Gemeenteraad 25/05/2009

Punt 6: Bosgroep Ijzer en Leie-oprichting vzw, toetreding gemeente

De bomen en het bos…De waarde voor het geheel, het bewaren en het ondersteunen.We delen met onze fraktie dit engagement.We betreuren evenwel het verwaarlozen van de entiteit, namelijk de boom ‘an sich’.Ter verduidelijking : Een honderdjarige boom moet sneuvelen voor het bouwproject van het kinderdagverblijf ’t Prutske. Met alle begrip voor jong en oud maar er waren andere ontwerpen voor dit bouwproject waarbij de boom kon blijven waar hij al honderd jaar stond.Het is een kwestie van prioriteiten en keuzes maar toch vinden we het spijtig dat ondanks alle goede bedoelingen om bosbeheer verder uit te bouwen het bestuur deze waardevolle boom geen plaats wou geven. Eigenlijk gaat het niet om plaats geven maar wel om plaats te ruimen want de boom stond er al langer dan wie hier ooit al was. Dit lijkt ons minder stichtend en effectief.

Punt 11: Gemeentelijk basisonderwijs-herstructurering en telling op 1 okt 2009 - Katleen Winne

Overwegende dit en dat…Overwegend dat de schepen van onderwijs in de GR 30/03/2009 klaar en duidelijk heeft gezegd dat het enkel tot een inkrimping van 2 naar anderhalve ambten zou gaan. Om dan holder de bolder wegens tijdsdruk alles door onze strot te duwen. Overwegend dat bij hoogdringendheid de democratische grondregels blijkbaar met voeten mogen worden getreden. Als je laat beslist is alles hoogdringend….als de cijfers dan zo sprekend zijn dan kon het dossier eerder grondig voorbereid worden. Overwegend dat waardevolle onderwijsmensen hierdoor hun job verliezen.Overwegend dat ik om de mailing heb verzocht en deze informatie aan mijn fraktie heb overgemaakt en dat dit geen reden kan zijn om uw werkwijze te verschonen.Overwegend dit alles kunnen wij weerom niet akkoord zijn met deze gang van zaken

Bijgevoegd punt: drugproblematiek - Jan Van Acker en Marc Deprez

Beste collega’s

Het is ons en ongetwijfeld ook u opgevallen dat het druggebruik de laatste jaren verontrustend toeneemt…

Recent bleek bij een politiecontrole in Menen 1 op 3 jonge bestuurders positief te testen

In het Wekelijks Nieuws van deze week lezen we dat in Kortrijk 1 op de 5 jongeren “gebruikt”

Ook in Ieper is men gealarmeerd en bepleiten de VZW’s “Kompas” en “Oranjehuis” een Project “nultolerantie” waarbij een snel en kordaat optreden wordt voorgesteld in samenwerking met de jeugdrechter. Dit gebeurt dan via een sluitend systeem van controles, voorwaarden en evt sancties

Ook in Diksmuide lijkt het probleem te escaleren, reden waarvoor we deze tussenkomst hebben gevraagd.

Vanuit de horeca in Diksmuide bereiken ons alarmerende signalen van jongeren die anderen in het druggebruik meesleuren en de sfeer in sommigen cafés verpesten
Vanuit de sociale sector melden maatschappelijke werkers dat er een voortdurend komen een gaan is uit en naar de gevangenis van jongeren die zich in het drugsmilieu bevinden. Blijkbaar zijn het steeds dezelfde jongeren die voor problemen zorgen (herkenbaar in de kranten aan zelfde initialen). Maar het zijn ook diezelfde luiden die ervoor zorgen dat minder kritische pubers en jonge volwassenen zich laten misleiden en meegaan in het gebruik, en ja, zelfs, in het verhandelen van drugs.
Vanuit mijn praktijk als arts constateer ik, en mijn collega zal dit beamen, ook weer een verergering van de toestand.
Iedereen weet dat een aanpak van dit probleem zowel curatie als preventie vraagt.

Het vorige beleid focuste zich vooral op alcohol- en drugpreventie. Denken wij maar aan het drugbos voor het 4de en 5de leerjaar. Ook voor de middelbare scholen werden er initiatieven genomen.

Naast het initiëren van het scholierenfestival sunbeam en de inrichting van het jip (jeugdinformatiepunt) en jop (jeugdontmoetingsplaats), waar er heel wat info over preventie voor handen is, was er ook de samenwerkingsovereenkomst gehad met Arktos, waarbij wij vooral aan het doelloos rondhangen van jongeren probeerden een oplossing te bieden.

