Gemeenteraad 26/06/2017

Punt 2 tot en met punt 16: Kerkfabrieken – Rekeningen – jaarrekeningen dj 2016 - Marc Deprez

Idee2006 zal dit goedkeuren, maar hoe ver staat met het dossier voor de herbestemming van de Kerk van Lampernisse? Is er reeds een priesterraad? Is er eventueel een advies van deze priesterraad?
Is alles koek en ei met erfgoed voor de herbestemming van de Kerk van Lampernisse?
Wij willen nogmaals beklemtonen, dat wij geen voorstander zijn van dit voornemen nl. een urnenkerk als herbestemming. Wij vrezen voor 18de en 19de eeuwse toestanden, waarbij de rijken in de kerk mochten worden begraven De dood is voor iedereen gelijk en vanuit dit oogpunt streven wij naar uniformiteit. Een sprekend voorbeeld is de begraafplaats “Warande” in Torhout.
En wat met de Kerk van Kaaskerke, die deze meerderheid heeft verkocht? Dit is de kankerplaats van Diksmuide. Welke maatregelen gaat men treffen? De huidige, desolate indruk van deze site kan toch niet door de beugel. Bovendien is deze site één van de toegangspoorten van Diksmuide. Het streelt geenszins het oog!

Punt 22: Technische dienst – Gebouwen – Chiro Leke – een nieuw jeugdlokaal - Marc Deprez

Idee2006 zal dit uiteraard goedkeuren. Maar waarom moet dit allemaal zo lang op zich wachten? Volgens de meerjarenplanning was dit nieuw jeugdlokaal reeds voorzien een viertal jaren terug. Dit lijkt ons heel bizar. Spelen hier opnieuw de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 een rol? Bijgevolg lintjes knippen in 2018 over het hoofd van een jeugdbeweging en de leden, die reeds lang een nieuw dak boven hun hoofd moesten hebben.

Punt 24: Zwembad - Katleen Winne

Het gaat hier over wat op het dak ligt maar Is er eventueel nagedacht over de inhoud van het nieuwe zwembad ?
Zou er een mogelijkheid zijn om natuurwater te gebruiken ? Hoe zit het met de chloorbenadering.
Misschien kan het een troef zijn om deze zoveel als mogelijk te reduceren. Het zou alvast de gezondheid ten goede komen (baby’s, ouderen, competitiezwemmers).

Punt 27: Boterhalle - Katleen Winne

We vragen u met aandrang uw beslissing uit te stellen of dan toch duidelijkheid te scheppen over eventuele parkingmogelijkheden. Dit blijft nu privaat in uw visie ? Of ziet u dan toch het publieke nut ervan in. De eerste keer hebt u 2995 handtekeningen genegeerd. U heeft de mond vol van participatie. De participatie van de burger aan het referendum is alvast groter dan de gecreëerde participatiemomenten en de werkelijke condensatie ervan. Als gebuisde schoolkindjes dienden we de zaal te verlaten. De reductio ad absurdum van de situatie, het ongeldig verklaren van handtekeningen, het negeren van werkelijk uitgebrachte stemmen van burgers die spijtig genoeg ondertussen overleden waren en het besef dat de burger het echt anders wil gaf ons de veerkracht om het monnikenwerk opnieuw te doen. Van eind mei tot nu hebben we weerom 3000 handtekeningen. U kocht een programma om de handtekeningen te verifiëren. U beschikt over een bevolkingsregister, u hebt personeel. De wapens waar we mee strijden zijn in onevenwicht. We krijgen noch het programma, noch een bevolkingsregister waarmee we alles zelf kunnen verifiëren.
Maar toch komt u er deze keer niet onderuit. Mochten we zelfs beide databases samenvoegen hebben we er meer dan 5000. Waarom luistert u niet ?
In de bewuste mail van Dhr Santy staat duidelijk dat er interpretatiemogelijkheden zijn.
Een evenementenhal/ cultuurcentrum/annex bibliotheek zonder parkeermogelijkheden blijkt ons evenzeer nogal ridicuul.
Woonentiteiten op een evenementenhal lijken ons inziens ook niet opportuun.

Punt 28: zone 30 - Katleen Winne

30 km/u we zijn akkoord in bepaalde situaties. Kunnen er geen dynamische borden geplaatst worden ? Worden er controles genoeg uitgevoerd ? Hoeveel boetes werden al uitgeschreven? De snelheidsaanduidingen zijn wel confronterend maar zijn die voldoende ?

