Gemeenteraad 26/09/2011

Punt 26: Technische dienst - Wegen en Waterlopen-Reconversie bedrijventerrein Heernisse - Ondergronds brengen van nutsleidingen in de Nijverheidsstraat te Diksmuide – Kostenraming – goedkeuring - Katleen Winne

Vorige maand werd door deze gemeenteraad het stadsaandeel van 840 000 euro goedgekeurd. Idee2006 onthield zich.

Waar de rekenfouten toen lagen was niet duidelijk.

Welke koerswijziging is nu weer noodzakelijk om nog maar eens 63.528,48 euro te verantwoorden ditmaal voor het ondergronds brengen van nutsleidingen in de Nijverheidsstraat ?

Bij het doornemen van het dossier is er een notule van het schepencollege de dato 9/2/2010 waarin vermeld wordt goedkeuring te verlenen aan het ondergronds brengen van de bestaande netten in
kader van de werken ‘reconversie Heernisse indien Infrax de kosten voor eigen rekening neemt gezien het verouderde net.

Zijn dit dan de werken aan de nutsvoorzieningen ten belope van alle kosten die niet door de nutsmaatschappijen gedragen worden en niet gesubsidieerd worden door het Vlaams Agentschap voor
ondernemen zoals goedgekeurd werd in de GR van 21/12/2009 ?

Zijn alle meerprijzen nu vermeld of krijgen we er nog?

Punt 27: Technische dienst - Gebouwendienst - Stadhuis - Algemene buitenrestauratie aan beschermd stadhuis - Marc Deprez

Idee2006 gaat zich onthouden, daar het stadsaandeel bijna verdubbelt. Dossier bis analoog met de reconversiebedrijventerrein Heernisse

Punt 30: Vrije tijd en onderwijs-Sociale diensten-Evaluatie Lokaal Sociaal Beleidsplan - Marc Deprez

Even toch de vertrekbasis onder loep nemen!

Op 22 juni 2010 verstuurde Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen een omzendbrief over de tussentijdse evaluatie van het Lokaal Sociaal Beleidsplan. De Vlaamse administratie vraagt wel om een beknopte vragenlijst in te vullen over het verloop van de evaluatie. Is dit gebeurd?

Het invullen van de vragenlijst moet gebeuren voor 15 mei 2011, waaruit valt af te leiden, dat ook de evaluatie voor die datum moet plaatsvinden. Vandaag zijn we maandag 26 september.
Ruim over tijd.

Collega’s, bij de opmaak van het lokaal sociaal beleidsplan hebben wij vanuit Idee2006 opgemerkt, dat er eigenlijk niets werd vermeld ivm gehandicapten. Blijkbaar waren er voor de schepen, voorzitter andere prioriteiten.

Aan een aantal punten van het Lokaal Sociaal Beleidsplan werd min of meer een stuk voldaan. Maar Idee2006 wilt zich verder focussen op het gehandicaptenbeleid. Meer bepaald gaat dit ook over
de toegankelijkheid voor het vrijetijdsaanbod in Diksmuide voor mensen met beperkingen.

Trouwens mijn collega ocmw-raadslid Annemie Borra heeft deze problematiek reeds meermaals aangesneden.

Verder lezen wij in punt 6.3.1.2 Opstart werkgroep Wego en opmaak nieuwe doelstellingen en acties – uitgevoerd.

Daarbij staat te lezen, dat de antennepost De Sleutel = drughulpverlening bijna 2 jaar uit het straatbeeld was verdwenen. Dit is onaanvaardbaar. In Diksmuide werd de alcohol- of drugverslaafde aan zijn lot overgelaten. En nu de weg terugvinden naar de hulpverlening. Dit is opnieuw starten van beneden nul.

Bovendien staat er vermeld, dat men verontrustende signalen van alcoholconsumptie van – 16 jarigen opving. Er werden wobblers verspreid in de Diksmuidse horeca en handelszaken. Reageren wanneer het kalf half of heel is verdronken, brengt weinig of geen zoden aan de dijk. Het is nog maar eens het levende bewijs, dat het alcohol- en drugarmlabel “Tofcafé” zijn verdienste heeft en had.

Op regelmatige tijdstippen een overleg plegen met de horeca is een must. Graag had ik ook geweten in welke café’s, horecazaken deze wobblers werden verspreid? Of hangt het af van “soort café”?

Idee2006 zal zich onthouden.

Toegevoegd punt: Zichtbaarheid zebrapaden 2011-09-26 - KatleenWinne

Ik werd hierover aangesproken door burgers. Ik nam de fiets en evalueerde de zebrapaden. Ik bezorg u mijn lijst. Alles is perceptie. Wat is goed en wat is slecht? Er zijn er heel wat die mijn insziens in orde zijn. Er zijn er enkele die bijzonder slecht zichtbaar zijn. 1 zebrapad die niet voldoet is een aanslag op de veiligheid van de zwakke weggebruiker.

