Gemeenteraad 27/04/2015

Punt 17: Duiker - Katleen Winne

Kost dit zoveel ? Hoeveel duikers hebben we nog ? Hoe is de staat van deze ?

Punt 19: Renovatie paden begraafplaatsen dienstjaar 2015 - Marc Deprez

Idee2006 zal dit uiteraard goedkeuren, maar wij hebben een vraagje ivm het kerkhof van Keiem in de Streuvelstraat. De tweede muur voor de plaatsing van de urnen is er echter geen strook met (kei)-dalen voorzien. Bij regenval is de grond heel drassig. Bovendien zijn er nabestaanden vragende partij om een aandenken voor de overledene op deze strook te kunnen plaatsen, net als bij de eerste muur met urnen.

Punt 21: Intercommunale TMVW : Statutenwijziging - Marc Deprez

Idee2006 heeft reeds meermaals zijn bedenkingen geuit bij deze watermaatschappij. Onze leuze is : “Schoenmaker blijf bij uw leest” . Een watermaatschappij moet zorgen voor goedkoop en kwaliteitsvol drinkwater en moet niet de bouw van een sporthal en de exploitatie ervan behartigen. Verder vinden wij ook geen spoor in deze statuten, waarbij gerefereerd wordt om de aandeelhouders met name de gemeenten en steden een 20 miljoen euro te laten ontvangen via deze watermaatschappij net als bij de IWVA. Kwestie van met gelijke wapens te kunnen strijden. Blijkbaar hebben de burgemeesters en ook Diksmuide volgens een recent artikel reeds daarover een akkoord om een staatsgreep te plegen bij de IWVA.
Idee2006 zal het leegzuigen van om het even welke watermaatschappij nooit goedkeuren en vrezen zeker opnieuw prijsstijgingen voor de burger door toedoen van dit fenomeen. Hierbij steunen wij volmondig de mening van Jan Verfaillie, broer van Katrien.

Mondelinge vraag: ontwikkelingshulp - Marc Deprez

Met lede ogen hebben wij de schrijnende toestanden van de bootvluchtelingen in de Middellandse zee moet aanzien. De Middellandse zee is helaas en jammer genoeg op vandaag een plaats van massagraven geworden. Dit raakt iedereen! Het gaat immers over mensen, kinderen,… die de dood vinden door mensensmokkelaars, pooiers,… op weg naar het zogezegde beloofde land.
Idee2006 suggereert hierbij om het budget voor ontwikkelingssamenwerking zeker niet te reduceren of te minimaliseren, maar integendeel te verhogen ook in tijden van besparingen. Je zou dit kunnen beschouwen als een druppel op een hete plaat, maar als Diksmuide nu eens het voortouw zou nemen en een motie handhaaft om andere gemeenten en steden ook er toe aan te zetten om hun budget voor ontwikkelingshulp te behouden en eventueel te doen stijgen. Ook federaal, Europees,… zou men die keuze moeten maken. Dit zou bijgevolg financieel een flinke slok op de borrel schelen voor de financiële slagkracht in het kader van ontwikkelingshulp.
Het is immers onze taak om mannen, vrouwen, kinderen de kans te geven om zich maximaal te kunnen laten ontplooien in hun land. Geen enkel continent, met de beste wil ook, kan de stroom van vluchtelingen momenteel aan.
Idee2006 wil starten met het opstellen van een motie en vervolgens naar iedere fractie doorsturen voor aanpassingen, toevoegingen,…De volgende gemeenteraad zouden wij dan deze motie laten bekrachtigen door de voltallige gemeenteraad.