Gemeenteraad 27/04/2009

Punt 20: gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan jeugdheem Keiem-Voorlopige aanvaarding - Marc Deprez

Uiteraard zal Idee2006 dit goedkeuren. Wij betreuren, dat deze wijziging van rup zo lang heeft geduurd. Reeds twee en een half jaar zijn de revue gepasseerd omtrent dit rup. Nochtans heeft het vorige beleid deze optie op de rails gezet in 2006. Toch moest de huidige coalitie het nodig vinden, om het huiswerk opnieuw te doen en zelfs een nieuwe inplanting van het chiroheem zonder enig overleg werd naar voor geschoven, tot grote ergernis van de omgeving, chiro en de huidige eigenaars van de nieuwe locatie. En tot slot opteerde deze coalitie alsnog voor de oorspronkelijke locatie van de vorige legislatuur, wat dus heel wat tijdverlies genereerde.

De pacht van het huidige chiroheem wordt slechts met een jaar verlengd. In 2010 moet het huidige chiroheem normaliter verdwijnen.Maar in juni van dit jaar wordt de site van het huidige chiroheem eigendom van iemand anders.

Het zou wellicht opportuun zijn, om contact op te nemen met de nieuwe eigenaars, opdat de chiro klimop daar nog een tijdje zou kunnen gehuisvest zijn of wie weet, kan de chiro daar eventueel blijven. Want we moeten realistisch zijn. Door het getalm van dit beleid, is 2010 geen haalbare kaart meer.

De prijs voor deze recreatiegrond doet enigszins wat vragen rijzen. Zonnestraal met alle gebouwen en een oppervlakte van 2 ha, werd aangekocht voor een prijs van 185.920 euro of 7.500.000 oude Belgische franken. In vergelijking met Zonnestraal is deze recreatiegrond veel duurder van de hand gegaan. Graag een woordje uitleg aub? Punt 23: Toekennen toelage aan diverse verenigingen

Punt 24: budgetwijziging - Marc Deprez

Idee2006 heeft de begroting voor 2009 niet goedgekeurd en zal nu deze wijziging uiteraard ook niet goedkeuren. De begroting is pas vier maanden goedgekeurd en dit beleid hanteert na vier maanden al een begrotingswijziging. Het is nog maar eens het bewijs, dat dit beleid geen visie heeft. Bovendien blijven de belastingen voor de brave Diksmuideling torenhoog.

Voor 2008 had deze coalitie ook verschillende budgetwijzigingen nodig.

Punt 28: Herstructurering basisonderwijs - Katleen Winne

We kunnen met onze fractie helemaal niet akkoord zijn omtrent deze gang van zaken.Op de GR 30/3/2009 werd er door de schepen van onderwijs gerepliceerd op de vraag van Dhr Colaert omtrent de status in Vladslo dat er hooguit een inkrimping van 2 ambten naar anderhalf ambt zou geschieden.

Op 14/4/2009 werd in het CBS beslist om weerom eens te desaffecteren, dit maal de afdeling van Gemeenteonderwijs te Vladslo.

Op 20/4/2009, het moment dat wij onze fractievergadering houden en wij normaliter inzage in volledige dossiers zouden moeten hebben lag weerom eens een dun dossier ter inzage.Een kattebelletje beloofde ons de exacte cijfers, omwille van de administratieve sluiting van de school wegens de paasvakantie waren ze nog niet beschikbaar.Waren de cijfers dan niet ter beschikking bij moment des oordeels ?De cijfers werden in de loop van de vorige week vrijgegeven.De vergaderingen met de betrokken partners geschiedden eveneens vorige week.De mails van de belanghebbende stroomden binnen en blijken van een niet akkoord van de basis.

De manier waarop hier met gemotiveerd personeel wordt omgegaan blijkt weerom (cfr CAO met stadspersoneel) ondermaats. De sluiting van Oostkerke en Vladslo kost jobs !De objectivieit van de schoolraad stellen wij ook in vraag.Rationalisatie zou dan toch op een rationele wijze moeten gebeuren Bij het gebrek aan rationeel denken en handelen keuren wij dit af.De afdeling van Vladslo wordt dan voor het beleid vrij net, dat is uw handelswijze absoluut niet.