Gemeenteraad 26/03/2018

Punt 4: Hof ter bloemmolens-Vaartstraat - Katleen Winne

Dit is een correcte vraag. In het verleden vroegen wij om eventueel een zebrapad daar aan te brengen. De mensen van Duin en Polder en de vele senioren die in hof ter bloemmolens wonen, zouden er m.i. veiliger kunnen oversteken. De mensen die via het halve maanstraatje de randparking van Beerstblote willen bereiken evenzeer. U blijft dit irrelevant vinden ? Überhaupt elk zebrapad ?

Punt 9: Technische dienst – Gebouwen, facility en patrimonium- Boterhalle - Jan Van Acker

We maken ons grote zorgen omtrent de ontwikkeling van de Boterhalle. De stad geeft hier één van de laatste troeven voor een toekomstig dynamisch centrum uit handen. Deze site biedt zoveel mogelijkheden om Diksmuide als centrumstad nieuw leven in te blazen en er wordt gekozen voor een fuifzaal tot 1200 personen met appartementen en geen publieke parking. Een project waarbij de Diksmuideling geen enkele inspraak heeft.

We zijn bevreesd dat het project dezelfde weg zal opgaan als de schipstraat en het zogenaamde Polderpand. Projecten die op papier misschien mooi ogen maar waar de ziel ontbreekt

Er is de afgelopen tien jaar op geen enkele wijze een strategisch plan opgemaakt, waardoor de Gen. Bar. Jacquesstraat haar statuut als winkelstraat ziet vervagen en er zelfs vijf brillenwinkels worden toegestaan binnen een straal van 500 meter. Maar wat baten kaars en bril… Als iemand dringend de bril mag opzetten, dan is het wel dit bestuur. Er werden bijzonder veel stenen verlegd, maar aan de ondersteuning van het handelsapparaat werd nauwelijks aandacht besteed. Dat wreekt zich en is tastbaar zichtbaar in het straatbeeld.”

Marc Deprez

Naast de uiteenzetting van Jan zou ik nog het volgende willen toevoegen. Ik zou vragen aan onze fractievoorzitter Idee Diksmuide Jan Van Acker om de gemeenteraad te schorsen in het kader van een overleg te plegen met de meerderheid. Onze prangende vraag is dan ook, om het dossier van de Boterhalle in de wachtkamer te plaatsen tot na de verkiezingen. Iedere Diksmuideling is op vandaag vragende partij voor meer parking in de onmiddellijke omgeving van de Grote Markt. Er zijn immers te weinig parkeerplaatsen. Wij hebben dit altijd voorspeld en het is nog maar eens het levende bewijs, dat de meer dan 5000 handtekeningen voor bijkomende parking gevolg moet kennen. Spijkers op laag water met ware drogredenen, manipulatie, decadente bewuste spitsvondigheden door het stadsbestuur, die juridisch weliswaar werden weerlegd, hebben ervoor gezorgd, dat een referendum de das werd omgedaan.

Punt 13: Over de kermis gesproken - Katleen Winne

Er was een overleg met de foorkramers. Er werd gepostuleerd een deel van de kermis op de markt te plaatsen… Zijn de 3 weken hardingstijd voorbij ? Zal de markt af zijn ? Er werd gewag gemaakt van de kermis op het plein Hauspie te plaatsen. Is dit daar veilig ? Langs welke kant moeten we op de kermis ? Is de kermis veilig af te sluiten ? Blijkbaar komen er een aantal attracties dit jaar niet. Misschien beter uw website aanpassen…Er wordt daar megabots, big swing en ander plezier beloofd.

Punt 14: Administratieve handelingen burgerzaken - Katleen Winne

In 2015 deed men een grootschalige bevraging naar de kostprijs van het trouwen per gemeente. Elke gemeente/stad werd toen bevraagd. Wij schitterden met ons duurste trouwboekje. Ik zie dat dit zo blijft…is dit dan een mooier trouwboekje dan ergens anders ?

