Gemeenteraad 26/11/2012

Punt 3: GR130 RO en onroerend erfgoed-PRS West-Vlaanderen-Advies

Deze herziening van het provinciaal structuurplan behelst een hele boterham. Idee2006 betreurt dan ook, dat wij maar inzage kregen op maandag 19 november. Wetende, dat het PRS een leidraad is voor het GRS (=gemeentelijk ruimtelijk structuurplan), wat uiteraard van vitaal belang is. Hierbij vraagt Idee2006 dit punt uit te stellen, gezien het openbaar onderzoek loopt tot 14 januari 2013 en bijgevolg iedereen wat meer tijd krijgt om deze herziening grondig na te lezen en te screenen.
Trouwens, waarom werd dit punt niet vroeger op de agenda geplaatst, gezien de provincieraad reeds deze herziening heeft aangekaart op 28 juni 2012? Speelden de verkiezingen hier een rol, daar er toch wat punten in deze herziening voorkomen, die gevoelig kunnen liggen.
Bovendien is het toch bizar en zielig, dat niet in eerste instantie de adviesorganen, zoals een gecoro, landbouw- en milieuraad hun meningen ventileren. Er is een vergadering voor de landbouwraad gepland op 20 december! De normale weg is, dat de adviezen worden gebriefd naar het schepencollege en deze dan worden behandeld door het college en dan vervolgens is de gemeenteraad aan de beurt.

Punt 7: Vraag om inplanting van kleine windmolens toe te laten

Dit om de grijze zone in te vullen en eventueel als alternatief voor fotovoltaïsche zonnepanelen, die vandaag de dag een neerwaartse spiraal kennen.
Heel wat bedrijven, zelfs particulieren, wijken zijn vragende partij voor een kleine windmolen. Er zijn nu reeds kleine windmolens op de markt, die zelfs geen wieken meer hebben. Dus geen probleem meer met slagschaduw, estetisch en ruimtelijk aanvaardbaar.

Punt 9: Herinrichten stationsbuurt

Idee2006 is bezorgd voor de Europese subsidie, daar er heel wat besparingen op Europees niveau zullen gebeuren.