Gemeenteraad 25/08/2008

Punt 3: OCMW-jaarrekening 2007 - Marc Deprez

Idee2006 stelt vast, dat het over te dragen negatief resultaat groter is in vergelijking met 2006, niettegenstaande de gemeentelijke dotatie is verhoogd.In deze rekening heeft men nu de inkomsten van pachten van gronden en huizen. Het beleid is volop bezig met de verkoop van al zijn patrimonium.Hoe zullen deze inkomsten in de toekomst worden gecompenseerd? Zal de dotatie nog maar eens verhogen, dat op de rug van de Diksmuidse belastingbetaler terecht komt? Of zal het beleid besparingen doorvoeren in het ocmw? Of zullen de dagligprijzen nog eens verhogen?Ook vinden wij nergens een spoor van aftrek van schenkingen in het verleden bij pachtoverdracht tgv aankoop van patrimonium. Hoe gaat dit nu in zijn werk?

Punt 7: Patrimonium – Besluit tot desaffectatie - Katleen Winne

De verkoop van dit onroerend goed blijft de gemoederen beroeren.Alle reeds door ons aangehaalde punten kunnen nog eens herhaald worden en alhoewel hier geschiedenis verkocht wordt wil ik deze niet herhalen. Zonder toekomstvisie breekt de CD&V hier weerom beloftes.Uitverkoop van al ons| onroerend goed (cfr ocmw-bezit) lijkt ons evenmin een evenwichtige portefeuillleverdeling voor de toekomst van onze stad.Spijtig dat andere mogelijkheden niet verder uitgezocht en uitgewerkt werden.

Dergelijke beslissingen nemen geen keer. Wij willen dan ook met Idee2006 aan dit debacle niet meewerken. Nee, blijft voor ons nee

Bij nader opzoeken blijft desaffecteren in het Nederlands onopzoekbaar.

Affecteren wel :1)Bestemmen, uittrekken

2/ zeer begeren

Dat u wil des-affecteren is naderhand al duidelijk; hopelijk wordt de desinfectie van wat duiven achterlaten dan ook opgelost door de volgende eigenaar. Deze oplossing zal dan ook maar beperkt blijven tot dit privé-initiatief…alhoewel dit ons inziens ook een gemeentelijke plaag is. Hopelijk wordt deze bijzonder mooie hoek dan toch beter onderhouden dan wat het bestuur de afgelopen jaren heeft tentoon gespreid. Geen bestemming, geen affectie; geen zorg ! De ‘zorgen’ zullen voor later zijn.

Punt 11: Herstellingswerken Kerk te Beerst - Marc Deprez

Een vraagje bij het reorganiseren van sacristie?We zien in het plan dat de trap en de wastafel wordt verplaatst . Gaat deze sacristie nu ook fungeren als vergaderruimte voor de kerkfabriek?

Bijgevoegd punt: landbouwdag - Marc deprez

De landbouwdag gaat door op zondag 28 september. In de landbouwraad is reeds discussie geweest over de locatie van de paardenprijskamp ter hoogte van Scheeweghe. Er worden een aantal maatregelen getroffen om de veiligheid te optimaliseren, maar naar onze mening kan je nooit volledig de veiligheid garanderen op die plaats. In die omgeving word je geconfronteerd met een florerend restaurant, twee straten, die uitmonden op de N35 (Pervijzestraat) en deze N35 is een heel belangrijke kustroute en bijgevolg is het verkeer bijkomend heel druk. Men kan niet ontkennen, dat deze situatie heel wat gevaren genereert. Bovendien waren de medewerkers van de landbouwdag in de Dodengangstraat bereid hun terreinen ter beschikking te stellen voor de paardenprijskamp, waar de veiligheid veel beter kan worden gegarandeerd. Er is dus een alternatief voor handen. Idee2006 vraagt hierbij de hoofdelijke stemming over het feit als iedereen de mening deelt, dat de veiligheid voldoende wordt gegarandeerd bij het doorgaan van de paardenprijskamp ter hoogte van Scheeweghe en is het kostenplaatje verantwoord, daar er een alternatief is? Ter zijde : Er wordt een bijkomende patrouille politie voorzien ter hoogte van Lettenburg en aan Scheeweghe. 5 stewards worden er ingezet voor de prijs van 125 euro. Hebben die stewards een verkeersopleiding?Bovendien kost een bijkomende patrouille handenvol geld. Vergoeding aan 200 procent.Idee2006 denkt dat het opportuner is de politie te laten funtioneren voor andere opdrachten. Denken we maar aan de dodenweg N369. Bovendien is er een alternatieve locatie voor de paardenprijskamp.

Mededeling: Overkoepelende raad van kerkfabrieken - Jan (niet voorgelezen)

We vinden het hemeltergend, ja godgeklaagd dat de oppositiepartijen geen in spraak krijgen in deze raad. Het is ons nochtans beloofd. Van het instituut dat over ons “heil” waakt, weten we dat het de laatste dictatuur genoemd wordt, maar hier gaat het wel degelijk om wereldse aangelegenheden. We vertegenwoordigen samen de kleine helft van de bevolking. Die mag dus geen enkele inspraak krijgen maar moet wel, soms ongewild mee betalen. De democratie wordt hier zwaar met de voeten getreden. Eens temeer toont deze meerderheid zijn dictatoriale trekjes. Spijtig, een zoveelste gemiste kans om het debat tussen kerk en staat breed open te trekken.