Gemeenteraad 26/05/2014

Punt 14: Centrummanagement  - Jan

Idee2006 zal de toelage aan de VZW goedkeuren. Toch enkele vragen.
In het jaaroverzicht vinden we onder meer:

  • Folder en affiche ter promotie van de Paasfoor en de julifoor
  • Ondersteunen wekelijkse maandagmarkt. Om meer gegadigden naar de maandagmarkt te lokken, werd tijdens de schoolvakanties animatie voor de kinderen voorzien tijdens de maandagmarkt . ( knutselen, ballonplooier, clowns,… )

Is dit succesvol? Is er een tendens merkbaar?

De paasfoor is desondanks geen groot succes. Wat kan men meer doen om nieuw leven in deze foor te blazen?

Punten 19-20-21: Nieuwe tarieven sportinfrastructuur, wijzigen gebruikersreglement voor jeugdwerkinitiatieven in gemeentelijke lokalen en wijzigen reglement betreffende ondersteuning van kampen - Marc Deprez

Deze verhogingen nu op de gemeenteraad brengen, als de verkiezingen juist gepasseerd zijn lijkt mij op zijn minst bewust en moedwillig gedaan.
Idee2006 zal deze drastische verhogingen zeker niet goedkeuren.  De belastingen zijn fors gestegen zogezegd onder de noemer van levensduurte en index en nu worden de verenigingen ook geviseerd.   Verenigingen, die op vandaag reeds worden geconfronteerd met het verguisde uitleenreglement worden nu nog eens gepest met verhoging van tarieven.   Verenigingen zijn de hoeksteen van de maatschappij.   Velen vinden daarin een creatieve vrijetijdsbesteding.   De verenigingen zullen nu noodgedwongen hun lidgelden dienen te verhogen en waarvan de individuele sporter, jeugdverenigingslid,… nog maar eens het gelag zal betalen.  Dit is een brug te ver en de brave Diksmuideling, die met deze meerderheid reeds handenvol belastingen betaalt, verdient beter!