Gemeente- en OCMW raad 25/02/2019

Mondelinge vraag : gunstig advies voor de kapvergunning van 32 populieren.

De argumenten, die wij aankaarten kloppen wel degelijk. De veiligheid van mens en dier moeten wij garanderen.  Heel wat populieren werden in het verleden gekapt uit het oogpunt van veiligheid. Hierbij refereren wij naar de N369 (Oostendebaan), Wijnendaelestraat,… Vroeger moest de brandweer om de haverklap uitrukken bij windstoten om afgescheurde takken te verwijderen van het wegdek. Gelukkig bleven we gespaard van zware ongevallen. Wat de aantasting van het wegdek betreft, verwijzen wij hierbij naar het fietspad N369, ook het fietspad langs de IJzer, meer bepaald langs de linkeroever IJzer ter hoogte van de camping in Nieuwpoort. Ieder jaar wordt het fietspad en wegdek opgestoken door de wortels van populieren en dient men de wortels in het fietspad af te kappen.

Leeftijd van de populieren.  50 à 60 jaar?  De populieren zijn dan over hun hoogtepunt heen.  Een grondige snoeibeurt zou weinig of geen soelaas bieden. Het is het probleem enkel verschuiven.

Wij wensen deze vergunning niet te schrappen.  Wij worden zelfs gesteund door jullie spitsbroeders van natuurpunt.  En ik citeer nog het volgende uit de zondagskrant van een gerenommeerd politica Jinnih Beels: “Wij willen eerst de mensen doen groeien en daarna de bomen. Groen wil het omgekeerde”.

Ik lees ergens op sociale media dat populieren 350 jaar kunnen worden. Graag het geboorteregister?

Wij hebben geen ontheffing op het VEN-verbod gehandhaafd. Keep it simple.  Trouwens jullie tekenen beroep aan bij de provincie.  Dus wordt het afwachten, maar ondertussen gaan jullie er wel voor zorgen, dat geen enkele burger nog een boom zal willen planten. Je krijgt immers op je dak, wanneer je de boom eventueel wilt kappen.  Door toedoen van jullie handelswijze zullen er inderdaad geen bomen bijkomen.  Het stemt tot reflectie!

Uiteraard respecteren wij de milieuraad net als alle andere adviesorganen zoals de verkeerscommissie, enz,…  En dit zal ook in de toekomst het geval zijn.

Een advies is nodig en goed, maar het is aan de bevoegde instanties om het advies grondig te analyseren en eventueel bij te sturen of te motiveren, waarom wij een bepaald advies niet volgen.  Dit is democratie.

De beslissing rijmen met de klimaatdoelstellingen.  Er worden sowieso nieuwe bomen aangeplant.  Dus op dat vlak dien je weinig zorgen te baren.

Bovendien zijn wij de grote pleitbezorgers voor alternatieve, hernieuwbare energie.  Vanuit dit oogpunt dragen wij ruimschoots ons steentje bij tot de klimaatdoelstellingen

 

Bijgevoegd punt: Stopzetting van het project van de aanleg van camperparking Heernisse

Idee Diksmuide blijft bij zijn stelling, dat wij geen voorstander zijn van deze camperparking.  Wij hebben dit ook duidelijk gemaakt aan onze coalitiepartner.  Niettemin dienen wij te roeien met de riemen die wij hebben. Het werd reeds goedgekeurd in de vorige coalitie C.D.&V – SP.a.  Wij hebben beloofd dat wij overleg zullen plegen met de uitbaters van het buitenbeentje.  Vandaar dat onze optie is om het aantal voorziene camperplaatsen te reduceren.  Wij hebben toch nog een bedenking.  Wat bedoelen jullie met een betere plaats?  Ons inziens is dit nogal dubbelzinnig, zelfs dubieus.  En ik citeer nogmaals : “Wij roepen de nieuwe meerderheid op om een betere plaats te zoeken om een camperparking te ontwikkelen”. Mag dit dan met het belastingsgeld van de Diksmuideling en de West-Vlaming? Enig idee welke locatie jullie in petto hebben?