Gemeenteraad 27/01/2014

Bijgevoegd punt: sociale media en politiek

Het gebruik van sociale media zoals Twitter en Face-book is zeer ingeburgerd geraakt, en sommige mensen vinden er blijkbaar een grote vreugde in om wat zij doen en laten aan de wereld kenbaar te maken.

We vragen ons toch af waar hierin de grens ligt tussen een privé en een professionele aangelegenheid. Facebook dient volgens ons niet om professionele activiteiten kenbaar te maken, zeker niet als
daar derden bij betrokken worden.

Met een zekere triomfantelijk aan de grote klok hangen dat men de ijzerhoeve heeft gesloten vinden we eigenlijk een brug te ver. De mensen in kwestie kunnen zich niet verdedigen en zelfs los daarvan vinden we dat dit geen zaken zijn om op deze manier de wereld in te sturen. Dit is ons moreel aanvoelen en het ware best om daarover eens duidelijke afspraken te maken. Vandaar nogmaals een oproep voor het herzien van de deontologische code.