Ik noem u de pijnpunten van de bestaande:

 • Oversteek GB Jacquesstraat thvIjzerlaan
 • De zebrapaden in nabijheid van de markt !
 • De zebrapaden thv de parklaan

In de verkeerscommissie wordt soms de vraag gesteld door een burger om bepaalde zebrapaden te herschilderen. Kan hier geen gestructureerde aanpak gemaakt worden?

Het pijnpunt van de onbestaande:

Wat bij het instellen van nieuwe zebrapaden ? Een nieuw zebrapad op de drukke Esenwegthv commerciële zaken ? Alle inwoners van de tuinwijk en nieuwe wijken daar gelegen dienen tot aan het eerste zebrapad thv pizza Moda te stappen indien ze op een veilige manier de winkels of het station of het centrum wensen te bereiken. Graag uw visie, wetend dat dit op de agenda van de verkeerscommissie
staat.

Ik heb in deze analyse de deelgemeenten niet opgenomen. Ik hoop dat het bestuur een georganiseerd systeem toepast zodat ook daar indien nodig veilige oversteekplaatsen kunnen gerealiseerd worden. Later kan ik deze aanpak dan nog toetsen in de deelgemeenten.

 • Dwarsen Vaartstraat (thv Ijzerlaan) - Ok
 • DwarsenIjzerlaan thv Silhouet - Ok
 • Dwarsen Ijzerlaanthv St-Jan - Ok
 • Dwarsen Ijzerdijk (thv hoge brug) - minder zichtbaar
 • Dwarsen Kaaskerkestraat thv Fort -Ok
 • Dwarsen Kaaskerkestraat thv KTA - minder zichtbaar
 • Dwarsen Ijzerdijkthv Fort - Ok
 • Dwarsen Sebastiaanlaan thv Ijzerlaan - Ok
 • Dwarsen Rozenlaan thv Ijzerlaan - Ok
 • Dwarsen GB Jacquesstraat thv Ijzerlaan - praktisch onzichtbaar
 • Dwarsen Willemtelllaan - slechte zichtbaarheid
 • Dwarsen zijafslag richting Woumen - mindere zichtbaarheid
 • Dwarsen gasthuisstraat thv lichten - mindere zichtbaarheid
 • Dwarsen Woumenweg thv lichten - mindere zichtbaarheid
 • Dwarsen Woumenweg thv Brantano - minder zichtbaarheid
 • Dwarsen Woumenweg thv Kadaster - minder zichtbaar
 • Dwarsen Cardijnlaan - minder zichtbaar
 • Dwarsen Woumenweg thv klein kasteeltje - slecht zichtbaar
 • Dwarsen Pluimstraat thv Woumenweg - minder zichtbaar
 • Dwarsen Pluimstraat thv Pluimpje - Ok
 • Dwarsen Pluimstsraat thv rondpunt (dichtst bij Pluimpje) - minder zichtbaar
 • Dwarsen Peterseliestraat thv rondpunt - Ok
 • Dwarsen Pluimstraat thv rond punt (kant parking sporthal) - minder zichtbaar
 • Dwarsen Rijkswachtstraat thv rondpunt - minder zcihtbaar
 • Dwarsen Bortierlaan thv station - Ok
 • Dwarsen tramgebouw-station - Ok
 • Dwarsen Langveldstraat thv patersvat- Ok
 • Dwarsen Laura Fredericqlaan - Ok
 • Dwarsen Laura Fredericqlaan thv wandelpad - Ok
 • Dwarsen Grauwe Broederstraat thv nr 57 - Ok
 • Dwarsen Grauwe Broederstraat thv atheneum  Ok
 • Dwarsen Parklaan thv Oostvesten - slechte zichtbaarheid
 • Dwarsen Oostvesten thv Invalidenplein - mindere zichtbaarheid
 • Dwarsen Oostvesten thv Stationsstraat - slechte zichtbaarheid
 • Dwarsen AdmRonachstraat (dichtbij markt) - Ok
 • Dwarsen Maria Doolaeghestraat thv Pizza Moda - mindere zichtbaarheid
 • Dwarsen Adm Ronachstraat thv Stragier - verminderde zichtbaarheid
 • Dwarsen Maria Doolaegehestraat thv Stragier - verminderde zichtbaarheid
 • Dwarsen Fuselierstraat (thv Maria Doolaeghestraat) - Ok
 • Dwarsen BreynePeelaertstraat thv St Germain - verminderde zichtbaarheid
 • Dwarsen De BreynePeelaertstraat thv Viske - +/-Ok
 • Dwarsen Invalidenplein - Ok
 • Dwarsen De BreynePeelaertstraatThvWerna - +/-Ok
 • Dwarsen De BreynePeelaertstraat thv Huize Beuselinck - +/-Ok
 • Dwarsen Grauwe Broederstraat thv Post - Ok
 • Dwarsen Oostendestraat thv broedersschool - 1 strook quasi weg
 • Dwarsen Oostendestraat thv nieuw prutske - slechte zichtbaarheid
 • Dwarsen markt thv Gryson - slechte zichtbaarheid
 • Dwarsen markt thv Rein shop - slechte zichtbaarheid
 • Dwarsen markt thvMaene - slechte zichtbaarheid
 • Dwarsen markt thv Ploderbloem - slechte zichtbaarheid
 • Dwarsen reuzemolenstraat thv Brouwershuys - Ok
 • Dwarsen markt thv Amicus - slechte zichtbaarheid
 • Dwarsen kiekenstraat thv de markt - slechte zichtbaarheid
Punt 32: Bijgevoegde punten : opvolging, beoordeling en onderhoud van het sportpark De Pluimen

Hierbij vraag ik om de veiligheid van iedere sporter te garanderen. Ik wil niemand de zwarte piet doorschuiven, maar het is van vitaal belang dat de voorschriften en reglementen worden nageleefd bij de uitoefening van hun sport.

