Gemeenteraad 25/08/2014

Financiële balans en evaluatie “Baloise-tijdrit” - Marc Deprez

Uitgaven : 79.989,4
Inkomsten : 18.250
Een totaal deficit van 61.739 euro. Graag een woordje uitleg!

De inkomsten zijn uiteraard ondermaats. Vipverkoop een flop met het pijnlijke gevolg van bijna 62.000 euro verlies. 80.000 euro kostprijs, zonder de logistieke steun meegerekend. Deze logistieke steun is peperduur, daar de werknemers moesten werken tijdens een hoogdag. 80.000 euro kostprijs, dit kan je niet meer verkopen aan de brave inwoner van Diksmuide, die torenhoge belastingen en andere besparingen moet ophoesten. Idee2006 heeft niets tegen dit wielergebeuren, integendeel! Maar men moet meer inkomsten genereren. En daar is het misgelopen. Een ambtenaar, die de vipverkoop moet behartigen is geen goed idee. En dit is naar onze bescheiden mening ook de taak niet van een ambtenaar en deze ambtenaar kan je niets verwijten. Je moet daarvoor mensen kunnen aanspreken, die voeling hebben met het bedrijfsleven en de wielermiddens.
Even vergelijken met het voormalig natourcriterium, dat dit schepencollege uit zijn handen heeft laten glippen en dat nooit meer terugkomt De Vip tent, was altijd uitverkocht . Dit behelsde 900 vips. Een massa volk. Een mooi deelnemersveld en Diksmuide werd weken, dagen op de kaart gezet. 266.000 kijkers voor de Baloise- tijdrit, daarentegen telt een tourrit meer dan 1.000.000 kijkers en dit heeft ook heel positieve impact op een natourcriterium!
Het natourcriterium berokkende ook geen economische schade in tegenstelling tot de Baloise-tijdrit. Heel het industrieterrein Kaaskerke werd een volledige dag afgesloten. Menig bedrijfsleider werd genoodzaakt zijn werknemers naar huis te sturen en vervolgens moesten zij de zaterdag ofwel de donderdag, een hoogdag komen werken. Hoeveel heeft dit de werkgever gekost? Ook in het centrum hebben heel wat winkels financieel nadeel ondervonden. Immers niemand kon nog de winkels bereiken tijdens de dag. Ook de zorgsector ( thuisverpleging, dokters,…) kende heel wat problemen om hun patiënten te kunnen bereiken.
De schepen kost de gemeenschap heel wat geld. Een jaar terug werd het jeugdhuis “De Shelter” gesloten. Kostprijs :25.000 euro. Grup Sporting Keiem werd afgevoerd : kostprijs 20.000 euro en nu een verlies van 62.000 euro nav de Baloise-tijdrit. In totaal 107.000 euro. Als je ons vraagt. Heel mooi palmares. Trouwens op deze wijze kan men geen huishouden, bedrijf runnen. Failliet moet men!

Wat de schepen voor toerisme beweert, dat door toedoen van de Baloise-tijdrit meer bezoekers genereert vooral naar de IJzertoren en de Dodengang toe is nonsens en larie en lijkt ons heel goedkoop en simplistisch van de schepen om op deze wijze het financiële debacle van de Baloise-tijdrit in een positief daglicht te stellen. Trouwens deze morgen gehoord op radio 2 West-Vlaanderen, dat de Westhoek in het algemeen dit jaar heel wat meer bezoekers krijgt enkel en alleen vanuit het oogpunt “herdenking 100 jaar Eerste Wereldoorlog”. Het Flanders Field museum in Ieper zou dit jaar reeds meer dan het dubbele aantal bezoekers hebben gekend!

Tot slot vindt Idee2006 het heel bizar en zielig, dat de sportschepen blijkbaar over een andere financiële balans beschikte. In sommige gevallen beweerde hij dan de BTW 21 procent inclusief was, vooral als het over de uitgaven ging en wanneer het over inkomsten ging, dan was het BTW exclusief. In bijlage vind je ook de financiële balans ontvangen van de financiële dienst.