Punt 33: lichten Stragier - Katleen Winne

Dit lost het probleem van het zwaar vervoer niet op. Ik hoop dat de intelligente lichten daar dan slimmer zijn dan de lichten aan de hoge brug.
Diksmuide zit heel vaak potdicht. Ik vraag mij af of dit het probleem oplost…op de ring wachten we al zeer lang. Het kan dan toch ook de bedoeling niet zijn dat zware vrachtwagens dit kruispunt nemen. Hoe zit het met de telling en de stroom van het zwaar verkeer ? . Het blijft als fietser/voetganger levensgevaarlijk om deze as te gebruiken en/of te kruisen.
We zijn het slachtoffer van de tolheffing. Worden hier nog stappen in ondernomen of laten wij zo maar begaan en halen we de schouders op. Misschien kunnen we zelf een tolhuisje maken…

Punt 40: GFT - Katleen Winne

Het uitstel voor het huursysteem hoeft geen uitstel te betekenen voor mijn eerder gemaakte voorstel : de aanpak van het plastiek. De roze zak is een proefproject. Er dient een kosten-batenanalyse gemaakt te worden ; aantal ophaalpunten, vervuiling door het ophalen… Misschien kan u initieel al een verzamelpunt organiseren in het recyclagepark zelf. Dit kan al een begin en een tussenoplossing zijn.

Toegevoegd punt: Put thv Alfons Vanheestraat - Marc Deprez

In de Alfons Van Heestraat ter hoogte van huisnummer 61 te Diksmuide-Beerst bevindt zich een open put van ongeveer een 150 à 180 vierkante meter. Deze put fungeert als buffer om het overtollige water op te vangen. Tot daar geen probleem! Maar er staat op vandaag geen omheining rond deze put. En daar schuilt bijgevolg een groot gevaar voor kleine kinderen. In deze wijk bevinden zich heel wat jonge gezinnen met kinderen. Hierbij vraagt Idee2006 met aandrang om een omheining te voorzien rond deze open put, opdat de veiligheid van spelende kinderen zou kunnen worden gegarandeerd.

Toegevoegd punt : Kadaster van mandaten en inkomsten van politici Ingediend door Jan Van Acker - Marc Deprez

Na de resem schandalen en het zal wellicht nog niet eindigen, willen wij vooral transparantie over de mandaten en de vergoedingen, die daarmee gepaard gaan. Zoals wij reeds vroeger aansneden, delen wij de mening van de SP.A, waarbij wij een beperking wensen van het aantal mandaten, plafonnering en bijgevolg cumuls drastisch worden beperkt.
Hierbij vraagt Idee2006 nogmaals met aandrang en in het belang van de politiek en vooral van de burger om het totale pakket aan inkomsten vanuit de politiek, mandaten openbaar te maken. Want het behelst per slot van rekening belastinggeld van de burger en de burger heeft recht wat er gebeurt met zijn geld.
Beste burgemeester, wij gooien niet met modder en wij voeren beleid en wij nemen onze verantwoordelijkheid en wij nemen de handschoen op. De burger walgt op vandaag terecht van de politiek. Verder zwijgen over jouw inkomsten uit allerlei mandaten kan moreel niet meer worden getolereerd. Besef dit toch zelf eens en geef het voorbeeld, opdat de politiek in een beter daglicht zou worden gesteld. Er is heel wat werk aan de winkel op dit vlak en u kan de voorzet geven! Kijk we geven u de kans in deze gemeenteraad uw inkomsten openbaar te maken. Doen, doen, doen aub!
Idee2006 zal blijven op dezelfde nagel kloppen. We zullen er maar aan beginnen!
Als burgemeester hebt u een gekende wedde van 64.728 euro. Daarnaast bekleedt u nog een aantal posten in intercommunales waarvan u tot nu toe niet wil zeggen hoeveel deze u opbrengen.
Infrax CVBA als bestuurder. Bestuur 14 leden
Bestuurdersvergoedingen : 41.812,16 ongeveer gemiddeld 2986 euro
Infrax West als voorzitter raad van bestuur
Bestuur : 34 leden
Bestuurdersvergoeding : 84.729,93 euro + 18360 + 27534 + 40047. Hoe vindt men hier de bomen in het bos? Er is nog een uitvoerend comité en nog een structuur in Brussel, waar u ook deel van uitmaakt. Kilometervergoeding?
Graag een woordje uitleg aub.
Dit is nog maar het begin. De volgende gemeenteraad zal Idee2006 een motie indienen, opdat ieder Diksmuids mandataris zijn inkomsten uit mandaten zou bekend maken en het aantal mandaten zou worden beperkt per politieker. Deze motie kan een referentie en een voorbeeld zijn voor alle gemeenten, steden, parlementen, gemeenschappen,…

Mondelinge vraag: Droogte-water geven-geleden schade - Katleen Winne

Het is inderdaad aanstootgevend dat landbouwers hun gewassen moeten laten uitdrogen terwijl wij de bloemetjes water geven en de zwembaden vullen. Hoe gaat dit hier in zijn werk ? Worden de klimatologische coördinaten hier ergens bijgehouden ? Zo ja, waar en wie ? Indien deze uitzonderlijk zijn dient stad Diksmuide dan een aanvraag tot erkenning van ramp in te dienen ? Is er zicht op de geleden schade bij de landbouwers ? Kunnen ze ergens terecht ?