Gemeenteraad 26/11/2018

Bijgevoegd punt De Keyzer – VanRobaeys – Punt “Naar links” – Katleen Winne

 

Ik begrijp het hier niet zo goed meer..

Wij hadden dit item op ons verkiezingsprogramma staan.

Mevrouw Vanrobaeys lanceert het in de pers.

Dhr Dekeyser voegt dit punt bij de agenda van vandaag.

Is dit een symbooldossier ? Het houdt alvast heel veel mensen bezig.

Ik twijfel niet aan de initiële goede bedoeling van het plaatsen van dit bord.

Het sluipverkeer minimaliseren en de auto buiten de stad houden..

Blijkbaar is de burger er niet klaar voor, maar de infrastructuur van ons wegennet verdraagt dit evenmin.   Verkeer is als water, het zoekt zijn weg.  De kolkjes die nu gemaakt werden om de omweg te vermijden kunnen ook de bedoeling niet zijn.

Maar laten we hier vooral luisteren naar de noden van de burger en de kennis van zaken van de verkeerscommissie.  We kunnen ook een proefperiode lanceren en dan evalueren.

 

Jan Van Acker
  • Dit staat inderdaad in het programma van Idee Diksmuide
  • Democratie is niet zo simpel en moet op een verstandige manier beoefend worden! Beslissingen nemen vraagt meer dan buikgevoel. We kunnen niet om de haverklap de één of de andere beslissing nemen en/of terugdraaien. Hierover moet nagedacht worden
  • De schepen zal daar wel goed over nagedacht hebben. Bovendien is het niet verstandig om zomaar zaken te wijzigen: laat ons eerst het advies van de verkeerscommissie en deskundigen vragen zodat we met de juiste argumenten kunnen naar buiten komen

 

  • Een van de zaken in een verstandige democratie is dat men in een gemeenteraad in fracties werkt, fracties die binnen hun eigen groep eerst de violen gelijkstemmen. Als dit niet kan, wordt besturen problematisch…

 

Bijgevoegd punt: pleegzorg – Katleen Winne

 

We hebben hier in Diksmuide geen schepen van geluk.  Maar we wensen te zorgen voor mensen met wat minder geluk.  Zoals we ook in ons programma aangaven, willen wij werk maken van kinderarmoede, armoede en geweld binnen gezinnen.

Bij deze onderschrijven wij dit engagement.

 

Mondelinge vraag: Eerstelijns juridisch advies – Jan Van Acker

 

Op 1/12 verdwijnt het vredegerecht uit Diksmuide

Het vredegerecht was een plaats, een soort buffer, waar mensen van Diksmuide terecht konden voor zogenaamde juridische eerste hulp. Die zal dus wegvallen waardoor Diksmuide op dat vlak in een impasse dreigt te raken

Er is wel mogelijkheid tot juridisch advies in Veurne via het justitiehuis en ook het OCMW verleent eerstelijns juridische bijstand maar dit is op een niet legale manier (zonder advocaat)

Idee Diksmuide vraagt of het mogelijk is om juridische bijstand te laten verlenen via het departement eerstelijnsbijstand wat dus kan gebeuren door advocaten die betaald worden door de FOD Justitie en of er hiervoor dringend een lokaal kan ter beschikking stellen.