Gemeenteraad 25/04/2016

Verslag: Katleen Winne

We wensen dit verslag niet goed te keuren. Ik heb u allen mijn denkpatroon gemaild.
Er ontbrak deontologisch iets fundamenteel.

Punt 3: Verkoopbeloftes sportpark - Marc Deprez

Wordt er nu op deze site een speelbos voorzien?

Punt 4: Katleen Winne

We zouden de werken absoluut niet willen stilleggen. We willen dat een vlotte doorgang en parkeren zo spoedig mogelijk weer mogelijk wordt in de GB Jacquesstraat. Het is het kloppend hart voor handelend Diksmuide. De toevoer afsluiten zorgt voor zuurstofgebrek. We hebben in april dit al aan de lijve kunnen ondervinden wat deze gedeeltelijke afsluiting van het distale deel van de GB Jacquesstraat voor repercussies geeft. Ik woon en werk er. Handelaars hebben nu al een serieuze omzetdaling. We houden ons hart vast. De impact van het afsluiten zorgde ook voor een overbelasting op de hoofdas. Ja, u hebt gelijk, hier ben ik weer…Ja, u hebt gelijk geen wegeniswerken zonder hinder. Maar we vragen ons nog steeds af waarom er dan geen betere coördinatie kan geschieden. Als u simultaan de kleine dijk afsluit en de GB Jacquesstraat creëert u een infarct. Hebt u de files bemerkt de afgelopen weken ? Niets gezien ? Misschien is het platte politiek (en daarom organiseren we dit niet) maar mocht ieder met zijn smartphone instantaan foto’s nemen en delen van waar en hoelang we stil staan zou u het misschien ook zien. In het masterplan wordt ook het verkeer door de GB Jacquesstraat ontraden, enkel bestemmingsverkeer zou wenselijk zijn. Aan de Reinshop kun je niet meer linksaf. Misschien zijn deze werken al eens een voorproefje van de druk op de hoofdas. Zonder een ring, lukt dit niet. We wensen te benadrukken dat een handelend centrum absolute prioriteit moet krijgen inzake praktische uitvoering van werken. Reanimatie zal nodig zijn, maar ondertussen moeten we weefselschade zoveel als mogelijk beperken.
Wat de verlichting betreft,
Zijn we tevreden dat er gedacht werd aan mogelijke aansluiting voor de kerstverlichting.
We hebben ook in de stuurgroep gemeld dat wij liever gelig licht wensen.
Vorige gemeenteraad keurden we de verlichting goed van de Beerstbloteparking, hopelijk wordt het gehele traject in zijn totaliteit voldoende verlicht. De vraag werd ons ook gesteld of deze dan stopt aan de parking ? Hoe ziet u het gebruik van de parking voor de bezoekers van de Kaai ? Wordt het traject verlicht tot aan het bruggetje?

Punt 3: Verkoopbeloftes sportpark - Marc Deprez

Wordt er nu op deze site een speelbos voorzien?

Punt 5: Katleen Winne

Wat het hele masterplan betreft is het duidelijk dat we hier en daar verschillen van mening. Met de globale visie en fragmenten kunnen we akkoord gaan, we blijven echter hameren op het ontbreken van langdurige parkeermogelijkheid in de binnenstad. Zoals u al vernomen hebt zullen we dit ook bevragen bij de bevolking. U zegt dat er voldoende participatie was. Idee 2006 is van mening dat het Masterplan voor de stadskern van Diksmuide te veel voor beroering blijft zorgen bij de burger: we worden als lokale politici aangeschreven door diverse personen en met de regelmaat van de klok worden persberichten gestuurd waarbij bepaalde bevolkingsgroepen hun bezorgdheid en ongenoegen over de vernieuwingsplannen uiten.
Een plan maken waar iedereen mee akkoord zal gaan is inderdaad wishful thinking. Het idee op zich, de creatie van open ruimte en de auto weg uit de binnenstad is mooi en nobel.
Mocht er een alternatief zijn voor de parkeerproblematiek zouden wij dit ook wensen. We hebben eertijds ons plan vooropgesteld, we hebben de site van de Boterhalle voorgesteld als parkeermogelijkheid. Dit was toen onmogelijk, nu blijkt dit toch mogelijk te zijn, maar het zouden private plaatsen worden. Het systeem staat en valt met het kort parkeren. Het gebrek aan meer centrale openbare, parkeerplaatsen met langere duur is voor handelaars, senioren, jonge gezinnen en mindervaliden nefast.
Meent het bestuur nu echt dat dit plan gedragen wordt door de bevolking ? Het stadsbestuur blijft al vrij lang totaal doof voor de besoignes van de inwoner. Het antwoord: “Aan de slag”, is voor ons vrij vertaald: het wordt na al dit vergaderen toch wel héél dringend dat we kunnen starten met de werken, de kiezer wil immers binnen twee jaar daadkracht zien van het huidige bestuur. De huidige krappe meerderheid is immers niet vergeten dat dit hen juist verweten werd de vorige legislatuur: veel plannen, maar weinig concrete realisaties…Dat de werk- en leefbaarheid van dit plan bepaald wordt door de mobiliteitsproblematiek, die op korte termijn zeker niet opgelost wordt blijkt van secundair belang.
Als we hier moeten stemmen wordt het toch weer een spelletje van meerderheid tegen minderheid, zonder uitstel. Wij vrezen dus onvoldoende steun, zelfs manifest tegenstand tegen deze plannen en laten dan ook eventueel het initiatief aan de burger zelf: indien er 20% van de bevolking akkoord gaat met het referendum, zal de burger zelf kunnen beslissen over deze grote vernieuwing.
Dit lijkt ons de enige en juiste rechtstreekse vorm van democratie, nodig voor dit groots opgevat Masterplan. Bij deze wensen wij ons te onthouden bij deze pars pro toto.