Mondelinge vragen
1) ‘’Curieuzeneuzen” - Katleen Winne

Op 10/3/2018 stuurde ik een bericht via de pers tot eventuele participatie in het ‘curieuzeneuzenproject’.
‘Diksmuide geeft je ademruimte’ Dit is de slogan van Diksmuide.
In kader van het onderzoek naar de luchtkwaliteit in Vlaanderen wordt de medewerking van de burger gevraagd. Het is een onderzoek in samenwerking van de krant De Standaard met de universiteit van Antwerpen, de Vlaamse Milieumaatschappij en andere partners. Meten is weten. Als we veel meten, weten we meer. Met burgerparticipatie komen we verder. Het zorgt voor sensibilisatie en betrokkenheid. In sommige steden en gemeenten nemen de gemeentebesturen initiatieven tot aanzetten van participatie aan dit project. Spijtig dat hier geen dergelijke initiatieven genomen werden. Doet het bestuur mee ? Het is de ideale kans om de slogan daadkracht bij te zetten, als de resultaten gunstig zouden zijn… Of worden de gevolgen van de luchtvervuiling door het vele doorkruisend zwaar vervoer en de tijdelijke files dwars door de centra hierdoor duidelijker ? Ik was (zie vraagstelling in infoblaadje van Idee eind januari) en ik blijf ‘curieus’. Dergelijke lovenswaardige initiatieven van ‘crowdsourcing’ maken wetenschappelijke studies mogelijk waar je als vragend individu niet toe in staat bent. Citizen science combineert wetenschap, burgerzin en democratie. We zijn met ons IDEE grote voorstander van burgerparticipatie en het raadplegen van de basis, herinner ons onterecht afgewezen referendum X2 !
Ik heb alvast niet gewacht, het initiatief genomen en mij kandidaat gesteld. Ik hoop met dit schrijven nog mensen uit Diksmuide te motiveren om mee te werken. Inschrijven kan nog tot 20/3/2018 via de website www.curieuzeneuzen.be
Ondertussen in de inschrijftijd afgerond. De selectie van de meetpunten gemaakt.
967 scholen, 961 bedrijven, 323 verenigingen, 597 gemeentehuizen en overhiedsdiensten,49778 particulieren.
Heeft dit stadsbestuur met een voorbeeldfunctie , na de hint, dan toch meegedaan ? Of niet ?

2) Graag uw interventie bij het zebrapad thv de Ijzerlaan - Katleen Winne

Ik begrijp dat omwille van veiligheidsredenen het zebrapad verplaatst werd naar de occasiemarkt. Voor de (veelal wat oudere) bewoners vanuit de bloemenwijk is de extra lus niet echt aangewezen. Ze moeten dan ook 2 x de weg kruisen om naar de plaatselijke bakker, beenhouwer, groenteboer te gaan. Is er een tussenoplossing mogelijk ? De aanloop naar het zebrapad thv de occasiemarkt is zelfs niet van een goede ‘occasiekwaliteit’. U moet dit zebrapad eens trachten te bereiken met een rollator…Graag uw visie en daaropvolgend daadkracht.

3) programma, plan voor de alternatieve energie - Marc Deprez

In de vorige gemeenteraad heeft Idee Diksmuide een betoog gehouden voor meer alternatieve energie. Wij zijn voorstander om bijkomende grote windmolens in de omgeving van de Put van Nieuwkapelle. Wij steken niet onder stoelen of banken, dat wij het parcours, discours van minister Bart Tommelein om de kernenergie weg te cijferen tegen 2025 volledig steunen. Op Vlaams niveau kan de minister ook rekenen op de steun van de C.D.&V voor zijn strategie. Zonne-energie, grote- en kleine windmolens zullen sowieso de actoren worden voor de alternatieve energie en wij zijn niet beroerd om toegeven, dat dit voor ons een speerpunt wordt in ons verkiezingsprogramma. Bart Tommelein zei in zijn pleidooi tijdens ons eetfestijn van Idee Diksmuide, dat Diksmuide de place to be is voor de alternatieve energie, gezien het feit van de vele open, windrijke ruimtes. Nu vraagt Idee Diksmuide aan de meerderheid om iedereen te sensibiliseren om zoveel mogelijk zonnepanelen te installeren op de daken. Een schrijven richten naar iedere Diksmuideling om deze attitude in te pompen zou mogelijks een goede start zijn. Wij opteren ook om parken met kleine windmolens aan te leggen. Dit is nu nog nergens het geval, maar wij willen in Diksmuide de voortrekker zijn. Hier en daar kennen wij het fenomeen van parken voor zonnepanelen. Graag de mening van iedere fractie.