Gemeenteraad 25/06/2018

Punt 4: Centrumparking Station – Katleen Winne

We zijn alvast tevreden dat er wat schot in de zaak komt.  We haalden het reeds ettelijke keren aan… De toestand is erbarmelijk en een naam ‘Rand’parking onwaardig.   Er komt een verbinding met de ontwikkelen zone in de Esenweg. Wordt er een mogelijkheid voorzien om de gevaarlijke situatie voor fietsers in de Esenweg op te lossen? Nu is het daar levensgevaarlijk met de fiets…er is geen plaats… Komt er een ondertunneling om zo veilig het stadscentrum te bereiken? Hoe wordt dit voorzien in de begroting ?

Punt 8: verkoop grond recyclagepark – Katleen Winne

We hebben het aangehaald. De geboden prijs gaf de doorslag. We missen hierbij misschien toch wel een beetje een langetermijnvisie.  De firma Deceuninck zorgt voor tewerkstelling.   Ons inziens is dit eveneens een belangrijk gegeven.  Evenals de visie omtrent hun duurzaamheidsbeleid.  Het is de grootste recycler van harde PVC in de Benelux. Worden ze hierdoor gefnuikt in eventuele uitbreidingsmogelijkheden?

Punt 11: Openbare ruimte – Algemeen – voetbalvereniging VV Leke-Vladslo – Marc Deprez

Idee Diksmuide zal dit goedkeuren, maar dit is uiteraard een voorlopige oplossing.  Hoe ver staat het nu met de bijsturing van het GRS om toch een definitieve oplossing te bieden voor de regularisatie van het huidig terrein SP Keiem  langs de Tervaetestraat of worden er zoekzones in het leven geroepen voor een nieuwe locatie.  Graag een woordje uitleg aub.

Bijgevoegd punt: aanpassing fietsroute Michel Pollentier – Marc Deprez

Een tweetal jaren terug hebben wij over de Diksmuidse politieke grenzen heen en in  samenwerking met de vzw feestcommissie Keiem, de fietsroute Michel Pollentier in het leven geroepen.  Deze fietsroute is gegeerd door heel wat recreanten en behelst 62 kilometers.  Maar wij krijgen  regelmatig de vraag  om deze fietsroute meer gezinsvriendelijker te maken en bijgevolg zou men moeten of kunnen opteren voor een lus van een 40-tal kilometers.  Dit is meer haalbaar voor de minder geoefende fietser, gezinnen, kinderen,… Uiteraard blijft men ook de 62 km-lange fietsroute behouden.

Wil het stadsbestuur dit voornemen in overweging nemen?

Mondelinge vraag : site boterhalle – Marc Deprez

Idee Diksmuide leest in een gerenommeerd dagblad, dat de SP.a toch op zoek is naar meer parkeerruimte in het centrum van Diksmuide.  Enig idee waar?

Wij zouden ook graag de info krijgen van het volledige betoog rond de parkeermogelijkheden op de site van de boterhalle.  Dit impliceert echter het verslag van de brandweer en ook van de zogezegde inschrijver!

Het tijdstip van de persnota door de schepen  nota bene vrijdag ll om 17u15 lijkt ons heel bizar en wij steken niet onder stoelen of banken, dat dit een bewuste keuze is om de oppositie in snelheid te pakken en eigenlijk de mond volledig te snoeren.  Er is immers geen dossier voor de oppositie om in te kijken.  Dit tart alle verbeelding!

Mondelinge vraag – Katleen Winne

De foto werd al wat gedeeld via sociale media en de krant.  De burger is verontrust en wij ook.  Op verschillende plaatsen zien we  schade. Er wordt gezegd dat er niet veel aan de hand is… We weten echter allemaal dat het wel veel geld gekost heeft. We moeten zorgzaam omgaan met belastinggeld.  U belooft straks een belastingsvermindering…? Dit geeft alvast niet veel vertrouwen… Hoelang blijft de aannemer aansprakelijk? Hoelang wordt de weg dan weer afgesloten?

Wat met de grijze biggenruggen… Ik weet dat u zal zeggen dat het erfgoed is…echt goed is het niet. Hebben jullie er zicht op hoeveel mensen er al gevallen zijn? Ik ken er alvast al 4, met ernstige letsels.  Erfgoed laten beschermen en uw burgers niet…m.i. kan dit niet de bedoeling zijn. De doorgankelijkheid voor voetgangers is dan misschien uw bevoegdheid… Het kan toch niet de bedoeling zijn dat de voetgangers op straat dienen te lopen ? In kader van de veiligheid voor senioren en andere burgers graag uw aanpassingen.  Ook graag uw interventie voor de kop van de GB Jacquesstraat.  Auto’s nemen de binnenbocht bij het inrijden van de GB Jacquesstraat, dit vormt een levensgevaarlijke situatie voor fietsers komend van de richting markt.  Vrijdag laatsleden was er weer een serieus ongeval!