Repliek op de tussenkomst van Dhr Dekeyzer - Katleen Winne

Dixit : “ Als het dan voor zoveel beroering bij de burger zou zorgen had ik verwacht dat ik de gemeenteraadszaal niet binnen zou kunnen”
Mijn repliek : “ Wat zou het verschil zijn als de burger aanwezig zou zijn ? Het maakt geen verschil als wij hier aanwezig zijn “

Punt 8: Sportpark-Uitbreiding toetreding Divisie Secundaire Diensten TMVW-Inbreng gebruiksrecht installaties Stad Diksmuide - Marc Deprez

- Aangestelden TMVW : Zijn dit personeelsleden van de sportdienst?
- Geen tariefverhoging ! BTW inclusief. Bijgevolg zullen bepaalde clubs deze BTW kunnen recupereren. Idee2006 juicht dit toe. Maar we blijven toch op onze hoede, daar de tarifiëring volledig autonoom is en in handen ligt van de watermaatschappij TMVW! Wat na 2018?
uitzicht op het zwembad, wat uiteraard een goede zaak is.
Bijgevolg zal men vanuit de cafétaria ook eventueel waterpolo kunnen volgen en zien, als er hier een waterpoloploeg zijn ding zou willen doen!
Onlangs is er heel wat commotie ontstaan omtrent de zwembond, die in de toekomst gemengde (jongens-meisjes) teams waterpolo vanaf 12 jaar zou verbieden. Idee2006 vindt dit pure discriminatie en het is eigenlijk de klok 50 jaar terugdraaien. Met dergelijk verbod stigmatiseert men ook de jongens als “viespeuken”

Bijgevoegd punt: Terrassen tijdens de heraanleg Grote Markt - Marc Deprez

De terrassen moeten verdwijnen in het kader van rioleringsscheidingsstelsel. De horecauitbater dient zelf zijn terrasconstructie af te breken en mag na voltooiing van de heraanleg van de Grote Markt zijn terras opnieuw plaatsen, weliswaar allemaal op eigen kosten, niettegenstaande het schepencollege bouwheer is. Dit is voor Idee2006 onaanvaardbaar, daar de horecauitbater terras-, toerismebelasting betaalt. Trouwens, wanneer een particulier werken uitvoert, waarbij het openbaar domein wordt gebruikt en eventueel schade wordt berokkend aan het openbaar domein, moet deze particulier opdraaien voor het herstel en de kosten. Van een discrepantie gesproken!

Mondelinge opmerking - Marc Deprez

Naar aanleiding van de werken aan het kruispunt Tervaetestraat-Oostendestraat (N369), wil ik nog het volgende melden. Het verkeer wordt gedeeltelijk omgeleid via de Keiemdorpstraat. In de beginne was de snelheid niet te aarden en was de veiligheid van de omwonenden, fietsers, voetgangers in het gevaar. Ik heb dan kontakt opgenomen met de schepen voor mobiliteit en het schepencollege heeft dan snelheidsmeters voorzien. Het werpt zeker zijn vruchten af. Als het goed is, moeten wij dit ook kunnen zeggen. Snelheidsmeters hebben mij inziens een natuurlijke reflex.
Vandaar dat Idee2006 vragende partij blijft, om de metalen bakken zeker te beperken en eerder te investeren in snelheidsmeters.