Gemeenteraad 27/08/2018

Punt 10 en 11 : Technische dienst – Gebouwen, facility en patrimonium – Voetbal Keiem – Bestek huur kleedkamer/doucheunits – Marc

Technische dienst – Gebouwen, facility en patrimonium – Voetbal Keiem – Vernieuwen van veldverlichting

Het zijn harde woorden, maar dit beleid zou zich moeten schamen.  50 dagen voor de gemeenteraadsverkiezingen pakt deze meerderheid uit met het voornemen om kleedkamer-/ douchecontainers te plaatsen voor voetbalclub SP Keiem.  Idee Diksmuide trekt reeds meer dan 10 jaar aan de alarmbel voor SP. Keiem, daar heel wat jeugd zijn gading vindt in deze voetbalclub.  Voor de kantine heeft men weliswaar een maand terug het dak vernieuwd, maar de ruimte is veel te beperkt en bijgevolg verliest de club  heel wat inkomsten.  Graag wil Idee Diksmuide nog meer investeringen.  Wij hebben niets tegen KSV Diksmuide, maar men moet  met gelijke wapens kunnen strijden.

–      Wij zijn vragende partij voor kunstgras, gezien het feit van de overbezetting van het terrein. Kunstgras zou enig soelaas kunnen bieden

–      Een bijkomende container om de kantine groter te maken, opdat men dan vervolgens optimaal inkomsten zou kunnen genereren.

–      Waarom kan de mobiele tribune niet geplaatst worden bij matchen met heel wat toeschouwers. Het voetbalterrein is immers eigendom van de Stad!

Met de bijsturing van het GRS (Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan) zou Idee Diksmuide graag willen weten, wat eventueel de opties zijn voor een herlokalisatie van dit voetbalterrein.  Trouwens wij blijven op dezelfde nagel kloppen.  Wij willen immers het huidig terrein regulariseren. Dit moet mogelijk zijn met het decreet van april 2007 en met een betere motivatie.  Het was bijna zover, maar duistere krachten binnen deze meerderheid hebben een poging tot regularisatie de das omgedaan met uiteraard de intrieste nefaste gevolgen voor de club en zijn vele jeugdspelers.  Beschamend is het over de hele lijn!

 

Punt 12 : sentier 13 – Katleen Winne

Het is alvast goed nieuws dat de trage wegen in de aandacht komen.  Jammer genoeg wordt het hier  enkel omwille van een vraag van een eigenaar om deze te verleggen naar voor gebracht. Wordt er nog verder gewerkt naar een uitbreiding van kerkwegels ? Een verbinding tot een wandelnetwerk zou een toeristische troef kunnen zijn.  Hoeveel kilometer sentiers hebben we eigenlijk op het grondgebied van Diksmuide ? Waarom heet dit eigenlijk ‘sentier ‘?

 

Punt 13 De ring – Katleen Winne

Er is al heel wat inkt gevloeid, er werden al veel praatbarakken over opgezet, de eerste spadesteek werd al gezet, we praten er al 40 jaar over…

Blijkbaar maken we nu vorderingen…juist voor de verkiezingen.  Laat het duidelijk zijn dat we met heel Diksmuide zo snel mogelijk een ringweg wensen verwezenlijkt te zien.  In de orde van het noodzakelijke, het nuttige en het aangename wordt er hier het een en het ander omgedraaid.  U zegt dat het  uw schuld is dat u het hier zo mooi gemaakt hebt.  Wiens schuld is het dan dat die ring hier nog altijd niet ligt ? Het is uiterst noodzakelijk voor de mobiliteit en veiligheid.  Het traject ligt vast, het blijft voor ons een halfslachtige oplossing…hoe zal het zwaar vervoer onder de sporen moeten ? Bv het transport van de firma Vandezande ?  Wat doet u met de Eikhofstraat ? Lichten of ronde punten ? Wat doet u met Pervijze, Esen en Woumen ?

 

Punt 14 : Collectieve hospitalisatie verzekering – Katleen Winne

Ik zie in het dossier dat heel wat besturen hierin meestappen.  Zorgen voor een goede verzekering is inderdaad van primordiaal belang. Fijn dat u dit doet voor uw werknemers (en uzelf ?).

Ik begrijp evenzeer dat u dit niet voor iedere burger een hospitalisatieverzekering kan voorzien. Wie goed bij kas zit kan zichzelf goed laten verzekeren. Wie krap bij kas zit niet. Er is inderdaad een vangnet maar de mazen zijn groot en er vallen er veel tussendoor.

Ik heb echter nog een opmerking in kader van uw beleid naar gezondheid toe.  Ik zag in uw personeelsblad wie allemaal niet ziek w     as.  Ze werden beloond met een grote fruitmand.  Ik begrijp uw bedoeling maar ik vind het ten eerste een schending van de privacy en ten tweede een kaakslag voor wie echt ziek was/is.  Alsof je dit zelf allemaal in de hand hebt.  M.i. kan je beter een fruitmand geven aan wie niet gezegend is met een goede gezondheid.  Gezond  mogen zijn en werk hebben is al een voorrecht op zich.  Ik vraag me af hoeveel besturen zo ondeontologisch te werk gaan.

 

Mondelinge vragen – Katleen Winne

1) Gas boetes

We vroegen het hier al een paar keer.  Er werd ons gezegd dat er liefst zo weinig mogelijk worden uitgedeeld.  Wat met de overlast in het park ? Wat met sluikstorten ? Worden er GAS boetes gegeven voor het achterlaten van hondenpoep ? Zijn er vuilbakken in de wijken om de eventueel warm gevulde zakjes te dumpen ? Nu zie je hier en daar de surprisezakjes liggen.  Zijn de stadswachten nog operationeel ?

2) Er werd plaatselijk verkeer ingevoerd in de Rousdammestraat.  Ik vroeg in de gemeenteraad hoe ze dit zouden gaan controleren.  Er liggen horecazaken in Avekapelle.  Toen werd mij gezegd dat dit niet zou gecontroleerd worden, maar eerder gehoopt werd op een ontradingseffect.  Vandaag hoorde ik dat er daar nu wel mensen voor beboet worden…