Gemeenteraad 26/10/2015

Punt 18: Invoeren van plaatselijk verkeer in de Rousdammestraat - Katleen Winne

We hebben hier wat vragen en opmerkingen over. Blijkbaar wordt dit ingevoerd op vraag van Veurne in de zomer van 2014. Dit werd op de verkeerscommissie gebracht september 2014. Nu ligt dit ter goedkeuring op de gemeenteraad. Waarom dit interval ? Omwille van de werken ? Toeristisch verkeer wordt hiermee eveneens geweerd ? Hoe zal men dit controleren ? Ieder kan toch vrij de horecazaken blijven visiteren, hoop ik ? De argumentatie dat het de verkeersdrukte zal doen verminderen op type 2 weg en het gebruik van type 1 ten goede zal komen kan voor iedere bypass gemaakt worden. Waarom
daar voor alle verkeer verbod uitgezonderd plaatselijk en bijvoorbeeld in de Kapelhoekstraat dan enkel plaatselijk verbod voor + 3.5 ton ? Voor de ‘goede buren’ cfr brief doen we het wel ? Wat met onze plaatselijke inwoners van het dorp Pervijze ?
We wensen akkoord gaan voor het vrachtvervoer niet voor alle.

Punt 20: Hondenweide - Katleen Winne

Ik wil niet blaffend ten strijde trekken tegen een hondenweide… Maar 11.712 euro voor een hondenweide. Met alle respect voor onze 4-voeters maar hoort dit nu bij de kerntaak van een bestuur ? De creatie van dergelijke weide zal wel bevorderlijk zijn voor het dierenwelzijn en sociaal weefsel versterkend. Maar wie zal dit onderhouden ? Hoeveel moet dit dan nog kosten ? Of zullen alle baasjes, braafjes de hondenpoep opkuisen. De praktijk laat nog dagdagelijks zien dat niet alle baasjes zich even verantwoordelijk gedragen. Rekenen we nu op meer burgerzin ? Of versterken we de GAS-controles ? Verschillende honden in een hondenweide kunnen ook conflicten veroorzaken, straks moet de GAS-ambtenaar nog een cursus hondengedrag volgen… Hebt u er eigenlijk zicht op hoeveel honden er zijn in Diksmuide ? Is hier vraag naar in dit landelijk gebied ?

Bijgevoegd punt: waterpeilverhoging Blankaart en het voormalig stort tussen de industriezone en het spaarbekken - Marc Deprez

Er bevindt zich ter hoogte van de Knokkebrug meer specifiek tussen de industriezone en het spaarbekken, langs de Rapestraat, grondgebied Woumen een voormalig stort, dat op vandaag fungeert als weide met een relatief groot verschil in reliëf. Het waterpeil van de Blankaart zal weliswaar worden verhoogd, waarbij de omliggende gronden, weiden in de toekomst normaliter onder water te komen staan. Idee2006 vraagt zich af of er al dan niet door de waterpeilverhoging geen schadelijke stoffen via het voormalig stort zouden kunnen vrijkomen en bijgevolg een gevaar zouden kunnen betekenen voor de volksgezondheid. Is men zich daarvan bewust en zal het stadsbestuur daarvoor de nodige maatregelen treffen?
In een gerenommeerde krant is er onlangs een artikel verschenen, waarbij met een geleerde term de Vlaamse overheid begint met “landfill mining”, het ontginnen van het afval van stortplaatsen. Ik heb de kaart eens onder de loep genomen en heb moeten vaststellen, dat dit stort niet in aanmerking komt voor opgraving en recyclage. Idee2006 suggereert dan ook om het waterpeil voorlopig niet te verhogen, om de volksgezondheid te garanderen. Water sijpelt immers overal door en bijgevolg is de kans reëel, dat er schadelijke stoffen vrijkomen.