Punt 34: Bijgevoegde punten- suggesties om kermis Diksmuide nieuw leven in te blazen - Marc Deprez

Diksmuide-kermis is op sterven na dood. Dit is het minste wat je kan zeggen.

In tegenstelling tot Veurne, waar je de zondagavond op de koppen kan lopen. Je loopt er heel wat Diksmuidelingen tegen het lijf. Zelfs de dorpen kennen meestal een florerende kermis. In Pervijze kan men zelfs spreken over ware metamorfose ivm het kermisgebeuren. In een jaar tijd is deze kermis opnieuw bloeiend geworden

Alles aan het weer toeschrijven is maar al te goedkoop. Nochtans was men 10 jaar terug op de goede weg, met tal van activiteiten mede door het baanbrekend werk van ex-centrummanager Claude Vindevogel.

De kermis berokkent vandaag de dag schade aan de horeca, handelszaken. Reeds de dinsdagnamiddag mag men niet meer parkeren op de markt, opdat de foorkramers hun kermisattracties zouden kunnen opslaan. Wat vooral ernstig is, dat er van de twee spectaculaire attracties, die werden aangekondigd op de zomerfolder voor de julifoor, geen enkele is komen opdagen en hierdoor werkelijk lege
plekken waren op de markt. Daarenboven vertrokken terug attracties op de vooravond van de familiedag, wat van geen enkel respect getuigt. Worden hiertegen maatregelen getroffen? Welke waarborgen werden er gesteld?

Anderzijds heeft Idee2006 een aantal suggesties om de kermis nieuw leven in te blazen.

Breid tijdens de julifoor de activiteiten uit met vier dagen animatie op diverse podia. In eerste instantie moet men een vergadering plannen met al de Diksmuidse verenigingen, horeca en handelszaken met de vraag wie zijn steentje wil bijdragen om de kermis op te krikken. Na verloop van tijd zou daar een kermiscomité moeten uitgroeien.

Met eigen mensen een kermis organiseren maakt veel meer kans op succes. Als jarenlang bestuurslid (bijna 30 jaar) van de vzw feestcommissie Keiem kan ik daarover meespreken. Een denkpiste is
een wagenspel op poten zetten. Er is hier nog altijd een toneelvereniging. Misschien is er voor deze toneelvereniging een taak weggelegd. Een indoorstratenspel met een gekende moderator is ook een mogelijkheid. Want iedere deelnemer heeft zijn entourage en bijgevolg genereert dit volk. En volk trekt volk aan! Nog een andere optie “ Diksmuide Zingt” met talenten van eigen bodem!

Uiteraard mag je het de verenigingen niet te moeilijk maken. Vrijstelling van het uitleenreglement, het ophoesten van de billijke vergoeding en vandaag de dag dient men ook bij gebruik van een elektrische kast, deze laten keuren door een erkend keuringsbureau, dat ook handenvol geld kost (98 euro). Hierbij eveneens de vrijstelling gevraagd!

Als dit kan voor het centrum, dient men uiteraard dezelfde criteria te hanteren voor de dorpen, want een aantal dorpen zoals Woumen, Esen en Keiem staan zelf financieel in voor hun vuurwerk. In tegenstelling tot het centrum, waarbij het vuurwerk wordt betaald door de stadskas.

Vroeger kende Diksmuide-kermis nog een aantal wielerwedstrijden. Ook dit is jammergenoeg van de kalender verdwenen. Misschien eens aan tafel gaan zitten met de Vlaamse Wielerbond en de wielerclubs. Want een miniemen – en aspiranten wielerproef (8 jarigen tot met 14 jarigen) kost immers niet zoveel geld. Bovendien genereren deze wielerproeven normaliter heel wat volk.

Eigenlijk is het voor Diksmuide doodzonde, dat het natourcriterium is verdwenen. Niet alleen was het natourcriterium een meerwaarde voor het toerisme, maar het kermisgebeuren kon men
wellicht mee op de affiche plaatsen, daar het maar gaat over een week verschil. Vanuit dit oogpunt, kon men wellicht kusttoeristen mobiliseren voor Diksmuide-kermis. Maar gedane zaken nemen geen
keer. We moeten nu roeien met de riemen, die we hebben.

Tot slot vragen wij om Diksmuide-kermis, weliswaar een traditie, in ere te houden. Dit mag niet doodbloeden. Wij hebben niets tegen andere evenementen. Maar vandaag is het vijf voor twaalf voor Diksmuide kermis. Vandaar het betoog van Idee2006.