreid gevierd en door zijn Souterliedekens en andere composities is hij wereldberoemd.
Idee 2006 is van oordeel dat wat goed is moet behouden blijven.
Als men beslist voor een naamsverandering, laten we dan toch zoveel mogelijk het goede behouden en niet vervallen in een neerwaartse spiraal van de kadens, dekandentie

Wie kent er nog het liedje, bekend gemaakt door Herman Van Veen
Daar kwam ene boer uit Zwitserland,
kadee, kadolleke, kada, en die had ene ezel aan zijn hand
labberdie, labberda, labberdonia
en die had ene ezel aan zijn hand, Cecilia!
Een academie, die naam waard, zou toch beter een naam kiezen die het Kadee Kadolleke of het K3 (met alle respect voor K3) gehalte overstijgt.
We zijn niet de enigen die fier waren om de naam van een illuster persoon uit onze geschiedenis te kunnen verbinden aan een kunstacademie
We zullen die naamsverandering dan ook niet goedkeuren

Bijgevoegd punt 1: waarde van adviezen Erfgoed Vlaanderen

We zijn het er zeker allemaal over eens dat het bewaren van waardevolle materiële en niet materiële getuigenissen uit het verleden zeer noodzakelijk is. Het verleden is of zou althans moeten een spiegel zijn waar we met zijn allen in kijken en lessen moeten kunnen uit trekken voor het heden en voor de toekomst
De vraag stelt zich echter: wie bepaalt wat waardevol is in een gemeenschap? Erfgoed Vlaanderen of beter “Het Agentschap Onroerend Erfgoed” neemt hier een prominente plaats in.
Op hun website lezen we:
“Samen met onze dagelijkse ambassadeurs zorgen we dat onroerend erfgoed een zaak is van en voor iedereen. Hier zijn steden en gemeenten onze partner bij uitstek om het onroerend erfgoed beleid uit te dragen en te vertalen naar burgers.”
“Een beschermd monument is een onroerend goed dat van algemeen belang is vanwege zijn erfgoedwaarde”.
Een voorbeeld is het beeld van Generaal Jacques de Dixmude op de markt.
Grote Markt z.nr. Oorlogsgedenkteken/ Standbeeld voor Generaal Jacques de Dixmude. Gedenkteken in 1930 opgericht voor de vertoonde heldenmoed van Generaal Baron Alphonse Jacques de Dixmude (Stavelot, 1858-Brussel, 1928). Onthulling op 7 september 1930 in aan wezigheid van prins Leopold en minister Charles de Broqueville. Jacques de Dixmude was bevelhebber van het 12de Linie

Het is ons opgevallen dat in de discussie over de her aanleg van de markt, op een bepaald ogenblik het beeld van de generaal van de markt zou verdwijnen. Dit kon, naar ons aanvoelen op grote instemming van de bevolking rekenen want de reputatie van de generaal is blijkbaar niet onbesproken.
En plots was hij daar terug. Erfgoed Vlaanderen had beslist dat de generaal op post moest blijven. Daarnaast stelden de mensen van Erfgoed meteen ook nog een aantal andere eisen voor de markt.
Wij vragen ons af: is dit democratisch?
Waarde kan alleen gegeven worden door mensen. De vraag is natuurlijk door welke mensen? Kan een organisatie die weinig voeling heeft met een lokale gemeenschap zijn wil opleggen aan deze gemeenschap? Op welke gronden?
Wellicht zal dit in wettelijke bepalingen vastgelegd zijn: maar dan vraag ik u: wat zijn wettelijke bepalingen waard als ze niet gedragen worden door de burger. Zijn dergelijke besluiten niet veeleer zaak van de gemeenschap, de burgers in de steden en gemeenten waarvan sprake?
Vandaar stel ik voor dat de mensen van Erfgoed Vlaanderen eerst met de lokale bevolking overleggen wat ze willen behouden.
Indien de gemeenteraad achter ons voorstel staat, kunnen we dan niet een gezamenlijke brief schrijven. Of moeten we eerst een referendum houden? Dit zou pas een staaltje zijn van directe democratie zijn of de zo geprezen inspraak van de burger!

Bijgevoegd punt 2: Verfraaiing Schipstraat - Katleen Winne

Op de GR van 31/5/2010 werd de schipstraat gedoopt. We maakten toen een opmerking omtrent de naamkeuze. “Nomen est omen”…het vaart daar niet goed !
De Gouden leeuw werd misschien beter bewaard… Dat het daar nu troosteloos is, zijn we het met zijn allen eens.
We sluiten ons dus aan bij het opnemen in het geheel, wat we trouwens ons met onze fractie ook eerder al hebben geformuleerd.