Wij zijn er in geslaagd een antenne van De Sleutel te installeren in het ocmw-gebouw. Dit voor mensen, die in aanraking kwamen met drugs en hulp zoeken.

Tot slot heeft het vorig beleid het "Tof-café" gelanceerd, het drugarm-label voor horecazaken zoals dit in Brugge gebeurt. Het label waarborgt een goede samenwerking tussen de preventiewerker en de horeca. Want iedereen weet dat, wanneer er ruchtbaarheid wordt gegeven aan eventueel druggebruik in een horecazaak, deze zaak gedoemd is te verdwijnen. Bijgevolg wordt de discretie tov de horecazaak gegarandeerd.

Uit de jongste cijfers, die ons inziens toch alarmerend zijn, is het volgens Idee2006 noodzakelijk verder werk te maken van een aantal maatregelen te nemen. En, omsterk te staan in deze moeilijke tijden hebben we een aantal voorstellen, die mijn collega zal toelichten

Uit het betoog van mijn collega Jan Van Acker blijkt, dat het druggebruik alarmerend en zelfs angstaanjagend is. Dit betekent niet dat Diksmuide het mekka van de drugs zou zijn. Alcohol- en drugpreventie moet men inderdaad concipiëren over de partijgrenzen heen. Als gewezen bevoegd mandataris volg ik uiteraard deze materie op de voet. Ik betreur ten zeerste, dat er zoveel tijd is verloren gegaan, mede door het gehakketak over de samenstelling van de stuurgroep.In de vorige legislatuur, waar de huidige schepen voor drugpreventie ook deel uitmaakte van de werkgroep hebben wij samen heel wat zaken op de rails gezet, zoals collega Jan Van Acker reeds verkondigde. En ik geef eerlijkheidshalve toe, dat de huidige schepen ook zijn verdienste had in deze werkgroep.

Maar wat Idee2006 helemaal niet kan begrijpen, dat hij geen verder werk maakt van de voornemens en inspanningen van het vorige beleid.Nochtans heeft de huidige schepen het vorige beleidsplan en de uitvoering ervan mee goedgekeurd en behartigd. Dit stemt toch tot reflectie bij Idee2006, vooral met het uitsterven bedreigde label Tofcafé doet onze wenkbrauwen fronzen. Tofcafé is een drugarmlabel voor de horeca. Diksmuide heeft het warm water niet uitgevonden, daar het drugarmlabel analoog is met de Stad Brugge. Het is aan de hand van deze info, dat er voorschriften werden opgemaakt voor de plaatselijke horeca. Een vijftiental horecazaken wilden daarop inspelen. Het is vandaag de dag van vitaal belang om op het terrein aanwezig te zijn. De discretie voor de horeca werd gegarandeerd, daar er eventueel ruchtbaarheid werd gegeven aan druggebruik in een bepaalde horecazaak, deze zaak gedoemd was, zijn matten op te rollen. Daarom werd er overleg voorzien tussen de preventiewerker en uitbater. Het was geenszins de bedoeling politieagent te spelen in de cafés, maar een vertrouwensrelatie op te bouwen tussen de uitbater(s) en de preventiewerker.Uiteraard staan wij achter het beleidsplan, genaamd DOP. Maar wij denken, dat alcohol- en drugpreventie een hot item van de overheid wordt en niet van lesgevers uit de scholen, gezien de alarmerende cijfers. Bovendien hebben heel wat lesgevers de handen vol, om hun lessenpakket uit de doeken te doen aan de leerlingen. Deze lesgevers nu nog eens opzadelen met een bijkomend lessenpakket over drugpreventie is ons inziens geen haalbare kaart meer. En is er een check-up ingelast voor deze lesgevers?

Mondelinge vraag - Katleen Winne

Betreft de praktische realisatie van de kattencastratie.

De zwerfkattenplaag wordt aangepakt in Diksmuide, in Diksmuide info kon de burger de nodige info terug vinden. Voor ons ontbreekt toch nog wat informatie. Na wat verdere investigatie blijkt dat de katten door een bepaalde veearts gecastreerd worden. Waarom werden de veeartsen niet gebrieft ? Waarom kreeg niet iedere veearts de kans om hieraan mee te werken. Wat is het budget die de gemeente hiervoor voorziet.Noblesse oblige. Waarom geen overleg met de beroepsmensen? In Nieuwpoort gebeurde dit wel.

Het antwoord dat er niet veel zwerfkatten zijn lijkt mij onvoldoende. Als er zo weinig zijn hoef je er geen aandacht aan te besteden. Als er meer zijn moet je een ieder een kans geven of tenminste met offertes werken.